وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور رده

حدود و قصاص و ديات

حکم انجام گناه در صورت تهدید

حکم انجام گناه در صورت تهدیدحضرت آیت الله مکارم شیرازیحکم انجام گناه در صورت تهدید دیگران پرسش :اگر شخصی به وسیله اسلحه، چاقو و ... انسان را تهدید کند و از ما بخواهد گناهی را انجام دهیم مثلا زنا کنیم یا اینکه بگوید آبروی ما را می برد…

آیا زنای زن در دوران عقد محصنه محسوب می شود

آیا زنای زن در دوران عقد محصنه محسوب می شودحضرت آیت الله مکارم شیرازیحکم زنای زن در دوران عقد کردگی پرسش :زنی که بیش از یک سال عقد کرده و با شوهرش فقط یکبار جماع نموده باشد درصورت ارتکاب زنا آیا زنای ایشان محصنه است؟ با وجود اینکه عرف…

مهرالمثل در صورت اقرار به زنا مرد

مهرالمثل در صورت اقرار به زنا مردحضرت آیت الله مکارم شیرازیحکم تعلق مهرالمثل در صورت اقرار به زنا پرسش :چنانچه مردى یک بار اقرار به زنا کند، آیا مى توان او را به پرداخت ارش البکارة، یا مهر المثل (در صورت تحقّق شرایط آن،) محکوم کرد؟…

ارش البکاره در زنا

ارش البکاره در زناحضرت آیت الله مکارم شیرازیحکم مشروعیت ارش البکارة یا مهرالمثل در زنا پرسش :لطفاً در خصوص ارش البکارة، در دو فرض بلوغ و عدم بلوغ زانیه، بفرمایید: 1ـ آیا زانیه در موارد ذیل مستحقّ ارش البکارة مى باشد؟ 2ـ زنا با…

مهریه زنای به عنف

مهریه زنای به عنفحضرت آیت الله مکارم شیرازیحکم مهریه در زنای به عنف با غیر باکره پرسش :آیا زناى به عنف نسبت به غیر باکره، مهر المثل دارد؟پاسخ :آرى مهر المثل دارد. حکم مشروعیت ارش البکارة یا مهرالمثل در زنا پرسش :لطفاً در خصوص…

زنای زن در زمان حق حبس

زنای زن در زمان حق حبسحضرت آیت الله مکارم شیرازیحکم زنای زن در زمان حق حبس پرسش :زن از حق مشروع خود- مبنی بر عدم تمکین- استفاده نموده و با وجود دسترسی به شوهر در اثر فشار غریزه جنسی مرتکب عمل شنیع زنا شده است آیا زنای وی محصنه محسوب…

زنا کسی که از همسرش دور است

زنا کسی که از همسرش دور استحضرت آیت الله مکارم شیرازیحکم ملاک زنای غیر محصنه شخص همسر دار پرسش :فرد باید چه مدتی از همسرش دور باشد و به وی دسترسی نداشته باشد تا زنای وی محصنه تلقی نشود؟پاسخ :همین اندازه که به طور متعارف نتواند از…

تبعید کردن زناکار

تبعید کردن زناکارحضرت آیت الله مکارم شیرازیتبعید کردن زانی و زانیه پرسش :در صورتى که برگشتن دختر و پسر زناکار به محل زندگیشان باعث مفسده و اختلافاتى بین اهالى آن محل شود، آیا مى توان آنها را به محل دیگرى تبعید کرد؟پاسخ :هرگاه…

زنای دختر بعد از عقد آیا محصنه است

زنای دختر بعد از عقد آیا محصنه استحضرت آیت الله مکارم شیرازیحکم زنای دختر بعد از عقد دائم پرسش :دخترى با پسرى ازدواج کرده است و صیغه دائمى بین اینها خوانده شده، ولى هنوز عروسى نکرده اند و دختر در خانه پدر زنا کرده است، آیا این زنا…

فروش عضو قطع شده در حد یا قصاص

فروش عضو قطع شده در حد یا قصاصحضرت آیت الله مکارم شیرازی فروش عضو قطع شده در حد یا قصاصپرسش : آیا فروش عضو قطع شده در حدّ یا قصاص یا واگذارى آن به مسلمان دیگر جایز است؟پاسخ : اگر به منظور پیوند به دیگرى باشد (همان گونه که در پیوند…

دیه آسیب زدن به دانش آموز بر اثر تنبیه بدنی

دیه آسیب زدن به دانش آموز بر اثر تنبیه بدنی حضرت آیت الله مکارم شیرازیدیه خسارت وارده به دانش آموز بر اثر تنبیه بدنی پرسش : اگر معلمی با چوب به کف دست دانش آموزی به قصد تأدیب بزند نه به قصد آسیب رساندن و به اندازه ی یک سانتی متر مربع…

دریافت هزیته های احقاق حق دادگاه

دریافت هزیته های احقاق حق دادگاهحضرت آیت الله مکارم شیرازیدریافت هزیته های احقاق حق پرسش : آیا انسان مى تواند هزینه هایى را که براى به دست آوردن حق خود خرج کرده از غاصب بگیرد؟پاسخ : احتیاط آن است که نگیرد، مگر این که هزینه زیادى…

حکم ورود به حریم خصوصی

حکم ورود به حریم خصوصی مطابق نظر آيت الله خامنه اي س: ورود به منازل ديگران و تصويربردارى و انتشار آن چه حكمى دارد؟ج) ورود به حريم خصوصى اشخاص بدون اجازه، شرعاً جايز نيست، اگر چه عنوان تجسّس بر آن منطبق نباشد؛ و گرفتن فيلم و عكس و مانند آن…

تقدم بینه بر قاعده ید

تقدم بینه بر قاعده یدحضرت آیت الله مکارم شیرازیمقدم بودن بینه بر قاعده ید پرسش : دینى بر عهده مدیون براى دائن ثابت گردیده، و چون دسترسى به مدیون نبوده با اذن حاکم شرع مالى منقول، که مدّتى در ید و اختیار مدیون بوده و در آن تصرّف به…

حجیت نظر پزشک برای قاضی

حجیت نظر پزشک برای قاضیحضرت آیت الله مکارم شیرازینظریه پزشک در امور محسوس و غیر محسوس پرسش : آیا نظریّه و شهادت پزشک در امور غیر محسوس (معاینات جهت ازاله بکارت، زنا و لواط، تجزیه خون جهت کشف جرم و غیره) و محسوس از نظر شرعى حجّت است؟…