وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

آخرین نوشتارهای بخش اعتقادات و شبهات :

برهان نظم و فرضیه داروین

برهان نظم و فرضیه داروین آیا تئوری تحول انواع داروین با برهان نظم و وجود خداوند تعارض دارد؟ برهان نظم دلالت دارد که جهان،…

اعتقادات و شبهات: