وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور رده

طهارت

مس آرم جمهوري اسلامي

مس آرم جمهوري اسلامي آرم جمهورى اسلامى پرسش 201 . آيا مس كردن نقش «آرم جمهورى اسلامى» ايران ـ كه روى نامه ها و بليت هاى اتوبوس و... وجود دارد ـ حرام است؟ همه مراجع (به جز خامنه اى، فاضل و مكارم): بنابر احتياط واجب بدون وضو مس نكنند. آية…

مس بسمه تعالی و الله بدون وضو

مس بسمه تعالی و الله بدون وضو مس بسمه تعالى پرسش 199 . بدون وضو لمس كردن كلمه «بسمه تعالى» و يا «ا...» ـ كه به جاى كلمه «اللّه » مى نويسند ـ چه حكمى دارد؟ امام: مس اسماى بارى تعالى يا جزئى از آنها ـ به هر زبان و كيفيتى كه نوشته شده باشد ـ…

حكم تماس بدن با اسماى جلاله بدون وضو

حكم تماس بدن با اسماى جلاله بدون وضو اسماى جلاله  پرسش 196 . حكم تماس بدن با اسماى جلاله، بدون وضو چگونه است؟ آيات عظام امام، بهجت، خامنه اى، صافى و نورى: مس اسماى بارى تعالى ـ به هر زبان و كيفيتى كه نوشته شده باشد ـ بدون وضو جايز…

حکم مس قرآن و رفتن به مسجد با تیمم

حکم مس قرآن و رفتن به مسجد با تیمم تیمم و قرآن پرسش 101 . آیا كسى كه وظیفه‏ اش به جاى غسل تیمم بوده، مى‏تواند دست به قرآن بزند و یا به مسجد برود؟آیات عظام امام و نورى: اگر به جهت ضرر داشتن آب و مانند آن، تیمم كرده - در صورتى كه تیمم و…

درچه مواردی باید بجای وضو و غسل تیمم کرد

در هفت مورد به جای وضو و غسل باید تیمّم کرد :(1) پیدا نکردن آب. (2) مشقت بیش از حدّ. (3) ترس از ضرر. (4) نیاز به آب برای حفظ جان. (5) نیاز به آب برای تطهیر. (6) نداشتن آب مباح. (7) نداشتن وقت برای وضو یا غسل. و تفصیل هر کدام به ترتیب ذکر می…

با غسل جنابت تا چه زمانی می توان نماز خواند؟

با غسل جنابت تا چه زمانی می توان نماز خواند؟ مدت غسل جنابت پرسش: با غسل جنابت تا چه زمانی می توان نماز خواند؟همه مراجع:تا زمانی که یکی از مبطلات وضو رخ ندهد، می توان با آن نماز خواند.منبع: توضیح المسائل مراجع،م 323؛ نوری، توضیح…

با چه غسلهایی میشود نماز خواند

با چه غسلهایی میشود نماز خواند در نوشتار قبل احکام غسل مستحب مطرح شد، از اینجا کلیک کنید و کامل بخوانید غسل جایگزین وضو پرسش 73 . با چه غسل ‏هایى مى‏ توان نماز خواند؟آیات عظام امام، بهجت، خامنه‏ اى، صافى و فاضل: تنها با غسل جنابت…