قرآن کریم: «...الحَمدُ لِلَّهِ الَّذي هَدانا لِهٰذا وَما كُنّا لِنَهتَدِيَ لَولا أَن هَدانَا اللَّهُ...» اعراف/43

حدود و قصاص و ديات

صفحه اصلی/احكام/حدود و قصاص و ديات

ورود به حریم خصوصی توسط نیروی انتظامی

ورود به حریم خصوصی توسط نیروی انتظامی حضرت آیت الله مکارم شیرازی ورود و تجسس نیروی انتظامی در حریم خصوصی افراد [جرم] پرسش : 1ـ آیا درست است که نیروی انتظامی وارد جشن خصوصی افراد می شوند و به دلیل شراب و ... دستگیر می کنند لیکن ممکن است فردی آسیب ببیند که یک مورد [...]

آیا قاضی می تواند بر اساس روایات حکم بدهد

آیا قاضی می تواند بر اساس روایات حکم بدهد حضرت آیت الله مکارم شیرازی مستند احکام صادره از طرف قاضی [شرایط قاضى] پرسش : آیا فتواى مراجع تقلید، مجتهدین و همچنین اخبار و احادیث و فرمایشات ائمّه اطهار(علیهم السلام) و پیامبر اکرم(صلى الله علیه وآله) در باب احقاق حقّ، یا اثبات بى گناهى نافذ و [...]

آیا زن می تواند قاضی تحکیم شود

آیا زن می تواند قاضی تحکیم شود حضرت آیت الله مکارم شیرازی انتخاب قاضی تحکیم از بانوان [شرایط قاضى] پرسش : آیا قاضی تحکیم را می توان از میان بانوان انتخاب نمود؟ پاسخ : اشکال دارد. تصدی امور قضایی توسط بانوان [شرایط قاضى] پرسش : طبق اصل 167 قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران قاضى مکلّف [...]

قاضی که خودش را عادل نمی داند

قاضی که خودش را عادل نمی داند حضرت آیت الله مکارم شیرازی وظیفه قاضی که خودش را عادل نمی داند [شرایط قاضى] پرسش : اگر قاضى در مورد کسبِ عدالت و یا حفظِ این شرط در خودش اطمینان نداشته باشد، و نسبت به آن مشکوک باشد، با توجّه به احتیاج مبرم جامعه و کمبود، تکلیف [...]

آیا عدالت قاضی مأذون شرط است

آیا عدالت قاضی مأذون شرط است حضرت آیت الله مکارم شیرازی عدالت برای قاضی غیر مجتهد مأذون [شرایط قاضى] پرسش : آیا عدالت در قاضى غیر مجتهد مأذون نیز شرط است؟ این امر براى شخص قاضى چگونه بایستى احراز گردد؟ پاسخ : آرى عدالت شرط است. و آن عبارت از یک حالت خدا ترسى باطنى [...]

اختلاف نظر چند قاضی در یک پرونده

اختلاف نظر چند قاضی در یک پرونده حضرت آیت الله مکارم شیرازی شیوه دادرسی در صورت تعدد قضات [شرایط قاضى] پرسش : آیا در فقه اسلامى نظام تعدّد قاضى در محکمه وجود دارد و مورد تأیید قرار گرفته است؟ در صورت مثبت بودن شیوه دادرسى و صدور رأى به چه طریق است؟ رأى اکثریت ملاک [...]

تقدم قاضی مجتهد در انشاء رأی

تقدم قاضی مجتهد در انشاء رأی حضرت آیت الله مکارم شیرازی تقدم قاضی مجتهد در انشاء رأی [شرایط قاضى] پرسش : اگر در بین چند قاضى که به یک پرونده رسیدگى مى کنند یک نفر مجتهد باشد، آیا ایشان در انشاى رأى با دیگران تفاوتى دارد؟ پاسخ : قاضى مجتهد مقدّم است. منبع: سایت هدانا [...]

