وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور رده

عرفان

دست کشیدن از دنيا و سير و سلوك

دست کشیدن از دنيا و سير و سلوك دنيا و سير و سلوك پرسش 26 . اينكه مى گويند: «بايد از علايق دنيا دست برداشت» براى من مبهم است! اصلاً دنيا چه معنا دارد؟واژه «دنيا» در لغت مؤمنث «أدنى» به معناى نزديك تر و يا پست تر است. «دنيا» در واقع صفت…

ناامیدی از خدا

ناامیدی از خدا رهايى از نا اميدى پرسش 25 . من گاهى از خودم و از خدا نااميد مى شوم و خود را لايق سير و سلوك نمى دانم، چه كنم؟ مرا راهنمايى كنيد.براى رهايى از «يأس» بايد دانست كه خداوند، به بندگان خويش لطف و رحمت بى پايان دارد و از همه…

ايمان و سير و سلوك

ايمان و سير و سلوك پرسش 24 . اگر ريشه هاى اعتقادى در انسان قوى و محكم نباشد و ايمان ضعيف باشد، آيا با اين حالت مى توان سير و سلوك معنوى كرد و اين ريشه هاى اعتقادى را نيز در خود قوى كرد يا نه؟روش عملى هر انسانى در زندگى، مبتنى بر يك سلسله…

اولین قدم در سیر و سلوک

اولین قدم در سیر و سلوک بيدارى، اولين قدم سير و سلوك پرسش 23 . مى خواهم در مسير سير و سلوك قرار بگيرم، اما با آنكه پيش خداى خود اعتراف به گناه مى كنم باز هم مرتكب گناه مى شوم، از كجا شروع كنم؟اين مشكل بدين جهت است كه ما به خود نيامده و…

راههای عارف شدن چیست

راههای عارف شدن چیست راه عرفان پرسش 22 . راه ورود به مسير عرفان چيست؟اگر مقصود شما «عرفان نظرى» باشد، براى كسب آن فراگيرى منطق، يك دوره فلسفه اسلامى و سپس برخى از متون عرفان نظرى ـ چون تمهيد القواعد ابن تركه يا فصوص الحكم ابن عربى ـ نياز…

تكليف انسان در دنیا

تكليف انسان در دنیا تكليف انسان پرسش 21 . تكليف اساسى و حقيقى انسان و عالم چيست؟ آيا غير از خدايى شدن مى توان چيزى را پذيرفت؟يك. از نظر قرآن، انسان مسافرى است كه با شتاب و تلاش، در حال سير و سفر است و پايان سير او نيز ملاقات با خداوند…

شرایط یک عارف واقعی چیست

شرایط یک عارف واقعی چیست شرايط عارف پرسش 20 . «عارف» چه كسى است و شرايط اصلى او چيست؟ابوعلى سينا در فصل دوم از نمط نهم اشارات، در تعريف «عارف» مى گويد:«و المنصرف بفكره الى قدس الجبروت مستديما لشروق نور الحق فى سره يخص باسم العارف»48؛…

آيا قدرت مرتاض ها واقعيت دارد

آيا قدرت مرتاض ها واقعيت دارد نيروى مرتاضان پرسش 19 . آيا نيروى مرتاض ها واقعيت دارد؟ چرا خداوند به آنان چنين نيروى خارق العاده اى داده است؟بدون ترديد، افعال خارق العاده اى وجود دارد كه يا ما آن را خود ديده ايم، يا به حد زيادى براى ما نقل…

مقایسه عرفان بودايى، مسيحى و اسلام

مقایسه عرفان بودايى، مسيحى و اسلام بخش دوم:عرفان عملى پرسش 18 . به تازگى كتاب هاى معنوى به بازار آمده است (همچون كتاب هاى نويسنده پائلوكوئيلو و كتاب هاى گروه اِك كه وقتى انسان آنها را مى خواند، چنان بر او تأثير مى گذارد كه مى پندارد نماز و…

مقام و حال در عرفان

مقام و حال در عرفان مقامات و احوال پرسش 17 . مقامات و احوال در كلمات عرفا به چه معنا است؟براى «مقام» و «احوال» تعاريف گوناگونى در كتاب هاى اهل عرفان مطرح شده است171. به طور كلى فرق «احوال» با «مقامات» در رسوخ و عدم آن است. اگر امرى در…

فرق شهود ربانى از شهود و القاى شيطانى

فرق شهود ربانى از شهود و القاى شيطانى شهود يا توهم عارفان پرسش 16 . آيا شهود نمى تواند فقط توهم و تلقين باشد؟ حدّ تشخيص كدام است؟قلب آدمى ـ كه موضع شهود است ـ مثل خانه اى است كه درهاى متعدد دارد و از طريق اين دريچه ها، «حالات مختلف»، عارض…

تفاوت وحي با كشف و شهود

وحى و عارفان پرسش 15 . آيا انسان با كشف و شهود و سير و سلوك مى تواند به وحى برسد؟«وحى» در لغت داراى معانى مختلف است؛ از جمله: اشاره، كتابت، نوشته، رساله، پيغام، سخن پوشيده و اعلام در خفا157. اين واژه در قرآن كريم در چهار مورد به كار رفته…

آيا عارفان از اولياءاللّه مى باشند

آيا عارفان از اولياءاللّه مى باشند اولياء اللّه و عارفان پرسش 14 . آيا عارفان از «اولياءاللّه » مى باشند؟يكم. «ولى اللّه » بودن، يكى از ويژگى ها و خصايص انسان هاى كامل است. «ولىّ» يكى از اسماى الهى است و از آنجا كه «اسماء اللّه » باقى و…

وحدت وجود 

وحدت وجود  پرسش 13 . لطفا در مورد عقايد وحدت وجود و صحّت يا سقم آن، توضيح دهيد؟محور عرفان نظرى ـ كه به وسيله ابن عربى و پيروانش تبيين شد ـ نظريه «وحدت وجود» است. اين موضوع در طول تاريخ فرهنگ بشرى، به گونه هاى متفاوت و گوناگون مطرح شده است.…

عوالم وجود از منظر عرفان

عوالم وجود از منظر عرفان عوالم وجود پرسش 12. درباره عوالم وجود مانند عالم ملكوت و جبروت توضيح دهيد. چگونه انسان مى تواند با اين عوالم ارتباط پيدا كند؟يكم. عوالم وجود جهان هستى داراى عوالم گوناگونى است: عالم اسماى الهى، عالم تجرد، عالم…