قرآن کریم: «...الحَمدُ لِلَّهِ الَّذي هَدانا لِهٰذا وَما كُنّا لِنَهتَدِيَ لَولا أَن هَدانَا اللَّهُ...» اعراف/43

جستجو آب برای وضو و غسل با وجود خطر

جستجو آب برای وضو و غسل با وجود خطر حضرت آیت الله مکارم شیرازی جستجو آب با وجود خطر [موارد وجوب تیمم ] پرسش : آیا در صورت وجود خطر لازم است برای آب جستجو نماید؟ پاسخ : هرگاه در مکانی قرار دارد که اگر به جستجوی آب برود خطری او را تهدید می کند [...]

غسل برای نگاه به شخص اعدام شده

غسل برای نگاه به شخص اعدام شده حضرت آیت الله مکارم شیرازی حکم غسل برای شخصی که برای تماشای دار آویخته رفته [غسل های مستحب ] پرسش : انجام غسل برای کسی که به تماشای دار آویخته رفته است، چه حکمی دارد؟ پاسخ : در فرض سوال می تواند به قصد ثواب و رجاء غسل [...]

غسل جمعه برای روزه دار

غسل جمعه برای روزه دار حضرت آیت الله مکارم شیرازی حکم غسل جمعه برای روزه دار [غسل های مستحب ] پرسش : آیا انجام غسل جمعه برای روزه دار کراهت دارد؟ پاسخ : در فرض سوال انجام آن اشکالی ندارد و کراهت ندارد. منبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات آیت الله العظمی مکارم شیرازی ویژه [...]

غسل برای خواندن نماز باران

غسل برای خواندن نماز باران حضرت آیت الله مکارم شیرازی حکم غسل برای خواندن نماز باران [غسل های مستحب ] پرسش : انجام غسل قبل از خواندن نماز باران چه حکمی دارد؟ پاسخ : می توان به قصد رجاءو ثواب غسل انجام داد. منبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات آیت الله العظمی مکارم شیرازی ویژه [...]

غسل برای ذبح قربانی در حج

غسل برای ذبح قربانی در حج حضرت آیت الله مکارم شیرازی حکم غسل برای ذبح قربانی در حج [غسل های مستحب ] پرسش : انجام غسل برای قربانی کردن در حج چه حکمی دارد؟ پاسخ : می توان به قصد رجاء و ثواب غسل انجام داد. منبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات آیت الله العظمی [...]

غسل برای انجام طواف

غسل برای انجام طواف حضرت آیت الله مکارم شیرازی حکم غسل برای انجام طواف [غسل های مستحب ] پرسش : انجام غسل برای طواف کردن چه حکمی دارد؟ پاسخ : می توان به قصد رجاءو ثواب غسل انجام داد. منبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات آیت الله العظمی مکارم شیرازی ویژه نامه احکام طهارت(وضو، غسل، [...]

غسل برای قضا شدن نماز آیات به علت ماه گرفتگی

غسل برای قضا شدن نماز آیات به علت ماه گرفتگی حضرت آیت الله مکارم شیرازی حکم انجام غسل برای قضا شدن نماز آیات به علت ماه گرفتگی [غسل های مستحب ] پرسش : انجام غسل برای زمانی که نماز کسوف قضا شده ( چه ماه به صورت کامل گرفته چه به صورت ناقص ) چه [...]

غسل برای نماز حاجت

غسل برای نماز حاجت حضرت آیت الله مکارم شیرازی حکم انجام غسل برای نماز حاجت [غسل های مستحب ] پرسش : انجام غسل قبل از خواندن نماز حاجت چه حکمی دارد؟ پاسخ : می توان به قصد رجاءو ثواب غسل انجام داد. منبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات آیت الله العظمی مکارم شیرازی ویژه نامه [...]

غسل برای استخاره

غسل برای استخاره حضرت آیت الله مکارم شیرازی حکم انجام غسل برای استخاره [غسل های مستحب ] پرسش : انجام غسل قبل از استخاره چه حکمی دارد؟ پاسخ : می توان به قصد رجاء و ثواب غسل انجام داد. منبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات آیت الله العظمی مکارم شیرازی ویژه نامه احکام طهارت(وضو، غسل، [...]

غسل برای احرام حج یا عمره

غسل برای احرام حج یا عمره حضرت آیت الله مکارم شیرازی حکم غسل برای احرام حج یا عمره [غسل های مستحب ] پرسش : انجام غسل قبل از احرام حج یا عمره چه حکمی دارد؟ پاسخ : انجام غسل احرام برای حج یا عمره مستحب می باشد. منبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات آیت الله [...]

کانال تخصصی احکام وسوالات دینی
* احکام مطابق نظر 10 مرجع
* پاسخ به سوالات شرعی
* مسابقات و جوایز
* آخرین اخبار سایت هدانا
* مطالب مذهبی و دینی

*منتظر شما در کانال تلگرام سایت هستیم ....
همراه شوید ...
* احکام مطابق نظر 10 مرجع
* پاسخ به سوالات شرعی
* مسابقات و جوایز
* آخرین اخبار سایت هدانا
* مطالب مذهبی و دینی

*منتظر شما در کانال تلگرام سایت هستیم ....
همراه شوید ...
  • بیش از 7000 هزار عضو !