حکم قاضی شدن غیر مجتهد

حکم قاضی شدن غیر مجتهد حضرت آیت الله مکارم شیرازی عهده دار شدن منصب قضا برای غیر مجتهد [شرایط قاضى] پرسش : آیا عهده دار شدن منصب قضا براى غیر مجتهد در صورت فقدان مجتهد جامع الشرایط در آن محل جایز است؟ پاسخ : در صورتى که مجتهد جامع الشرایط در آن شهر نباشد باید [...]

تجدید نظر در حکم پس از تراضی طرفین دعوی

تجدید نظر در حکم پس از تراضی طرفین دعوی حضرت آیت الله مکارم شیرازی تجدید نظر در حکم قاضی [قضاوت] پرسش : اگر طرفین دعوا بر اساس حکم یک مجتهد جامع الشرایط، یا حکمیّت فرد، یا افرادى که شغلشان قضاوت نیست، دعواى خود را، ولو در دعواى قتل، حل و فصل نمایند، آیا با این [...]

حکم کتک زدن متهم توسط پلیس

حکم کتک زدن متهم توسط پلیس حضرت آیت الله مکارم شیرازی تحویل متهم به پلیس [قضاوت] پرسش : اگر زید بداند که حق او با ظلم به شخص دیگرى استیفا مى شود، آیا در این صورت حق دارد به غیر حاکم شرع رجوع کند؟ مثلا اگر چیزى در منزلش گم شود، و بداند که خادمش [...]

قاضی مأذون

قاضی مأذون حضرت آیت الله مکارم شیرازی قضات مأذون [شرایط قاضى] پرسش : نظر مبارک را در خصوص قضات مأذون بیان فرمایید؟ پاسخ : آنها که مجتهد عادلند قضاوت آنها قطعى است و غیر مجتهد مساله دان، در صورت عدم دسترسى به مجتهد جامع الشرایط نیز قضاوت او مقبول است. منبع: سایت هدانا برگرفته از [...]

قاضی زن در اسلام

قاضی زن در اسلام حضرت آیت الله مکارم شیرازی تصدی امور قضایی توسط بانوان [شرایط قاضى] پرسش : طبق اصل 167 قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران قاضى مکلّف است طبق قانون عمل کند; نه بر مبناى اجتهاد شخصى. و از طرفى قضات مأذون فعلى در واقع قاضى شرع مذکور در فقه نبوده، بلکه کار آنها [...]

آيا تعدد قاضی از نظر اسلام صحيح است

آيا تعدد قاضی از نظر اسلام صحيح است حضرت آیت الله مکارم شیرازی تعدد قضات [شرایط قاضى] پرسش : آیا تعدّد قضات با موازین اسلامى مطابقت دارد؟ پاسخ : در قاضى تحکیم، تعدّد قضات ممکن است ولى در قاضى منصوب حکم نهایى به وسیله یک نفر صادر مى شود ولى مانعى ندارد قاضى با قضات [...]

اگر قاضی تمام تلاش خود را برای حکم کرده باشد

اگر قاضی تمام تلاش خود را برای حکم کرده باشد حضرت آیت الله مکارم شیرازی مسئولیت قاضی در صورت عدم انطباق حکمش با واقع [شرایط قاضى] پرسش : چنانچه قاضى با توجّه به پرونده، شهادت شهود و قرائن و امارات دیگر، حکمى صادر نماید، و آن حکم منطبق با واقعیّت نباشد، هر چند قاضى تمام [...]

رجوع به غیر حاکم شرع برای قضاوت

رجوع به غیر حاکم شرع برای قضاوت حضرت آیت الله مکارم شیرازی رجوع به غیر حاکم شرع برای حل فی صمه [قضاوت] پرسش : گاهى تشخیص موضوع روشن، و معلوم است که حق با زید مى باشد، ولى عمرو منکر این حق است، ولى گاه چنین نیست. آیا در این صورت رجوع به غیر حاکم [...]

Code Center