وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور رده

معارف قرآن

مصاديق «شرّ» در قرآن و روايات

مصاديق «شرّ» در قرآن و روايات پرسش : در قرآن کریم و روایات معصومین(علیهم السلام) از چه چیزهایی تعبیر به «شر» شده است؟ پاسخ اجمالی مصادیق «شرّ» در قرآن و روايات عبارتند از: 1. بخل 2. افرادى كه تعقل نمى كنند. 3. پيشواى ظالمى كه گمراه شده و…

فرق بین انزال وتنزیل چیست

فرق بین انزال وتنزیل چیست پرسش : منظور از «انزال و تنزیل» چیست؟؟ پاسخ اجمالی اين دو واژه هر دو از مادّه «نزول» گرفته شده كه در اصل به معناى آمدن از بالا به پايين (فرود آمدن) است. در اين كه آيا واژه «اِنْزال» و «تَنزِيل» به يك معنا است يا نه…

مصاديق «کار خير» در قرآن و روايات

مصاديق «کار خير» در قرآن و روايات پرسش : در قرآن کریم و روایات معصومین(علیهم السلام) از چه چیزهایی تعبیر به «خیر» شده است؟ پاسخ اجمالیمصاديق «خير» در قرآن عبارت است از: 1- مال و ثروت 2- روزه 3- تقوى 4- توبه 5- جهاد 6- امت اسلام. همچنین…

در قرآن واژه «قره العین» در چند معنا به کار رفته است

در قرآن واژه «قره العین» در چند معنا به کار رفته است معانی واژه «قرة العين» در قرآن پرسش : در قرآن واژه «قره العین» در چند معنا به کار رفته است؟ پاسخ اجمالی «قرة العين» به معنی نورچشم است و عرب به آنچه مايه خوشنودى و سرور است، قرة العين…

در آیه وَ یَضَعُ عَنْهُمْ اِصْرَهُمْ وَ الْاَغْلالَ معناي واژه «اَغْلال» چیست

در آیه وَ یَضَعُ عَنْهُمْ اِصْرَهُمْ وَ الْاَغْلالَ معناي واژه «اَغْلال» چیست پرسش : «اَغْلال» به چه معناست؟ پاسخ اجمالی «اَغْلال» جمع «غُلّ» و بنابر آنچه از موارد استعمال آن استنباط مى شود زنجيرها و قيدهائى بوده كه گاهى بر دست و پا و گردن…

در آیه وَ یَضَعُ عَنْهُمْ اِصْرَهُمْ معناي واژه «اِصْر» چیست

در آیه وَ یَضَعُ عَنْهُمْ اِصْرَهُمْ معناي واژه «اِصْر» چیست پرسش : «اِصْر» به چه معناست؟ پاسخ اجمالی «اِصْر» در اصل به معنى «حبس» است و اگر به «بار سنگين» اطلاق شده براى اين است كه بار سنگين، انسان را حبس و مانع از فعّاليت او مى شود و اگر…

کجای قرآن آمده که روزه واجب است؟

کجای قرآن آمده که روزه واجب است؟ پرسش : حکم روزه در اسلام چیست؟ پاسخ اجمالی در آیات 183 تا 185 سوره بقره، خداوند به بیان یکى از مهم ترین عبادات که روزه است، پرداخته و با لحنی تاکید آمیز می فرماید: «اى کسانى که ایمان آورده اید! روزه بر شما…

معنی بقیة الله خیرٌ لکم

معنی بقیة الله خیرٌ لکمپرسش : به چه دلیل به امام زمان(علیه السلام) «بقیّه اللّه» مى گویند؟ پاسخ اجمالی هر موجود نافع که از طرف خداوند براى بشر باقى مانده و مایه خیر و سعادت او گردد «بقیة اللّه» است. از آنجا که مهدى(ع) تنها…

چگونه روایات دال بر تحریف قرآن را پاسخ مى دهید

چگونه روایات دال بر تحریف قرآن را پاسخ مى دهید پرسش : چگونه روایات دال بر تحریف قرآن را پاسخ مى دهید؟ پاسخ اجمالی این روایات به تحریف لفظی دلالت ندارد؛ زیرا: 1-  برخی از روایات می گوید: حضرت علی(ع) بعد از وفات پیامبر(ص) قرآنی به مردم عرضه…

دلایل قرآنی عدم تحریف قرآن

 گواهى قرآن بر عدم تحریف پرسش : آیا در قرآن شواهدی بر عدم تحریف وجود دارد؟ پاسخ اجمالی در قرآن آیاتی وجود دارد که بر مصون بودن قرآن از تحریف دلالت دارد، مثل آیه حفظ: «إنا نحن نزّلنا الذکر وإنا له لحافظون»، آیه نفى باطل: «لایأتیه الباطل...»،…

خلیفه دوم و تحریف قرآن

خلیفه دوم و تحریف قرآن پرسش : به نظر عمر بن خطاب چه آیاتى از قرآن کریم افتاده است؟ پاسخ اجمالی به نظر عمر بن خطاب، چهار آیه از قرآن افتاده است: آیه رجم، آیه فراش، آیه رغبت و آیه جهاد. شگفت آن که صحاح و مسانید اهل سنت آنها را نقل کرده اند،…

نقد کتاب فصل الخطاب محدث نوری

نقد کتاب فصل الخطاب محدث نوری نقد کتاب «فصل الخطاب» در موضوع تحریف قرآن پرسش :  اگر شیعه به تحریف قرآن اعتقاد ندارد، چرا کتاب «فصل الخطاب» محدث نورى را که درباره تحریف نوشته شده است، نقد نمى کند؟پاسخ اجمالیگروهى از محققان به نقد کتاب…

تحريف سوره «توبه» بر اساس روايت اهل سنت

تحريف سوره «توبه» بر اساس روايت اهل سنت پرسش : اهل سنت چه روایاتی درباره تحریف سوره توبه نقل کرده اند؟ پاسخ اجمالی اهل سنت از حذیفة بن یمان و مالک بن انس احادیثی نقل کرده اند که به تحریف سوره توبه و باقی ماندن فقط یک چهارم یا یک سوم آن…

آیا شیعه معتقد به تحریف قرآن است؟

آیا شیعه معتقد به تحریف قرآن است؟ شیعه و اعتقاد به تحریف قرآن! پرسش : آیا همان طور که ابن حزممى گوید شیعهمعتقد به تحریف قرآن است؟ پاسخ اجمالی ابن حزم مدعی است: شیعه معتقد به تحریف قرآن و پدید آمدن حذف و زیاده در آیات آن است. اما بهترین…

تعریف و انواع تحریف

تعریف و انواع تحریف پرسش : معنی تحریف در لغت و اصطلاح چه می باشد؟پاسخ اجمالیتحریف در لغت: تفسیر سخن برخلاف مقصود است، و در اصطلاح چند معنی دارد:1- تغییر معناى سخن (این معنى در مورد قرآن ممکن است ولی لطمه اى به عظمت قرآن نمى…