وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور رده

ازدواج و طلاق

ابراز علاقه و عشق پسر و دختر چه حكمي دارد

ابراز علاقه و عشق پسر و دختر چه حكمي دارد در نوشتار قبل «آیا علاقه به زن یا مرد نامحرم گناه است» مطرح شد، از اینجا کلیک کنید و در تکمیل نوشتار حاضر بخوانید اظهار دوستی به جنس مخالفسوال: اظهار دوستى به جنس مخالف در اين حد كه…

حکم دیدن فیلم رقص

حکم دیدن فیلم رقص در نوشتار قبل به صورت تفصیلی حکم رقص از نظر مراجع به صورت تفکیکی بیان شد، در تکمیل بحث از اینجا کلیک کنید و مطالعه نمایید.  نگاه به رقص  پرسش 126 . آيا نگاه به رقص در مجلس عروسى جايز است؟ همه مراجع: اگر باعث تحريك شهوت يا…

تبدیل ازدواج موقت به دائم

تبدیل ازدواج موقت به دائم تبدیل ازدواج موقت به دائمتذکر:  مرسوم است برای محرمیت میان دختر و پسر در دوران نامزدی صیغه ازدواج موقت می خوانند، آنچه لازم است که بدان توجه شود اینست که اگر هنوز مدت صیغه باقی مانده است نمی توانند عقد دائم…

آیا بخشیدن مدت در حیض یا نزدیکی در حیض جزوه عده محسوب می گردد

آیا بخشیدن مدت در حیض یا نزدیکی در حیض جزوه عده محسوب می گردد نزدیکی از واژن در دوران پریودی حرام است و مطابق نظر برخی مراجع کفاره دارد. پایان یافتن مدت عقد موقت و یا بخشیدن باقیمانده مدت در ایام عادت زن مانعی ندارد ولی این حیض او جزو عده…

حکم رجوع در زمان عده طلاق خلع بدون رجوع زوجه در بذل

حکم رجوع در زمان عده طلاق خلع بدون رجوع زوجه در بذل رجوع در زوجیت 837 - بین زوجین با طلاق خلع متارکه صورت گرفته است ولی در زمان عده به یکدیگر رجوع کرده و مدتی با هم زندگی کرده‌اند. آیا بدون رجوع زوجه در بذل، طلاق به قوت خود باقی…

بعد از طلاق عادل نبودن شاهد طلاق مشخص شود

بعد از طلاق عادل نبودن شاهد طلاق مشخص شودعادل نبودن شاهد طلاق 880 - اگر بعد از طلاق معلوم شود یکی از شهود در هنگام طلاق عادل نبوده، حکم طلاق چیست؟پاسخ طلاق باطل است.منبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات آیت الله العظمی شبیری…

استرداد هدایای نامزدی

استرداد هدایای نامزدی در نوشتار قبل نظر مراجع عظام تقلید در باره این موضوع مطرح شد از اینجا کلیک کنید و به صورت کامل بخوانیدپس گرفتن هدایای دوران نامزدی 962 - آیا هدایایی که زوجین در دوران نامزدی و عقد -پیش از تشکیل زندگی- به…

حکم ازدواج مرد مسلمان با زن اهل کتاب

حکم ازدواج مرد مسلمان با زن اهل کتاب نظر سایر مراجع عظام تقلید را از اینجا کلیک کنید و بخوانید. ازدواج دائم پسر مسلمان با دختر اهل کتاب 989 - حکم ازدواج دائم پسر مسلمان با دختر اهل کتاب چیست؟پاسخ صحیح و مکروه است…

اعتبار قول زن در پاکی زمان طلاق

اعتبار قول زن در پاکی زمان طلاق اعتبار قول زن در پاکی زمان طلاق 968 - اگر در زمان طلاق، زن بگوید از عادت پاک است و صیغه طلاق جاری شود و پس از آن انکار کند و بگوید دروغ گفتم، طلاق باطل است؟ پاسخ طلاق صحیح است مگر اینکه…