قرآن کریم: «...الحَمدُ لِلَّهِ الَّذي هَدانا لِهٰذا وَما كُنّا لِنَهتَدِيَ لَولا أَن هَدانَا اللَّهُ...» اعراف/43

احكام متفرقه

صفحه اصلی/احكام/احكام متفرقه

حکم اگر صاحب مال حرام معلوم باشد

 حکم اگر صاحب مال حرام معلوم باشد حضرت آیت الله مکارم شیرازی حکم اگر صاحب مال حرام معلوم باشد [مال حلال مخلوط به حرام] پرسش :در مال حلال مخلوط به حرام چنانچه صاحب مال حرام مشخص باشد اما مقدار آن مشخص نیست تکلیف چیست؟ پاسخ :هرگاه مال حلال با حرام مخلوط شود و مقدار حرام [...]

نفقه پدر و مادر فقیر

نفقه پدر و مادر فقیر حضرت آیت الله مکارم شیرازی نفقه پدر و مادر فقیر [نفقه] پرسش : آیا تأمین مخارج پدر و مادر نیازمند، به عهده پسران آنها مى باشد؟ یا به عهده دخترانى که داراى درآمد باشند نیز مى باشد؟ پاسخ : فرقى میان پسر و دختر ازاین نظر نیست و نفقه پدر [...]

استفاده شخصی از وسایل مدرسه

استفاده شخصی از وسایل مدرسه حضرت آیت الله مکارم شیرازی استفاده شخصی از امکانات مدرسه [آموزش و پرورش ] پرسش : استفاده شخصى از امکانات مدرسه، صرفاً براى امور تحصیلى، با اجازه مدیر آموزشگاه چه حکمى دارد؟ در صورت ضامن بودن آیا با پرداخت خسارت به بیت المال، رفع ضمان مى شود؟ پاسخ : هرگاه [...]

نحوه جبران خسارت به مال غصب شده

نحوه جبران خسارت به مال غصب شده حضرت آیت الله مکارم شیرازی نحوه جبران خسارت به مال غصب شده [در صورت معیوب شدن ] پرسش : چنانچه خسارتی به مال غصب شده وارد شود نحوه جبران آن چگونه است؟ پاسخ : اگر ظرف یا چیز دیگرى را که غصب کرده خراب نماید باید آن را [...]

حکم گرانتر بودن قیمت در معامله نسیه

حکم گرانتر بودن قیمت در معامله نسیه حضرت آیت الله مکارم شیرازی حکم گرانتر بودن قیمت در معامله نسیه [خرید و فروش نقد و نسیه] پرسش : معمولا امروزه در تجارت رسم شده است که وقتی کالا نقداً فروخته می شود با وقتی که برای مدتی بصورت نسیه فروخته می شود اختلاف زیادی دارد لطفا [...]

نپذیرفتن تغییر از سوی صاحب مال در مال غصبی

نپذیرفتن تغییر از سوی صاحب مال در مال غصبی حضرت آیت الله مکارم شیرازی نپذیرفتن تغییر از سوی صاحب مال [در صورت تغییر پیدا کردن] پرسش : در صورتی که غاصب تغییری در مال غصب شده ایجاد کند و صاحب مال نپذیرد وظیفه غاصب چیست؟ پاسخ : اگر صاحب مال براى منظور خاصّى بگوید باید [...]

معیار تشخیص ضرر و زیان در غصب

معیار تشخیص ضرر و زیان در غصب حضرت آیت الله مکارم شیرازی معیار تشخیص ضرر و زیان در غصب [در صورت معیوب شدن ] پرسش : اگر كسى،مال دیگری را تخريب، يا تصرّف غير قانونى، يا غصب‏ نمايد نظر حضرتعالى در مورد منافع كارى كه به خاطر ترميم مال تخريب شده، يا تصرّف غير قانونى، [...]

اگر مالی که غصب کرده از بین برود

اگر مالی که غصب کرده از بین برود حضرت آیت الله مکارم شیرازی تلف شدن مال غصب شده [در صورت تلف شدن] پرسش : اگر مالی که غصب کرده از بین برود چه وظیفه ای دارد؟ پاسخ : هرگاه مالى را که غصب کرده از بین برود در صورتى که از چیزهایى باشد که مثل [...]

نحوه جبران خسارت به مال غصبی غیر قابل استفاده [در صورت تلف شدن]

نحوه جبران خسارت به مال غصبی غیر قابل استفاده حضرت آیت الله مکارم شیرازی نحوه جبران خسارت به مال غصبی غیر قابل استفاده [در صورت تلف شدن] پرسش : چنانچه خسارتی به مال غصب شده واردشود به گونه ای که غیر قابل استفاده شود تکلیف چیست؟ پاسخ : اگر غیر قابل استفاده شود باید مماثل [...]

برگرداندن مال غصبی

برگرداندن مال غصبی حضرت آیت الله مکارم شیرازی برگرداندن مال غصبی [در صورت تلف شدن] پرسش : وظیفه کسی که مالی را غصب کرده چیست؟ پاسخ : واجب است شخص غاصب مالى را که غصب کرده هر چه زودتر به‏ صاحبش برگرداند، و هر قدر تاخیرکند گناه بیشترى براى او نوشته مى‏شود و اگر تلف [...]

تلف شدن مال غصب شده که افزایش یا کاهش قیمت

تلف شدن مال غصب شده که افزایش یا کاهش قیمت حضرت آیت الله مکارم شیرازی تلف شدن مال غصب شده ای که در مدت غصب نوسان قیمت داشته [در صورت تلف شدن] پرسش : در صورت تلف شدن مال غصب شده ای که در مدت غصب افزایش یا کاهش قیمت داشته، غاصب قیمت زمان غصب [...]

غصب مال از غاصب و تلف شدن در دست غاصب دوم

غصب مال از غاصب و تلف شدن در دست غاصب دوم حضرت آیت الله مکارم شیرازی غصب مال از غاصب و تلف شدن در دست غاصب دوم [ضمان در غصب ] پرسش : چنانچه مال غصب شده توسط شخص دیگری غصب شود و تلف گردد، صاحب مال از چه کسی می تواند مطالبه کند؟ پاسخ [...]

ضمان مال غصب شده توسط چند نفر

ضمان مال غصب شده توسط چند نفر حضرت آیت الله مکارم شیرازی غصب مال توسط چند نفر [ضمان در غصب ] پرسش : درصورتی که چند نفر مالی را غصب کنند، چه کسی ضامن است؟ پاسخ : هرگاه دو یا چند نفر به اتّفاق هم مالى را غصب کنند هر کدام از آنان بصورت مساوی [...]

هزینه های خرج شده برای رساندن مال غصبی به صاحب آن

هزینه های خرج شده برای رساندن مال غصبی به صاحب آن حضرت آیت الله مکارم شیرازی مخارج رساندن مال غصبی به صاحب آن [ضمان در غصب ] پرسش : مخارج رساندن مال غصبی به صاحب آن( مثلا مال را در مکان دور دستی قرار داده باشد ) بر عهده چه کسی است؟ پاسخ : غاصب [...]

غصب مال کودک و مجنون

غصب مال کودک و مجنون حضرت آیت الله مکارم شیرازی غصب مال کودک و مجنون [صاحب حق مطالبه مال غصبی ] پرسش : وظیفه غاصب در جایی که صاحب مال بچه یا دیوانه است چیست؟ پاسخ : هرگاه مالى را از بچه یا دیوانه‏اى غصب کند، باید آن را به ولىّ او بازگرداند و اگر [...]