مرور رده

احكام متفرقه

حکم خودزنی یا خودآسیبی

حکم خودزنی یا خودآسیبیحضرت آیت الله مکارم شیرازیسوال:1- خود زنی چه حکمی دارد ؟ 2- آیا در ملاک حرمت بدن باید قرمز بشود؟پاسخ:  1و2- آسیب رساندن به بدن چنانچه باعث آسیب جدّی شود، حرام است.منبع: استفتاء سایت هدانا از دفتر…

حکم بوسیدن دست دیگران بخاطر ثروت یا چاپلوسی

حکم بوسیدن دست دیگران بخاطر ثروت یا چاپلوسیمطابق نظر آيت الله خامنه ايسوال: آیا بوسیدن دست یک انسان پولدار بخاطر پول و ثروتش و برای اینکه یک گوشه چشمی هم به ما داشته باشه حرام است ؟پاسخ: اگر موجب ترویج یک امر باطل باشد جایز…

مالی را از زمین برداشتم به گمان این که مال من بوده

مالی را از زمین برداشتم به گمان این که مال من بودهحضرت آیت الله مکارم شیرازیمالی که به گمان اینکه مال خودش بوده برداشته  پرسش :مالی را از زمین برداشتم به گمان این که مال من بوده ولی بعدا فهمیدم که متعلق من نبوده تکلیف چیست؟پاسخ…

روش اعلام مال پیدا شده از نظر شرعی

روش اعلام مال پیدا شده از نظر شرعیحضرت آیت الله مکارم شیرازی قرار دادن مال پیدا شده در مکان عمومی جهت اعلان  پرسش :مالی را پیدا کرده ام که ارزش آن کمتر از یک درهم است آیا می توانم آن را در محل های عمومی مانند مسجد بگذارم؟ پاسخ :اگر مالى…

صدمه به جسد دشمن و برداشت غنیمت

صدمه به جسد دشمن و برداشت غنیمتحضرت آیت الله مکارم شیرازیصدمه به جسد دشمن و برداشت غنیمت پرسش :اگر شخصی در زمان جنگ ، ساعتی یا چیز دیگری دست جنازه های دشمن میدیده و برمیداشته و حتی بعضی وقتا برای بدست آوردن اون چیزا دست اون جنازه ها…

حکم ترور در اسلام

حکم ترور در اسلامحضرت آیت الله مکارم شیرازیحکم ترور افراد پرسش :آیا ترور در اسلام جایز است؟ پاسخ :ترور یعنی شخصی را غافلگیرانه به قتل رساندن و در اسلام جایز نیست جز در موارد بسیار استثنائی.منبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات…

حکم عملیات شهادت طلبانه فلسطینی ها در مقابل یهودیان اسرائیلی

حکم عملیات شهادت طلبانه فلسطینی ها در مقابل یهودیان اسرائیلیحضرت آیت الله مکارم شیرازیکشتن یهودیان غیر مسلح پرسش :آیا اسلام این حق را برای یک فلسطینی قائل است که با کشتن یهودیان غیر مسلح و فاقد سلاح نظامی در داخل فلسطین نسبت به اشغال…

حکم خودکشی زن هنگامی که درمعرض تجاوز باشد

حکم خودکشی زن هنگامی که درمعرض تجاوز باشدحضرت آیت الله مکارم شیرازیخودکشی در مواقع خطر پرسش :پرسیده بودم اگر خانمی در معرض تجاوز قرار بگیرد برای حفظ آبرو می تواند خودکشی کند؟ فرمودید باید طوری زندگی کند که در چنین موقعیتی قرار نگیرد.…

مرحله فیزیکی امر به معروف و نهی از منکر

مرحله فیزیکی امر به معروف و نهی از منکرحضرت آیت الله مکارم شیرازیمرحله فیزیکی امر به معروف و نهی از منکر پرسش :آيا افراد مى‌توانند در مقام امر به معروف و نهى از منكر، به عنوان دفاع از كيان اسلام و حفظ نظام اسلامى از دستبرد افراد…

تظاهرات علیه سیاست حاکم ظالم

تظاهرات علیه سیاست حاکم ظالمحضرت آیت الله مکارم شیرازیتظاهرات علیه سیاست حاکم ظالم پرسش :آیا تظاهرات آرام بر علیه سیاست حاکم ظالمى که وظیفه اش حکومت دینى است، جایز مى باشد؟ با توجّه به این که روشهاى دیگر اعتراض مفید نبوده، و این روش…

حکم اطلاع رابطه زن شوهردار به همسرش

حکم اطلاع رابطه زن شوهردار به همسرشحضرت آیت الله مکارم شیرازیاطلاع به دیگران برای نهی از منکر پرسش :اگرمتوجه شويم زن شوهردارى با مرد ديگرى درتماس است آيا جايز است اين موضوع را با همسرش يا ديگر بستگانش درميان بگذاريم؟(اگر نهی از منکر…

نهی از منکر اساتید توسط دانشجو

نهی از منکر اساتید توسط دانشجوحضرت آیت الله مکارم شیرازینهی از منکر اساتید توسط دانشجو پرسش :گاهى بعضى از اساتید زن در کلاس درس دانشجویان با لباسهاى تحریک کننده حضور پیدا مى کنند و دانشجویان بناچار براى دریافت درس و مطلب به او نگاه مى…

قطع رابطه ی دوستی برای نهی از منکر

قطع رابطه ی دوستی برای نهی از منکرحضرت آیت الله مکارم شیرازیقطع رابطه ی دوستی برای اصلاح رفتار ناشایست پرسش :آیا با اشخاصى که افعال و کردار غیر معقولانه و ناشایست دارند و با تذکّر، از افعال خود دست بردار نیستند، مى شود قطع رابطه نمود؟…

اگر کسی در جمع غیبت کند و امر به معروف تاثیری نداشته باشد

اگر کسی در جمع غیبت کند و امر به معروف تاثیری نداشته باشدحضرت آیت الله مکارم شیرازیترک کردن مجلس گناه پرسش :اگر کسى در بین جمع، غیبت بکند و مطمئن باشیم امر به معروف و نهى از منکر در او تأثیر نمى کند، وظیفه ما چیست؟ پاسخ :در چنین…

امر به معروف دسته جمعی

حضرت آیت الله مکارم شیرازیامر به معروف دسته جمعی پرسش :در امر به معروف و نهى از منکر، اگر احتمال برود که به صورت دسته جمعى اثر مى کند، آیا باید دسته جمعى امر به معروف کرد؟ پاسخ :امر به معروف به هر صورت که اثر کند واجب است; خواه فردى…