وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور رده

دعا و توسل

آیا اهل البیت به طور مستقيم قدرت برآوردن حاجت ما را دارند

آیا اهل البیت به طور مستقيم قدرت برآوردن حاجت ما را دارند قدرت اولياى الهىمنشأ قدرت اولياى الهى چيست؟ آيا هنگامى كه ما به پيامبر (صلی الله علیه وآله)  و امامان (علیهم السلام)  توسل مى جوييم، خودشان به طور مستقيم قدرت…

سابقه توسل در زمان پیامبر

سابقه توسل در زمان پیامبر صلی الله علیه و آله چگونگى توسّل بهترين راه و روش براى توسّل به معصومان (علیهم السلام)  چيست؟ آيا در زمان پيامبر (صلی الله علیه وآله)  نيز توسّل سابقه داشته است؟توسّل داراى اقسامى است…

چرا با وجود خدا به پيامبر و امام متوسل مى شويم

چرا با وجود خدا به پيامبر و امام متوسل مى شويم چرايى توسّل ضرورت و حكمت توسّل چيست؟ چرا در حالى كه خدا وجود دارد، به پيامبر و امام متوسل مى شويم؟ضرورت توسّلبدون شك آدمى براى تحصيل كمالات مادى و معنوى، به…

منظور از هركس ذره اى ايمان داشته باشد با شفاعت نجات مى يابد

منظور از هركس ذره اى ايمان داشته باشد با شفاعت نجات مى يابد شفاعت و نماز  مقصود از رواياتى كه مى گويد هركس ذره اى ايمان داشته باشد با شفاعت نجات مى يابد، چيست و آيا با رواياتى كه مى گويد كسى كه نماز را سبك بشمارد، شفاعت نمى …

آیا خوبان بهشتی نیز نیازمند شفاعت هستند

آیا خوبان بهشتی نیز نیازمند شفاعت هستند شفاعت، نياز همگان از يك سو در روايات آمده كه همه مردم محتاج شفاعت پيامبر و امامان هستند و از سوى ديگر، طبق فرموده قرآن و روايات، تنها كسانى كه گناهكار نيستند و يا از گناه توبه كرده …

شرايط شفاعت چيست

شرايط شفاعت چيست شرايط شفاعت شوندگان  شرايط شفاعت چيست؟ چه كسانى در روز قيامت مورد شفاعت قرار مى گيرند و چه كسانى شفاعت شامل آنان نمى شود؟نکته:شفاعت اولياى الهى در روز قيامت براى گنه كاران، بدون حساب نيست؛…

شفاعت کنندگان روز قیامت

شفاعت کنندگان روز قیامت شفاعت كنندگان بر اساس آيات و روايات، شفيعان چه كسانى اند؟نکته:با توجه به مفهوم گسترده شفاعت، تمام اسباب و علّت هاى مادى و معنوى، شفيعان درگاه الهى اند؛ چون واسطه فيض خداوند به مخلوقات…

نظر وهابیت درباره شفاعت

نظر وهابیت درباره شفاعت نظر اهل سنت و فرقه وهابيت در مورد شفاعت چيست؟ آيا آنان نيز به شفاعت معتقدند؟نکته:شفاعت به صراحت در قرآن كريم و روايات فراوانى بيان شده و اصل شفاعت اولياى الهى در آخرت، مطلبى مسلّم و مورد قبول جميع…

شفاعت در عقاید شیعه و اهل سنت

شفاعت در عقاید شیعه و اهل سنت شفاعت نزد شيعه و اهل سنت چگونه مى توان ثابت كرد شفاعت اولياى الهى در آخرت حتمى است؟ در حالى كه آيات قرآن حداكثر تنها بر امكان شفاعت دلالت دارد؟نکته:بسيارى از آيات، بر وقوع و…

مقصود از آياتى كه شفاعت را نفى مى كند

مقصود از آياتى كه شفاعت را نفى مى كند شفاعت در قرآن  مقصود از آياتى كه به صراحت شفاعت را نفى مى كند، چيست؟ آيه «يَوْمٌ لا بَيْعٌ فِيهِ وَ لا خُلَّةٌ وَ لا شَفاعَةٌ» و آيه «ما لِلظّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَ لا شَفِيعٍ يُطاعُ» …

در دعا از خدا از خدا چه بخواهيم

در دعا از خدا از خدا چه بخواهيم امامان بيشتر از خدا چه مى خواستند؟ آيا درباره مسائل روزمره و دنيايى هم دعا مى كردند؟!با توجه به آموزه هاى روايى و نيز محتويات دعاهاى معتبر مأثوره مى توان گفت كه در مجموع مى توان…

چه دعاهایی به اجابت نمی رسد

چه دعاهایی به اجابت نمی رسد دعاهاى مستجاب و نامستجاب چرا دعاى برخى از دعاكنندگان به اجابت مى رسد و دعاى گروه ديگرى مستجاب نمى شود؟بايد دانست استجابت دعا و عدم استجابت آن دلايل متعددى دارد؛ اما با استفاده از روايات به برخى…

دلایل عدم استجابت دعا

دلایل عدم استجابت دعا سبب رد دعا گاهى دعا كننده شرايط و آداب دعا را رعايت كرده و از موانع استجابت دعا نيز مصون است ولى در عين حال دعايش به اجابت نمى رسد، دليل آن چيست؟به نظر مى رسد دو امر عمده سبب رد دعا مى شود:…

موانع اجابت دعا چیست

موانع اجابت دعا  منظور از موانع اجابت دعا چيست؟ آيا ما مى توانيم آن موانع را از سر راه برداريم و يا اينكه در اختيار ما نيست؟دعا زمانى اثرگذار است كه موانعى بر سر راه آن نباشد، اگر موانع بود، دعا تأثير خود را…