وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور رده

احكام متفرقه

نا امید بودن از تاثیر امر به معروف

نا امید بودن از تاثیر امر به معروف نا امید بودن از تاثیر امر به معروفحضرت آیت الله مکارم شیرازی پرسش :در بعضی موارد با وجود مفاسد مختلف، انسان هر طور که فکر مى کند مى بیند شرایط امر به معروف و نهى از منکر موجود نیست; یعنى احتمال…

سکوتي که سبب تقويت ظالم يا تأييد آن شود

سکوتي که سبب تقويت ظالم يا تأييد آن شود سکوتي که سبب تقويت ظالم يا تأييد آن شودحضرت آیت الله مکارم شیرازی پرسش :آیا سکوت در جایی که باعث تقویت ظالم یا تأیید او می شود، جایز است؟ پاسخ :هرگاه سکوت علماى اسلام یا غیر آنها موجب…

حکم سکوت در برابر منکر

حکم سکوت در برابر منکر سکوت در جایی که منکر معروف شود يا بالعکسحضرت آیت الله مکارم شیرازی پرسش :آیا اشخاص می توانند در برابر منکر شدن معروف یا معروف شدن منکر، سکوت اختیار کنند؟ پاسخ :هرگاه احتمال صحیح داده شود که سکوت، سبب…

وجوب نهی از منکر در مقابل بدعت های دولت های ناصالح

وجوب نهی از منکر در مقابل بدعت های دولت های ناصالح وجوب امر به معروف و نهی از منکر در برابر بدعتهاحضرت آیت الله مکارم شیرازی پرسش :ایا در مقابل بدعت ها نیز همه افراد باید امر به معروف و نهی از منکر کنند و یا این کار برای کسانی واجب می…

حکم امر به معروف مسلمان به مسيحي و يهودي

حکم امر به معروف مسلمان به مسيحي و يهودي نهی از منکر غیر مسلمانحضرت آیت الله مکارم شیرازی پرسش :ايا امر به معروف مسلمان به مسيحي ويهودي واجب است؟پاسخ :احتیاط آن است در تمام آنچه در اسلام ممنوع است آنها را با زبان خوب امر به معروف و…

نهی از منکر در وسایل عمومی مثل تاکسی اتوبوس مترو

نهی از منکر در وسایل عمومی مثل تاکسی اتوبوس مترو نهی از منکر در وسایل عمومیحضرت آیت الله مکارم شیرازی پرسش :گاهی که در تاکسی یا اتوبوس سوار می‌شویم راننده نوار موسیقی زن روشن می‌کند اگر انسان بداند با تذکر وی ممکن است…

نهی از منکر در دانشگاه

نهی از منکر در دانشگاه وظیفه ی دیگران در جایی که امر به معروف کردن محدود به افراد خاص باشدحضرت آیت الله مکارم شیرازی پرسش :یکى از مسؤولین دانشگاهها به غلط امر به معروف و نهى از منکر و تذکّر به دانشجویان خاطى را محدود به مسؤولین انضباطى…

نهی از منکر بچه ممیز

نهی از منکر بچه ممیزحضرت آیت الله مکارم شیرازی پرسش :امر به معروف و نهی از منکر بچه ممیز واجب است؟ پاسخ :در صورتی که ممکن است برای او عادت شود و در بزرگی کار خلاف را تکرار کند احتیاط آن است که در مورد او انجام شود.منبع:…

آیا امر به معروف با وجود نهادهای حکومتی بر مردم هم واجب است

آیا امر به معروف با وجود نهادهای حکومتی بر مردم هم واجب است وجوب اقامه فریضه امر به معروف و نهی از منکر بر تک تک آحادحضرت آیت الله مکارم شیرازی پرسش :با وجود نهادى براى امر به معروف در نظام جمهورى اسلامى، آیا وظیفه امر به معروف…

نهی از منکر کردن متظاهرین فسق مثل بی حجاب

نهی از منکر کردن متظاهرین فسق مثل بی حجاب نهی از منکر کردن متظاهرین فسقحضرت آیت الله مکارم شیرازی پرسش :در مقابل زنان و دخترانى که در کوچه و بازار حجاب خود را رعایت نمى کنند و اشخاصى که صداى موسیقى آنها در کوچه و خیابان بلند است…

حکم تلاش برای مقابله با مظاهر مفاسد فرهنگ غربی

حکم تلاش برای مقابله با مظاهر مفاسد فرهنگ غربی تلاش برای از بین بردن فرهنگ غربی در جامعه اسلامیحضرت آیت الله مکارم شیرازی پرسش :آیا مى توان در جامعه اسلامى براى محو مظاهر فرهنگ غربى و تشبّه به بیگانگان کوشید؟ پاسخ :با رعایت…

ترک امر به معروف و نهی از منکر بخاطر شرایط اقتصادی

ترک امر به معروف و نهی از منکر بخاطر شرایط اقتصادی ترک امر به معروف و نهی از منکر بر اثر فشار اقتصادیحضرت آیت الله مکارم شیرازی پرسش :آیا به دلیل این که جامعه در وضعیّت اقتصادى دشوارى به سر مى برد، مى توان از فریضه امر به معروف و نهى از…

مواردی که برای امر به معروف و نهی از منکر نیاز به اذن حاکم شرع است

مواردی که برای امر به معروف و نهی از منکر نیاز به اذن حاکم شرع است موارد امر به معروف با اذن حاکم شرع یا محتاج به اذن حاکم شرعحضرت آیت الله مکارم شیرازی پرسش :مواردی که برای امر به معروف و نهی از منکر نیاز به اذن حاکم…

حكم تفال زدن به قرآن كريم

حكم تفال زدن به قرآن كريمحضرت آیت الله مکارم شیرازیحکم تفأل به قرآن  پرسش :در هنگام تحویل سال، همسرم قرآن را به نیت چگونگی احوال ما در سال جدید باز کرد و آیه «کل نفس ذائقة الموت» که در وسط صفحه بود به چشمش خورد، بعد خودم هم چند بار…