چرا سگ در اسلام نجس است

۰۵/مرداد/۱۳۹۵|طهارت, فقه استدلالي, مقالات|

چرا سگ در اسلام نجس است  برخی از سر احساسات نوعا مطرح می کنند که سگ حیوان وفا داری است [...]