قرآن کریم: «...الحَمدُ لِلَّهِ الَّذي هَدانا لِهٰذا وَما كُنّا لِنَهتَدِيَ لَولا أَن هَدانَا اللَّهُ...» اعراف/43

دسته‌بندی نشده

صفحه اصلی/دسته‌بندی نشده

جدایی دین از سیاست

جدایی دین از سیاست   پرسش 1 . فكر جدايى دين از سياست از چه زمانى شروع و به وسيله چه كسانى ترويج شد؟ خاستگاه اصلى انديشه جدايى دين از سياست، غرب است. در قرون وسطى و پس از آن، عواملى دست به دست هم داد و اين انديشه را بر فرهنگ غرب حاكم ساخت. [...]

خمس پول فروش وسایل کار

خمس پول فروش وسایل کار             حضرت آیت الله مکارم شیرازی خمسِ پول حاصل از فروش وسیله کار و سپرده گذاری آن [منافع کسب و کار ] پرسش :اگر کسی ماشینی که سرمایه او است و با آن خرج زندگی اش را می دهد بفروشد و پول آن را در [...]

نمائات حاصل از سود سرمایه گذاری

نمائات حاصل از سود سرمایه گذاری حضرت آیت الله مکارم شیرازی نمائات حاصل از سود سرمایه گذاری [احکام مضاربه ] پرسش :این جانب مبلغ 400 هزار تومان وجه نقد به عنوان سرمایه به شخصى داده ام تا در مدّت یک سال گاو خرید و فروش نماید و تمام مخارج و خدمات طبق قرارداد به عهده [...]

چرا نمی شود نماز را به فارسی خواند

چرا نمی شود نماز را به فارسی خواند خواندن نماز به فارسی پرسش 4 . من در بعضى موارد روخوانى و تجويد قرآن درس مى دهم. بعضى از جوان ها در كلاس سؤال مى كنند: اگر هدف از آموزش قرآن، فهم و عمل به معارف قرآن است؛ چرا اين قدر وقت صرف يادگيرى زبان عربى [...]

ازدواج دختر به عنوان وجه المصالحه

ازدواج دختر به عنوان وجه المصالحه حضرت آیت الله مکارم شیرازی ازدواج دختر به عنوان وجه المصالحه [ احکام عقد دائم] پرسش : بین دو طایفه، در محلّى درگیرى واقع مى شود و چشم پسر بچه اى نابینا مى شود، به عنوان وجه المصالحه دختر ده ساله اى را با اجازه ولیّش براى برادر بچه [...]

اگر خانم در حین روزه حیض شود

اگر خانم در حین روزه حیض شود حضرت آیت الله مکارم شیرازی روزه ی زن حائض و نفساء [احکام روزه زن حائض] پرسش : چنانچه زن بعد از اذان صبح از خون حیض یا نفاس پاک شود یا در میان روزه خون حیض مشاهده نماید، روزه ی او چه حکمی دارد؟ پاسخ : اگر زن [...]

آیا عمره از حج تمتع کفایت می کند

آیا عمره از حج تمتع کفایت می کند حضرت آیت الله مکارم شیرازی عدم کفایت عمره از حج تمتع نیابتی [متفرقه نیابت] پرسش : آیا حج میقات به نیابت از یک متوفی باید حتماً در حج تمتع انجام گیرد یا با حج عمره هم می توان انجام داد؟ چون در وصیت پدربزرگم آمده است تا [...]

اجیر گرفتن برای انجام حج از طرف فرد زنده

اجیر گرفتن برای انجام حج از طرف فرد زنده حضرت آیت الله مکارم شیرازی اجیر گرفتن برای انجام حج از طرف فرد زنده [متفرقه نیابت] پرسش : کسی که زنده است آیا می تواند شخص دیگری را اجیر کند تا به جای او به حج برود؟ پاسخ : در صورتی که بیمار و عاجز و [...]

نحوه نیت کسی که از طرف نایب وکیل در قربانی کردن شده

نحوه نیت کسی که از طرف نایب وکیل در قربانی کردن شده حضرت آیت الله مکارم شیرازی نحوه نیت کسی که از طرف نایب وکیل در قربانی کردن شده [متفرقه نیابت] پرسش : کسى که حجّ نیابى انجام مى دهد اگر در قربانى، شخص دیگرى را وکیل کند، قربانى کننده، که نایبِ نایب است، چگونه [...]

موافقت ورثه با انجام حج برای میت غیر مستطیع

موافقت ورثه با انجام حج برای میت غیر مستطیع حضرت آیت الله مکارم شیرازی موافقت ورثه با انجام حج برای میت غیر مستطیع [متفرقه نیابت] پرسش : اگر کسی به نیابت از متوفی با فیش باقی مانده از او ، حج برود بعد بفهمند که متوفی مستطیع نبوده، آیا کسی که به حج رفته مدیون [...]

حج یا عمره ای که موجب آزار پدر و مادر است

حج یا عمره ای که موجب آزار پدر و مادر است حضرت آیت الله مکارم شیرازی حج یا عمره ای که موجب آزار پدر و مادر است [عدم تزاحم] پرسش : منظور از «اشکال دارد» در مسأله ی 16 «مناسک حج» چیست؟ مسأله ی 16: اگر حج یا عمره مستحبی باعث آزار پدر و مادر [...]

ایجاد محرمیت صوری برای رفتن به سفر حج

ایجاد محرمیت صوری برای رفتن به سفر حج حضرت آیت الله مکارم شیرازی ایجاد محرمیت صوری برای رفتن به سفر حج [عدم تزاحم] پرسش : زن 34 ساله ای هستم که می خواهم به حج تمتع مشرف شوم. چون در این سفر همسرم همراهم نیست گفته شده شما می توانید بر اساس یک نامه صوری [...]

نیت نائب در اعاده ی طواف

نیت نائب در اعاده ی طواف حضرت آیت الله مکارم شیرازی نیت طواف اعاده ای [متفرقه نیابت] پرسش : به کسی گفته شده باید طواف ها را دوباره انجام دهد. نائب او به چه نیتی باید از طرف او در طواف هایی که شک دارد و در طواف هایی که مطمئن است اشتباه بوده، آنها [...]

روزه قضا دارد اما نمیداند از عمد نگرفته یا از سهو

روزه قضا دارد اما نمیداند از عمد نگرفته یا از سهو        حضرت آیت الله مکارم شیرازی وظیفه شخص در صورت شک درعمدی بودن بطلان روزه [مواردی که فقط قضای روزه واجب است] پرسش : کسی که روزه ی قضا بر عهده دارد، اما نمی داند عمدا روزه را نگرفته یا به خاطر عذر [...]

به واسطه تاریکی هوا افطار کند

به واسطه تاریکی هوا افطار کند        حضرت آیت الله مکارم شیرازی حکم روزه در صورت افطار با یقین به این که مغرب شده و کشف خلاف آن [مواردی که فقط قضای روزه واجب است] پرسش : اگر روزه دار یقین به مغرب پیدا نماید و افطار نماید، اما بعدا کشف خلاف شود، [...]