مرور رده

بهائیت

خطر نفوذ مجدد بهائيان

خطر نفوذ مجدد بهائياندر مورد فعاليت هاى كنونى بهائيان و شيوه هايى كه اين فرقه در جهت تحقق اهداف بيگانگان در ايران و ساير كشورهاى اسلامى در پيش گرفته توضيح دهيد؟خوشبختانه با شكل گيرى موج…

مقابله با بهائیت

مقابله با بهائیتچرا با وجود حمايت شديد استكبار از فرقه بهائيت و خيانت آن به ملت ايران و تلاش براى فريب قشر جوانان، به صورت قاطع با اين فرقه برخورد نمى شود؟على رغم اين كه در برخى جاها به نظرمى رسد…

انقلاب اسلامى و مقابله با بهائيت

انقلاب اسلامى و مقابله با بهائيت انقلاب اسلامى چه تحوّلى در وضعيت بهائيان داخل ايران به وجود آورد؟پيروزى شكوهمند انقلاب اسلامى ايران و شكل گيرى نظامى مردمى بر اساس آموزه  هاى اصيل اسلامى، بزرگترين…

کدامیک از کشورهای خارجی در تاسیس بهائیت نقش داشتند

کدامیک از کشورهای خارجی در تاسیس بهائیت نقش داشتند كداميك از كشورهاى استعمارى به صورت عمده در جريان سازى بهائيت نقش داشتند؟ 1. روسيهامپراتورى روس تزارى اولين دولت استعمارى است، كه سران بابيت و…

عوامل و زمينه هاى پيدايش بهائيت

عوامل و زمينه هاى پيدايش بهائيت چه عوامل و زمينه هايى در پيدايش بهائيت و گرايش برخى افراد به آن نقش داشت؟پيدايش و تداوم هر فرقه اى در بستر تاريخ، تحت تأثير عوامل مختلفى است؛ در مورد «چرايى» شكل گيرى…

تاریخچه بهائيت

تاریخچه بهائيت / پيدايش بهائى گرى بهائيت چگونه شكل گرفت، مؤسس و رهبران اين فرقه چه كسانى بودند؟ بابى گرى :بهائيت فرقه اى منشعب از بابى گرى است. بنيانگذار بابيت، سيدعلى محمد شيرازى ملقب به…