وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور رده

احادیث تصویری

حدیث: هركه دو روزش مساوی باشد

امام كاظم عليه السلام :هر كه دو روزش برابر باشد ، مغبون است و هر كه امروزش بدتر از ديروزش باشد ملعون (از رحمت حق به دور) است و هر كه پيشرفتى در وجود خود نبيند در كمبود به سر برد و هر كه در مسير كاستى باشد ، مرگ براى او بهتر از زندگى است