وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور رده

حق الناس و ضمان

حکم احتمال بدهکار بودن به دیگران

حکم احتمال بدهکار بودن به دیگران حضرت آیت الله العظمی خامنه ایاحتمال تضییع حقوق اشخاص یا مراکز س۳. بخاطر عدم حساسیت و دقت در حساب، احتمال میدهم مبلغی حدود ۵۰۰، ۶۰۰ هزار تومان به اشخاص یا مراکزی بدهی داشته باشم. دقیقا هم نمیدانم چقدر و به…

چراندن گوسفندان در زمین های موات دیگران

چراندن گوسفندان در زمین های موات دیگران حضرت آیت الله العظمی خامنه ایچراندن گوسفندان در زمین های موات س۶. آیا چراندن گوسفندان در زمین های موات که متعلق به مردم است جایز است؟پاسخ: در هر صورت اگر صاحب مشخصی دارد تا رضایت مالک احراز نشود…

رد غیبت به چه معناست

رد غیبت به چه معناستمجلس غیبت بزرگترهاس۱۳. وقتی بزرگ تر های جمع مثلاً مادر و خاله و ... غیبت می کنند، آیا من باید تذکر بدهم؟ چگونه؟ج. اگر بدانید در مجلسی غیبت می شود حضور در آن مجلس جایز نیست و اگر در مجلسی کسی قصد غیبت کردن داشته…

حکم ضبط بدون اجازه مکالمه و صدای دیگران

حکم ضبط بدون اجازه مکالمه و صدای دیگرانمطابق نظر آيت الله خامنه اي «استفتاء اختصاصی سایت هدانا از دفتر مقام معظم رهبری» پرسش:  حکم ضبط صدای استاد یا شخصی که گفته صدای من را ضبط نکنید چیست ؟ پاسخ: موارد مختلف است، اگر…

فوری بودن پرداخت صدقه عوض دین

فوری بودن پرداخت صدقه عوض دین 839 - دیونی بر عهده دارم و از دسترسی به صاحبانش مأیوس هستم، آیا صدقه دادن آن از طرف صاحبانش وجوب فوری دارد یا خیر؟پاسخ: بله، در اولین وقت ممکن باید با اجازه مجتهد جامع الشرایط پرداخت شود.منبع:…

حکم شرعی تصادف با حیوانات

حکم شرعی تصادف با حیواناتجبران خسارت آسیب رساندن به حیوان 841 - در تصادفی که در جاده صورت گرفته، حیوانی آسیب دیده است. آیا راننده باید خسارت وارد شده بر حیوان را که سهوی هم بوده، جبران کند؟پاسخ اگر قرار داشتن حیوان در این مکان وی را…

اگر مزرعه خود را سمپاشی کند و حیوان شخص دیگر از آن بخورد و بمیرد

اگر مزرعه خود را سمپاشی کند و حیوان شخص دیگر از آن بخورد و بمیردسم‌پاشی مزرعه و عدم اعلان به صاحب حیوان 972 - اگر مزرعه‌دار به صاحب حیوان اعلام نکند که مزرعه را سم‌پاشی کرده است و حیوان وارد مزرعه شده و سمّ را بخورد، صاحب مزرعه…

حکم شرعی عدم تخلیه ملک پس از پایان اجاره

حکم شرعی عدم تخلیه ملک پس از پایان اجارهمطابق نظر آيت الله خامنه ايعدم تخلیه ملک پس از پایان اجاره س۱۰. اگر کسی ملکی را اجاره کرد و پس از مدت تعیین شده تخلیه نکرد، چه حکمی دارد؟ج. بدون اجازه مالک، بعد از مدّت اجاره، حکم غصب را…

روش اعلام مال پیدا شده از نظر شرعی

روش اعلام مال پیدا شده از نظر شرعیحضرت آیت الله مکارم شیرازی قرار دادن مال پیدا شده در مکان عمومی جهت اعلان  پرسش :مالی را پیدا کرده ام که ارزش آن کمتر از یک درهم است آیا می توانم آن را در محل های عمومی مانند مسجد بگذارم؟ پاسخ :اگر مالى…

کپی گرفتن و تکثیر از سی دی های مذهبی

کپی گرفتن و تکثیر از سی دی های مذهبیمطابق نظر آيت الله خامنه اي س. آیا کپی گرفتن و تکثیر از سی دی های سخنرانی یا عزاداری یا نرم افزار مذهبی و فرهنگی با سایر سی­دی ها تفاوت دارد؟ ج. احوط این است که در نسخه برداری و تکثیر نوارهای کامپیوتری…

حکم استفاده از قطعات دست دوم به جای نو

حکم استفاده از قطعات دست دوم به جای نومطابق نظر آيت الله خامنه اي س. آیا استفاده از قطعات دست دوّم و مستعمل رایانه به جای قطعات نو، بدون این که به مشتری گفته شود، اشکال دارد؟ ج. غشّ در معامله محسوب شده و حرام است. منبع: سایت هدانا…

سر و صدا در مکان‌های عمومی و حق الناس

سر و صدا در مکان‌های عمومی و حق الناسمطابق نظر آيت الله خامنه اي س. آیا صحبت تلفنی در مکانهای عمومی مخصوصا در کتابخانه و محیط کار که نیاز به تمرکز دارد، جایز است؟ج. اگر موجب اذیت دیگران نشود، فی نفسه اشکال ندارد. منبع: سایت هدانا…

حکم استفاده از وسایل کشف شده پلیس بجای مال دزدیده شده

حکم استفاده از وسایل کشف شده پلیس بجای مال دزدیده شدهمطابق نظر آيت الله خامنه اي «استفتاء اختصاصی سایت هدانا از دفتر حضرت آیت الله العظمی خامنه ای » سوال: چند وقت قبل لاستیک ماشین من بمهمراه جک از ماشین بنده سرقت شده بود، بعد ازشکایت به…

اطلاع دادن به صاحب اثری که آثارش را بدون اجازه می فروشند

اطلاع دادن به صاحب اثری که آثارش را بدون اجازه می فروشندمطابق نظر آيت الله خامنه اي سوال: اگر موسسه ای آثار یک استاد را بدون اجازه اش چاپ کرده اند و میفروشند آیا اطلاع دادن به آن استاد برای گرفتن حقش واجب است یا خیر؟…

حکم تبدیل کتاب به کتاب صوتی بدون اجازه

حکم تبدیل کتاب به کتاب صوتی بدون اجازهانتشار کتاب صوتی س. آیا تبدیل کتاب به کتاب صوتی و انتشار آن به صورت رایگان نیاز به اجازه ناشر دارد؟ ج. بنابر احتیاط واجب باید با اجازه صاحب آن باشد.منبع: سایت هدانا برگرفته از…