مرور رده

احكام متفرقه

قسم دروغ در معامله

 قسم دروغ در معاملهمطابق نظر آيت الله خامنه اي س. اگر شخصی در معامله قسم دروغ بخورد، آیا معامله انجام شده و سود حاصله هم حرام است؟ ج. قسم دروغ خوردن حرام است ولی اگر شرایط معامله رعایت شده باشد معامله صحیح و سود حاصله حلال است. منبع:…

آیا عمل به قسم واجب است

 آیا عمل به قسم واجب استمطابق نظر آيت الله خامنه ايس. اگر کسی قسم بخورد که کاری را انجام دهد یا ترک کند، آیا از نظر شرعی واجب است به قسم خود عمل کند؟ ج. در صورتی واجب است به قسم عمل کند که آن کار مرجوح* نباشد و به اسم خدا یا…

حکم بلند کردن ناخن خانم و نشان دادن به نامحرم

حکم بلند کردن ناخن خانم و نشان دادن به نامحرمحضرت آیت الله مکارم شیرازی سوال: آیا بلند بودن ناخن خانم­‌ها جایز است؟ آیا زینت محسوب می­‌شود و از نگاه نامحرم باید پوشانده شود؟پاسخ:  ناخن بلند براي زنها در حد معقول مانعي ندارد و…

قسیم ارث با وجود فقط یک نفر از گروه اول

قسیم ارث با وجود فقط یک نفر از گروه اولحضرت آیت الله مکارم شیرازی تقسیم ارث با وجود فقط یک نفر از گروه اول پرسش :اگر فقط یک نفر از گروه اول موجود باشد ارث چگونه تقسیم می شود؟پاسخ :هرگاه وارث میّت فقط یک نفر از گروه اوّل باشد (مثلًا…

اگر ورثه میت چند دختر یا چند پسر باشند

اگر ورثه میت چند دختر یا چند پسر باشندحضرت آیت الله مکارم شیرازیتقسیم ارث اگر ورثه فقط چند دختر یا فقط چند پسر باشند  پرسش : اگر فقط چند پسر یا فقط چند دختر درگروه اول موجود باشد ارث چگونه تقسیم می شود؟پاسخ :اگر ورثه میت، فقط چند…

انتقال اموال به فرزند و موت فرزند قبل از پدر و تکلیف ورثه

انتقال اموال به فرزند و موت فرزند قبل از پدر و تکلیف ورثهحضرت آیت الله مکارم شیرازیتکلیف اموال متوفایی که از پدرش به صورت مشروط به او واگذار شده  پرسش :این جانب تمام اموال منقول و غیر منقول خود را در مقابل هزار تومان به فرزندم فروخته و…

فوت یکی از ورثه قبل از تقسیم ارث

فوت یکی از ورثه قبل از تقسیم ارثحضرت آیت الله مکارم شیرازیفوت یکی از ورثه قبل از تقسیم ارث  پرسش :زن و شوهرى چند فرزند دارند. یکى از فرزندان آنها، که مجرّد است، فوت مى کند و از او اموالى باقى مى ماند، پدر این متوفّى نیز قبل از تقسیم…

حکم رجوع به رمال برای پیدا کردن گمشده

حکم رجوع به رمال برای پیدا کردن گمشدهمطابق نظر آيت الله خامنه اي «استفتاء اختصاصی سایت هدانا از دفتر حضرت آیت الله العظمی خامنه ای  »سوال: آیا در صورت ناچاری می توان برای پیدا شدن گمشده به رمال و فالگیر رجوع کرد؟…

پرورش خروس جنگی

پرورش خروس جنگی س. پرورش خروسهای جنگی که اصولاً جهت زد و خورد تن به تن بین دو خروس و با حضور جمعیتی زیاد و شرط بندی کلان صورت می گیرد آیا صحیح است؟ج. صرف پرورش آنها فی نفسه اشکال ندارد ولی شرط بندی مذکور جایز نمی…

حکم تبدیل کتاب به کتاب صوتی بدون اجازه

حکم تبدیل کتاب به کتاب صوتی بدون اجازهانتشار کتاب صوتی س. آیا تبدیل کتاب به کتاب صوتی و انتشار آن به صورت رایگان نیاز به اجازه ناشر دارد؟ ج. بنابر احتیاط واجب باید با اجازه صاحب آن باشد.منبع: سایت هدانا برگرفته از…

افتتاح حساب به نیت جایزه

افتتاح حساب به نیت جایزهافتتاح حساب به نیت جایزه س. بازکردن حساب قرض الحسنه در بانکها به نیت برنده شدن جوایز آنها چه حکمی دارد؟ ج. اشکال ندارد.منبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات حضرت آیت الله العظمی خامنه ای.…

یک عقیقه برای چند نفر

یک عقیقه برای چند نفرعقیقه برای چند نفر س. آیا یک عقیقه را می توان به نیت چند نفر انجام داد؟ ج. کفایت یک عقیقه برای بیش از یک نفر، ثابت نیست.منبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات حضرت آیت الله العظمی خامنه ای.ویژه…

حکم صدمه زدن در ورزش بوکس و کاراته و دیگر ورزشهای رزمی

حکم صدمه زدن در ورزش بوکس و کاراته و دیگر ورزشهای رزمی صدمه زدن در ورزشهای رزمی س. نظر معظم له در باره ورزش بوکس و کاراته و دیگر ورزشهای رزمی چیست و در صورت وارد شدن جراحات و کبودی در بدن حریف، دیه واجب می شود؟ج.…

حکم حضور در مجلسی که خلاف وحدت شیعه و سنی حرف می زند

حکم حضور در مجلسی که خلاف وحدت شیعه و سنی حرف می زندمجالس خلاف وحدت س. اگر شخصی خلاف وحدت شیعه و تسنن صحبت کند نسبت به حضور در آن مجلس چه تکلیفی داریم؟ج. هرگونه گفتار یا کردار و رفتاری که در زمان حاضر سوژه و بهانه به دست…

حکم حریم خصوصی در فضای مجازی

حکم حریم خصوصی در فضای مجازیحریم خصوصی در فضای مجازی س. تعرض به حریم خصوصی دیگران از طریق فضای مجازی از لحاظ فقهی چه حکمی دارد؟ ج. فی نفسه جایز نیست.منبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات حضرت آیت الله العظمی خامنه ای.…