وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور رده

احكام متفرقه

تعیین تولیت موقوفات عام بر عهده کیست

تعیین تولیت موقوفات عام بر عهده کیستتعیین تولیت موقوفات 842 - تعیین تولیت موقوفات عام بر عهده کیست؟ جزء اموری است که به اداره کشور اسلامی ارتباط دارد یا صرفاً مسئلۀ فردی محض است ؟پاسخ تولیت و نظارت بر موقوفه بر عهده کسانی است که واقف…

حکم تهیه گزارش به صورت مخفیانه

حکم تهیه گزارش به صورت مخفیانهتهیه خبر بصورت مخفیانه 867 - آیا خبرنگار مجاز است برای تهیه خبر، لباس مبدل بپوشد یا گریم کند تا شناخته نشود و یا مخفیانه با موبایل از آنها فیلم بگیرد؟پاسخ اگر موجب تحقق عنوان حرام -مثل افشای عیب خفی یا…

حکم شرط بندی در پرداخت هزینه سالن

حکم شرط بندی در پرداخت هزینه سالنشرط بندی در پرداخت هزینه سالن 986 - ما هرهفته چند بار برای مسابقه فوتسال به سالن ورزشی می رویم و اول بازی شرط می کنیم که هر تیمی باخت باید پول سالن را حساب کند. آیا این کار ما شرط بندیِ حرام است؟…

حکم دوستی با افراد لاابالی و سست ایمان

حکم دوستی با افراد لاابالی و سست ایمانمعاشرت با افراد سست ایمان 969 - دوستى با افرادى که اهل تقیّد به احکام شرع نیستند و ایمانشان ضعیف است، چگونه است؟پاسخ اگر خوف تأثیر این دوستی در تضعیف عقیده انسان یا ترک واجبات یا مفسده…

اگر مزرعه خود را سمپاشی کند و حیوان شخص دیگر از آن بخورد و بمیرد

اگر مزرعه خود را سمپاشی کند و حیوان شخص دیگر از آن بخورد و بمیردسم‌پاشی مزرعه و عدم اعلان به صاحب حیوان 972 - اگر مزرعه‌دار به صاحب حیوان اعلام نکند که مزرعه را سم‌پاشی کرده است و حیوان وارد مزرعه شده و سمّ را بخورد، صاحب مزرعه…

حکم حق نشر فیلم های آموزشی و آموزش آن در صورت عدم رضایت مالک

حکم حق نشر فیلم های آموزشی و آموزش آن در صورت عدم رضایت مالکمطابق نظر آيت الله خامنه ايسوال: ۱- اگر کسی یک فایل ویدویی آموزش آشپزی یا فایل های ویدئویی یک استاد را خریداری کند و آن شخص بگوید من راضی نیستم  به کسی بدهید، آیا…

حکم فال قهوه در اسلام

حکم فال قهوه در اسلامفال گرفتن و دریافت پول1005 - گرفتن فال قهوه و مانند آن و دریافت وجه بابت آن چه حکمی دارد؟پاسخ این امور مستند شرعی و عقلایی ندارد و دریافت پول بابت آن شایسته نیست. سزاوار است مومنین در تمام شؤون زندگی…

عمل نکردن به نذر روزه برای عصبانی نشدن

عمل نکردن به نذر روزه برای عصبانی نشدن نذر روزه 1024 - نذر کرده بودم که هر وقت عصبانی شدم فردایش روزه بگیرم اما به نذر خود عمل نکردم حال برای جبران باید چه کنم؟ آیا قضای آن روزه ها بر من واجب است؟پاسخ اگر این نذر باعث شود که…

حلالیت طلبیدن و اعاده حیثیت از غیبت شونده

اعاده حیثیت از غیبت‌شونده1035 - آیا حلالیت طلبیدن و اعاده حیثیت از کسی که غیبت او شده، واجب است؟ پاسخ اعاده حیثیت در صورت امکان لازم است و گرنه در صورت امکان باید حلالیت بطلبد و اگر حلالیت طلبیدن ممکن نباشد یا مفسده داشته باشد لازم…

حکم شرعی عدم تخلیه ملک پس از پایان اجاره

حکم شرعی عدم تخلیه ملک پس از پایان اجارهمطابق نظر آيت الله خامنه ايعدم تخلیه ملک پس از پایان اجاره س۱۰. اگر کسی ملکی را اجاره کرد و پس از مدت تعیین شده تخلیه نکرد، چه حکمی دارد؟ج. بدون اجازه مالک، بعد از مدّت اجاره، حکم غصب را…

حکم شرکت در جلسات انجمن حجتیه

حکم شرکت در جلسات انجمن حجتیه«استفتاء اختصاصی سایت هدانا از دفتر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی » سوال: شرکت در  مراسمات انجمن حجتیه چه حکمی دارد ؟پاسخ:   انجمن حجتيه دو گروه هستند، گروهي از آنها نسبت به انقلاب و نظام اسلامي وفادار…