وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

آخرین نوشتارهای بخش امامت پژوهی:

غدير خم و نظر اهل سنت

غدير خم و نظر اهل سنت اهل سنت و غديرخم آيا اهل سنت مسأله غدير را قبول دارند؟ اگر قبول دارند آن را چگونه توجيه مى كنند و…

خلاصه واقعه غدیر خم

خلاصه واقعه غدیر خم واقعه غدير جريان غدير را شرح دهيد و توضيح دهيد كه تا چه اندازه قطعيت دارد؟جريان غدير خم…

حديث ثقلين

حديث ثقلين حديث ثقلين چه مى گويد و نقش آن در اثبات امامت حضرت على و ديگر امامان چيست؟حديث به تعبير ديگر…

دلایل خانه نشینی حضرت علی

دلایل خانه نشینی حضرت علی سكوت امام على (علیه السلام) با توجه به اهميت رهبرى سياسى، به چه علت امام على (علیه السلام) ۲۵سال سكوت…

آيه اكمال دين

آيه اكمال دين آيه اكمال آيه اكمال دين چيست؟ آيا اين آيه مربوط به حضرت على عليه السلام است؟ به چه دليل؟آيه اكمال دين…

آیه یا ایها الرسول بلغ

آیه یا ایها الرسول بلغآيه ابلاغ  آيا آيه «ابلاغ» مربوط به امامت حضرت على عليه السلام است؟ اين مسأله چگونه اثبات مى…

اولی الامر چه کسانی هستند

اولی الامر چه کسانی هستند آيه اولى الامر شيعه مى گويد: آيه «أَطِيعُوا اللّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ اولى الامر…

آية ولايت و شأن نزول آن

آيه ولايت و شأن نزول آن آيه ولايت آيه ولايت چيست؟ آيا اين آيه در ولايت حضرت على عليه السلام نازل شده است؟ نظر اهل سنت در اين…

امامت در قرآن کریم

امامت در قرآن کریم قرآن و امامت آيا قرآن به مسأله امامت پرداخته است؟ در مهندسى فكرى قرآن امامت چه جايگاهى دارد؟ …

امامت در نگاه شيعه و سنى

امامت در نگاه شيعه و سنى پرسش ۶ . اختلاف شيعه و سنى درباره امامت چيست و از كجا نشأت مى گيرد؟به رغم آنكه شيعه…

رابطه امامت و خاتمیت

رابطه امامت و خاتمیت امامت و خاتميت امامت چه نسبتى با خاتميت دارد، آيا با آن در تعارض نيست؟امامت نه تنها تعارضى با…
🔗 لینک کوتاه