وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور رده

احکام آبها

تغییر رنگ یا بو یا طعم آب

تغییر رنگ یا بو یا طعم آبآب قلیل اگر با نجاست برخورد کند هر چند رنگ یا بو یا مزه آن تغییر نکند، نجس می شود البته اگر آب قلیل از بالا به پایین ریخته شود، پایین که با نجاست برخورد کرده نجس و بالا پاک است اما در آب کر پس از برخورد باید این…

شک در نجاست و پاکی آب

شک در نجاست و پاکی آبدر نوشتار قبل نجس شدن آب کر و قلیل مطرح شد از اینجا کلیک کنید و مطالعه نمایید.مسأله 55 آبی که پاک بوده و معلوم نیست نجس شده یا نه، پاک است (1). و آبی که نجس بوده و معلوم نیست پاک شده یا نه، نجس است (2). (1)…

نجس شدن آب کر و قلیل

نجس شدن آب کر و قلیلدر نوشتار قبل طهارت و نجاست آب مضاف و مطلق مطرح شد از اینجا کلیک کنید و مطالعه نمایید.  2- آب قلیل اگر نجاست به آن برسد، نجس می شود اما آب کر اگر نجاست به آن برسد در صورتی که بو، رنگ و مزه آن را تغییر دهد، نجس می شود .…

طهارت و نجاست آب مطلق و مضاف

طهارت و نجاست آب مطلق و مضافدر نوشتار قبل حکم و تعریف آب مطلق و مضاف گفته شد از اینجا کلیک کنید و مطالعه کنید.مسأله 47 آب مضاف که معنی آن گفته شد، چیز نجس را پاک نمی‌کند، وضو و غسل هم با آن باطل است.مسأله 48 اگر ذره‌ای…

احکام آب چاه چیست

احکام آب چاه چیست5 آب چاهمسأله 44 آب چاهی که از زمین می‌جوشد، اگر چه کمتر از کر باشد چنانچه نجاست به آن برسد، تا وقتی بو یا رنگ یا مزه آن به واسطه نجاست (1) تغییر نکرده پاک است (2)، ولی مستحب ّ است پس از رسیدن بعضی از نجاستها، مقداری…

احکام آب باران چیست

احکام آب باران چیست4 آب بارانمسأله 37 اگر به چیز نجسی که عین نجاست در آن نیست یک مرتبه باران به بارد جائی که باران به آن برسد، پاک می‌شود (1) و در فرش و لباس و مانند اینها فشار لازم نیست، (2) ولی باریدن دو سه قطره فائده ندارد، بلکه…

آب جاری چیست

آب جاری چیست3 آب جاری مسأله 28 آب جاری، آبی است که از زمین بجوشد و جریان داشته باشد، مانند آب چشمه و قنات (1). (1) (مکارم:) یا از برفهای متراکم در کوهها سرچشمه می‌گیرد و ادامه دارد. (تبریزی:) و لوله کشی‌هایی که فعلًا در بلاد مرسوم است…

آب مطلق و مضاف چیست

آب مطلق و مضاف چیستمسأله 15 آب یا مطلق است یا مضاف: آب مضاف آبی است که آن را از چیزی بگیرند، مثل آب هندوانه و گلاب؛ یا با چیزی مخلوط باشد، مثل آبی که به قدری با گِل و مانند آن مخلوط شود، که دیگر به آن آب نگویند؛ و غیر اینها آب مطلق است…

فرق آب كر با آب قليل در چيست

فرق آب كر با آب قليل در چيست1- تعریف آب مطلق و مضاف را از اینجا کلیک کنید و مطالعه نمایید. 2-در نوشتار قبل مقدار آب کر به لیتر مطرح شد از اینجا کلیک کنید و مطالعه نمایید.آب کُر مسأله 16 آب کُر (1) مقدار آبی است که اگر در ظرفی که…