وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور رده

معارف قرآن

تحدى چیست

تحدى چیستتحدىّ و مراحل آن پرسش : منظور از تحدى و مراحل آن چیست؟پاسخ اجمالی: «تحدّى»، يعنى دعوت به مبارزه، كه گاه در برابر مجموع قرآن، گاهى به ده سوره، و گاهى به يك سوره تحدی شده است. اين نشان مى ‏دهد كه جزء و كلّ قرآن همه…

اظهار عجز ملحدان از تحدی قرآن در عصر امام صادق(ع)

اظهار عجز ملحدان از تحدی قرآن در عصر امام صادق(ع)پرسش : آیا در طول تاریخ کسانى به فکر تحدىّ با قرآن افتاده اند؟ پاسخ اجمالی:  ابن ابى العوجاء، و ابوشاكر ديصانى، و عبدالملك بصرى، و ابن مقفع از ملحدان و افراد بى ايمان كنار خانه كعبه جمع…

«مسيلمه» و تحدى با قرآن

«مسيلمه» و تحدى با قرآنپرسش : آیا سخنان مسیلمه توانایی معارضه با قرآنرا دارد؟ پاسخ اجمالی: «مسیلمه» انسانی سبک مغز بود، که در صدد معارضه با قرآن برآمد. عبارات مضحکی که از او نقل شده، نشان می دهد که او بی توجه به محتوای سخنانش، تنها به…

علت تفاوت انواع تحدى درقرآن

علت تفاوت انواع تحدى درقرآنپرسش : چرا تحدّى و دعوت به مبارزه در قرآن متفاوت می باشد؟ پاسخ اجمالی: بعضى معتقدند: این تفاوت از قبیل تنزّل از مرحله بالاتر به مرحله پائین تر است.احتمال دیگر اینکه واژه «قرآن» واژه اى است که به «تمام» و…

زوجیت گیاهان در قران

 زوجیت گیاهان در قرانقرآن و بيان مساله "زوجيّت در گياهان" پرسش : نظر قرآن در مورد زوجیّت در گیاهان چیست؟ پاسخ اجمالی: قرآن مجید دوازده قرن پیش از کشفیات علمی دانشمندان ، در پنج سوره لقمان، شعراء، ق، حج و انبیاء، مساله زوجیت در گیاهان را…

قانون زوجیت عمومی در قرآن

قانون زوجیت عمومی در قرآن قرآن و بيان قانون زوجيّت عمومى مخلوقاتپرسش : نظر قرآن در مورد زوجیّت عمومى مخلوقات چیست؟ پاسخ اجمالی: زوجیت عمومی مورد اشاره برخی آیات قرآن در تمام مخلوقات می تواند یا به این معنا باشد که…

از نظر قران زمین چه شکلی است

از نظر قران زمین چه شکلی است گواهی قرآن و روایات اسلامی بر کروی بودن زمین پرسش : آیا در آیات و روایات اسلامی، شواهدی بر کروی بودن زمین داریم؟ پاسخ اجمالی: موضوع کروی بودن زمین، یکی از اسراری است که در آیات و روایات به…

آیه قرآن در مورد کوهها

آیه قرآن در مورد کوههاپرسش : خداوند در قرآن از چه حقائقی درباره آفرینش کوهها پرده برداشته است؟ پاسخ اجمالی:  قرآن مجید درباره آفرینش کوه ها، تعبیرات پرمعنایی دارد. امروزه مطالعات دانشمندان نشان می دهد، کوه ها در نتیجه چین خوردگی های…

شیطان پس از رانده شدن چگونه در بهشت آدم و حوا را وسوسه کرد؟

شیطان پس از رانده شدن چگونه در بهشت آدم و حوا را وسوسه کرد؟ چگونه شیطان توانست بعد از اخراج از بهشت دوباره وارد بهشت شود؟ پرسش وقتی شیطان به آدم سجده نکرد، خدا او را از بهشت بیرون کرد. چطور شیطان توانست دوباره وارد بهشت شود و آدم و حوا را…

حركت منظومه شمسى از منظر قرآن

حركت منظومه شمسى از منظر قرآنپرسش : دیدگاه قرآن در مورد حرکت منظومه شمسى چیست؟ پاسخ اجمالی: نظریه «بطلمیوس» قرن ها پیش از نزول قرآن بر محافل علمی حاکم بود. این نظریه، زمین را ثابت و ستارگان و خورشید را در دل فلک های بلورین میخکوب می…

حركت زمين از منظر قرآن

حركت زمين از منظر قرآنپرسش : دیدگاه قرآن در مورد حرکت زمین چیست؟ پاسخ اجمالی: در عصر نزول قرآن، عقیده به ثابت بودن زمین و حرکت کرات به دور آن که از هیات بطلمیوسی نشأت می گرفت، باور رایج محافل علمی جهان بود. گالیله و کپرنیک، نخستین…

عظمت مخلوقات خدا در قرآن

عظمت مخلوقات خدا در قرآنعظمت علمی قرآن در بیان عظمت آفرينش آسمان و زمين پرسش : عظمت آفرینش آسمان ها و زمین در قرآن چگونه بیان شده؟ پاسخ اجمالی:  قرآن مجید در سوره مؤمن در بیان عظمت مساله خلقت آسمانها و زمین، بیشتر مردم را بی اطلاع از آن…

راز سر انگشتان در قرآن

راز سر انگشتان در قرآنپرسش : در کدام آیه از قرآن به بهترین راه «تشخیص هویت» انسان اشاره شده است؟ پاسخ اجمالی: قرآن مجید در سوره قیامت تعبیر بسیار ظریفی درباره قدرت خداوند مبنی بر بازآفرینی سرانگشتان انسان در قیامت دارد و بدیهی است که…

عظمت علمى قرآن در بيان آثار «رعد و برق»

عظمت علمى قرآن در بيان آثار «رعد و برق»پرسش : رعد و برق و آثار آن در قرآن چگونه بیان شده است؟ پاسخ اجمالی:  رعد و برق به عنوان پدیده ای حاصل از تخلیه الکتریکی ابرها، فواید زیادی دارد. از جمله: ترکیب قطرات آب با اکسیژن بیشتر بر اثر حرارت…