وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور رده

احکام وقف

وقف طلا به همسر 

وقف طلا به همسرحضرت آیت الله مکارم شیرازیوقف طلا به همسر  پرسش :آيا مردمي تواند طلا را به خانمش وقف كند اگر مي تواند بعد از مرگ خانم تكليف آن طلا چيست؟پاسخ :با توجه به این که در وقف باید عین باقی بماند می تواند برای مثال به این شکل…

به تصرف موقوف علیهم در آوردن موقوفه

به تصرف موقوف علیهم در آوردن موقوفهحضرت آیت الله مکارم شیرازیبه تصرف موقوف علیهم در آوردن موقوفه  پرسش :آیا چیزی که وقف شده باید تحت تصرف کسانی که به آنها وقف شده در آید؟پاسخ :وقف در صورتى صحیح است که {در وقف خاص} مال وقف {شده} را…

مقید کردن وقف منافع مال به وفات واقف

مقید کردن وقف منافع مال به وفات واقفحضرت آیت الله مکارم شیرازیمقید کردن وقف منافع مال به وفات واقف  پرسش :اگر بگويد «وقف كردم فلان مال را كه بعد از فوت من منافعش به فلان مسجد برسد» آيا اين وصيّت است و از ثلث حساب مى‏شود؟پاسخ :خیر،…

جریان حکم وقف حتی با خراب شدن ملک موقوفه 

جریان حکم وقف حتی با خراب شدن ملک موقوفهحضرت آیت الله مکارم شیرازیجریان حکم وقف حتی با خراب شدن ملک موقوفه  پرسش :چنانچه چیزی که وقف شده خراب شود وقف باطل می گردد؟پاسخ :اگر ملک موقوفه خراب شود از وقف بودن بیرون نمى ‏رود.منبع:…

اجاره موقوفه به کمتر از اجرت المثل 

اجاره موقوفه به کمتر از اجرت المثلحضرت آیت الله مکارم شیرازیاجاره موقوفه به کمتر از اجرت المثل  پرسش :در بعضى از روستاها املاک وقفى از قبیل باغات، زمین و آب وجود دارد که اداره اوقاف آنها را به نصف اجاره مى دهد و مال الاجاره را هم به آن…

حفر چاه در زمین موقوفه اجاره ای

حفر چاه در زمین موقوفه اجاره ایحضرت آیت الله مکارم شیرازیحفر چاه در زمین موقوفه اجاره ای  پرسش :اگر شخصى زمین موقوفه اى را از متولّى اجاره نماید، سپس چاه آبى در آن زمین حفر نماید. آیا مستأجر مى تواند از آب زمین موقوفه به صورت مجانى…

روش جبران ضرر وارد شده به موقوفه

روش جبران ضرر وارد شده به موقوفهحضرت آیت الله مکارم شیرازیروش جبران ضرر وارد شده به موقوفه  پرسش :وظایف کسی که موجب ایجاد ضرر و یا اتلاف موقوفه شده چیست؟ آیا کسب رضایت متولی موقوفه کافی است؟پاسخ :کسب رضایت متولی موقوفه کافی نیست…

تقسیم درآمد موقوفه بین موارد مشکوک 

تقسیم درآمد موقوفه بین موارد مشکوکحضرت آیت الله مکارم شیرازیتقسیم درآمد موقوفه بین موارد مشکوک  پرسش :خانه موقوفه اى موجود است هر ساله مراسم روضه خوانى در آن برپا مى شود ولى متأسفانه وقف نامه اى که حاکى از چگونگى وقف بودن این خانه باشد…

شک در نوع وقف بعد از ساخت بنا در زمین وقفی

شک در نوع وقف بعد از ساخت بنا در زمین وقفیحضرت آیت الله مکارم شیرازیشک در نوع وقف بعد از ساخت بنا در زمین وقفی  پرسش :بعد از ساخت مسجد در زمین وقفی شک در نوع وقف (اولاد یا امیر المومنین علیه السلام) به وجود آمده است؛ در این صورت تکلیف…

استفاده از منافع ملکی که وقف خاص شده در مورد مشابه

استفاده از منافع ملکی که وقف خاص شده در مورد مشابهحضرت آیت الله مکارم شیرازیاستفاده از منافع ملکی که وقف خاص شده در مورد مشابه  پرسش :آیا می توان از منافع ملکی که برای مسجدى وقف شده و آن مسجد احتياج ندارد و احتمال هم نمى‏رود كه تا…

استفاده از موقوفه خاص در محل دیگر

استفاده از موقوفه خاص در محل دیگرحضرت آیت الله مکارم شیرازیاستفاده از موقوفه خاص در محل دیگر  پرسش :آیا می توان از مالی که برای جایی وقف شده در محل دیگر استفاده کرد؟پاسخ :فرشى را که براى حسینیّه وقف کرده‏اند نمى‏توان براى نماز به…

وقف نامه طلبه ها نباید به درسى غیر از دروس حوزه اشتغال داشته باشند

وقف نامه طلبه ها نباید به درسى غیر از دروس حوزه اشتغال داشته باشند رعایت شرایط وقف نامهحضرت آیت الله مکارم شیرازیرعایت شرایط وقف نامه  پرسش :مدرسه اى وجود دارد که در وقف نامه آن ذکر شده که: «طلبه ها نباید به درسى غیر از دروس حوزه…

اجاره ۹۹ ساله ملک وقفی

اجاره 99 ساله ملک وقفیحضرت آیت الله مکارم شیرازیاجاره 99 ساله ملک وقفی  پرسش :زمینی وقفی است که مورد وقف آن مربوط به سالهای قدیم بوده چندین سال بیش به اجاره ۹۹ ساله خانه بهداشت درآمده اخیرا با اجازه مسوولین بهداشت قسمتی از آن جزو…

حکم زمین مواتی که با آب وقفی احیا شده

حکم زمین مواتی که با آب وقفی احیا شدهحضرت آیت الله مکارم شیرازیحکم زمین مواتی که با آب وقفی احیا شده  پرسش :اگر زمین موات را با آب قنات یا چاه وقف آنرا احیا ء نمایند آیا زمین احیا ء شده جزء موقوفات می باشد؟پاسخ :زمینی که با آب وقف…

مصرف باقی مانده موقوفه درغیر مورد وقف

مصرف باقی مانده موقوفه درغیر مورد وقفحضرت آیت الله مکارم شیرازیمصرف باقی مانده موقوفه درغیر مورد وقف  پرسش :چند قطعه زمين وقف‏ شده تا اجاره آن را هر ساله دهه اوّل محرّم‏ در مسجد اطعام دهند؛ گاهی اوقات مقدارى از اجاره‏ فوق‏ الذكر باقى…