جمع آوري حيوانات در كشتي نوح

۲۸/شهریور/۱۳۹۴|تاريخ, قرآن پژوهي|

جمع آوري حيوانات در كشتي نوح سوال: بعضی ها در ذهنشان این سوال هست که داستان حضرت نوح از نظر [...]