قرآن کریم: «...الحَمدُ لِلَّهِ الَّذي هَدانا لِهٰذا وَما كُنّا لِنَهتَدِيَ لَولا أَن هَدانَا اللَّهُ...» اعراف/43

طهارت

غصب مال از غاصب و تلف شدن در دست غاصب دوم

غصب مال از غاصب و تلف شدن در دست غاصب دوم حضرت آیت الله مکارم شیرازی غصب مال از غاصب و تلف شدن در دست غاصب دوم [ضمان در غصب ] پرسش : چنانچه مال غصب شده توسط شخص دیگری غصب شود و تلف گردد، صاحب مال از چه کسی می تواند مطالبه کند؟ پاسخ [...]

تیمم بر چیز غصبی

تیمم بر چیز غصبی حضرت آیت الله مکارم شیرازی غصبی بودن چيزى كه بر آن تيمّم میكند [تصرف در اموال غصبی ] پرسش : تیمم بر خاک یا غبار یا سنگی که غصبی می باشد چه حکمی دارد؟ پاسخ : چیزى که بر آن تیمّم مى‏کند بنابر احتیاط واجب باید غصبى‏ نباشد منبع: سایت هدانا [...]

حکم وضو با آب یا ظرف غصبی

حکم وضو با آب یا ظرف غصبی حضرت آیت الله مکارم شیرازی تأثیر غصب بر وضو [تصرف در اموال غصبی ] پرسش : آیا غصبی بودن آب وضو یا ظرف آن و یا مکان وضو اشکالی به وضو می رساند؟ پاسخ : احتیاط واجب آن است که آب وضو یا ظرف آن و مکان وضو [...]

آیا برای مسح پا رطوبت کم کافی است

آیا برای مسح پا رطوبت کم کافی است مطابق نظر آيت الله سيستاني ۶پرسش: آیا رطوبت کم باقیمانده در کف دست برای مسح پا کافی است یا حتماً باید محل مسح کاملاً تر شود؟ و آیا مسح را می توان عمداً از سر انگشتی غیر از انگشت شصت پا شروع کرد؟ پاسخ: کافی است ـ [...]

مسح همزمان دو پا

مسح همزمان دو پا مطابق نظر آيت الله سيستاني ۵پرسش: مسح دو پا همزمان جایز است؟ پاسخ: جایز است. منبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات آیت الله العظمی سیستانی. ویژه نامه احکام طهارت(وضو، غسل، نجاسات و …) ویژه نامه احکام جامع سایت هدانا 

فرق باز کردن برای مسح سر

فرق باز کردن برای مسح سر مطابق نظر آيت الله سيستاني ۴پرسش: من برای وضوگرفتن در هنگام مسح سر دچار مشکل هستم چرا که من دارای موهای بلندی هستم وفرقم هم از وسط سرم نیست با این تفاسیر طریقه درست مسح سر برای موهای بلند را توضیح دهید؟ پاسخ: لازم نیست فرق باز کنید وکافی [...]

مسح پا راست با دست چپ و بلعکس

مسح پا راست با دست چپ و بلعکس مطابق نظر آيت الله سيستاني پرسش: آیا میشود با دست چپ پای راست را و بادست راست پای چپ را مسح کرد؟ پاسخ: اشکال ندارد. منبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات آیت الله العظمی سیستانی. تبصره: بهتر آنست که با دست راست پای راست و با دست چپ [...]

در مسجد دو طبقه برای یک طبقه صیغه خوانده شده

در مسجد دو طبقه برای یک طبقه صیغه خوانده شده مطابق نظر آيت الله سيستاني ۳پرسش: اگر مسجد ۲ طبقه باشد ولی زمان خواندن صیغه مسجد یک طبقه بود و طبقه ۲ بعدا اضافه شده ایا طبقه ۲ هم حکم مسجد را دارد (برای خانمها) ؟ پاسخ: بلی مسجد شمرده میشود. منبع: سایت هدانا برگرفته [...]

وضو با مانع روی مژه چشم

وضو با مانع روی مژه چشم مطابق نظر آيت الله سيستاني ۴پرسش: اگر جسم خارجی به مژه چسبیده باشد وضو صحیح است ؟ پاسخ: صحیح نیست .  منبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات آیت الله العظمی سیستانی. ویژه نامه احکام طهارت(وضو، غسل، نجاسات و …) ویژه نامه احکام جامع سایت هدانا 

وضو گرفتن با انگشتر

وضو گرفتن با انگشتر مطابق نظر آيت الله سيستاني پرسش: حلقه طلا برای خانمها وضو را باطل می کند ؟ پاسخ: اگر آب وضو به زیر آن می رسد وضو را باطل نمی کند . منبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات آیت الله العظمی سیستانی. ویژه نامه احکام طهارت(وضو، غسل، نجاسات و …) ویژه نامه احکام [...]

منظور از نجس بودن کافر چیست

منظور از نجس بودن کافر چیست مطابق نظر آيت الله سيستاني ۵پرسش: مراد از نجاست کافر، نجاست باطنی است یا نجاست ظاهری؟ اگر نجاست ظاهری در نظر بگیریم، ما که در کشور هندوستان و کشوری که دولت آن کافر غیر اهل کتابی است چه حکمی دارد؟ پاسخ: نجاست ظاهری مراد است و هر چیزی که [...]

کندن پوست لب و غسل میت

کندن پوست لب و غسل میت مطابق نظر آيت الله سيستاني ۶پرسش: اگر پوست لب را با دست بکنیم و خون نیاید و یا اگر با درد همراه باشد و باز هم خون نیاید باید غسل مس میت کنیم یا نه؟ پاسخ: واجب نیست منبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات آیت الله العظمی سیستانی. ویژه نامه [...]

آیا لباس میت نجس است

مطابق نظر آيت الله سيستاني ۵پرسش: آیا بر لباسی که قبل از غسل میت بر تن میت بود غسل واجب است؟ پاسخ: طاهر است مگر اینکه با رطوبت به تن میت خورده باشد. منبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات آیت الله العظمی سیستانی. ویژه نامه احکام اموات و تقسیم ارث و میراث ویژه نامه احکام جامع [...]

انجام غسل جمعه در روز شنبه

انجام غسل جمعه در روز شنبه مطابق نظر آيت الله سيستاني ۲پرسش: شب شنبه (جمعه شب) غسل جمعه مشروعیت دارد و به چه نیت آن را انجام دهیم؟ پاسخ: بله مشروعیت دارد و تا غروب شنبه می توانید به نیت قضاء غسل جمعه آن را انجام دهید، و کفایت از وضو می کند. منبع: سایت [...]

نماز خواندن با غسل جمعه

نماز خواندن با غسل جمعه طبق نظر آيت الله مكارم شيرازي کفایت غسل جمعه ای که خارج وقت آن انجام شده از وضو پرسش :آیا فقط با نیت ادای غسل جمعه می توان بدون وضو نماز خواند و با نیت مافی الذمه و نیت مقدم داشتن نمی شود؟ هم چنین با انجام غسل جمعه با [...]