وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور رده

احكام متفرقه

حکم مسابقه پیامکی پیش بینی نتیجه فوتبال

حکم مسابقه پیامکی پیش بینی نتیجه فوتبال جایزه مسابقه پیامکی س۴. حکم دریافت جوایزی که به ازای مسابقات پیامکی داده می شود چیست؟ج. اگر در قبال شرکت در قرعه کشی چیزی دریافت نشود و کسر نمودن پول در قبال هزینه پیامک باشد…

احکام ورزش

شرط بندی در بازی با غیر آلات قمار س۱. آیا شرط‌ بندی با پول یا غیر آن در بازی با غیر آلات قمار جایز است؟ ج. شرط بندی در بازی جایز نیست؛ هرچند بازی با غیر آلات قمار باشد.س۲. آیا شرط بندی سر مسابقه اشکالی دارد؟ در چه شرایطی…

حکم اجاره دادن آشپزخانه مسجد

حکم اجاره دادن آشپزخانه مسجداجاره دادن آشپزخانه مسجد س۷. توسط اهالی محل برای آشپزی مراسمات مسجد، آشپزخانه ای بنا گردیده که درسال معمولًا دهه ی اوّل محرّم در آن آشپزی می شود، و بقیه ی مدت سال، مکان مذکور خالی و بلااستفاده است،…

حکم ضبط بدون اجازه مکالمه و صدای دیگران

حکم ضبط بدون اجازه مکالمه و صدای دیگرانمطابق نظر آيت الله خامنه اي «استفتاء اختصاصی سایت هدانا از دفتر مقام معظم رهبری» پرسش:  حکم ضبط صدای استاد یا شخصی که گفته صدای من را ضبط نکنید چیست ؟ پاسخ: موارد مختلف است، اگر…

حکم خوردن میوه از باغ دیگران و حق الماره

حکم خوردن میوه از باغ دیگران و حق المارهمطابق نظر آيت الله خامنه اي س. لطفاً بفرمایید اگر باغی حصار و دیوار داشته باشد، استفاده از میوه های آن به عنوان حق المارّه جایز است؟ج. ورود به باغ بدون رضایت مالک جایز نیست، اما استفاده از میوه…

مصرف کردن وام در غير جهت آن

اگر بانک وامى را براى کسى که مى‌خواهد خانه‌اش را تعمير کند اختصاص داده، شخص دريافت کننده اگر قصد تعمير منزل را ندارد از همان ابتداء حق گرفتن چنين مبلغى را نداشته و مالک آن نمى‌شود. و از تسهيلات بانكى بايد در همان جهتى كه تعيين شده استفاده كنند…

فوری بودن پرداخت صدقه عوض دین

فوری بودن پرداخت صدقه عوض دین 839 - دیونی بر عهده دارم و از دسترسی به صاحبانش مأیوس هستم، آیا صدقه دادن آن از طرف صاحبانش وجوب فوری دارد یا خیر؟پاسخ: بله، در اولین وقت ممکن باید با اجازه مجتهد جامع الشرایط پرداخت شود.منبع:…

حکم شرعی تصادف با حیوانات

حکم شرعی تصادف با حیواناتجبران خسارت آسیب رساندن به حیوان 841 - در تصادفی که در جاده صورت گرفته، حیوانی آسیب دیده است. آیا راننده باید خسارت وارد شده بر حیوان را که سهوی هم بوده، جبران کند؟پاسخ اگر قرار داشتن حیوان در این مکان وی را…

تعیین تولیت موقوفات عام بر عهده کیست

تعیین تولیت موقوفات عام بر عهده کیستتعیین تولیت موقوفات 842 - تعیین تولیت موقوفات عام بر عهده کیست؟ جزء اموری است که به اداره کشور اسلامی ارتباط دارد یا صرفاً مسئلۀ فردی محض است ؟پاسخ تولیت و نظارت بر موقوفه بر عهده کسانی است که واقف…

حکم تهیه گزارش به صورت مخفیانه

حکم تهیه گزارش به صورت مخفیانهتهیه خبر بصورت مخفیانه 867 - آیا خبرنگار مجاز است برای تهیه خبر، لباس مبدل بپوشد یا گریم کند تا شناخته نشود و یا مخفیانه با موبایل از آنها فیلم بگیرد؟پاسخ اگر موجب تحقق عنوان حرام -مثل افشای عیب خفی یا…

حکم شرط بندی در پرداخت هزینه سالن

حکم شرط بندی در پرداخت هزینه سالنشرط بندی در پرداخت هزینه سالن 986 - ما هرهفته چند بار برای مسابقه فوتسال به سالن ورزشی می رویم و اول بازی شرط می کنیم که هر تیمی باخت باید پول سالن را حساب کند. آیا این کار ما شرط بندیِ حرام است؟…

حکم دوستی با افراد لاابالی و سست ایمان

حکم دوستی با افراد لاابالی و سست ایمانمعاشرت با افراد سست ایمان 969 - دوستى با افرادى که اهل تقیّد به احکام شرع نیستند و ایمانشان ضعیف است، چگونه است؟پاسخ اگر خوف تأثیر این دوستی در تضعیف عقیده انسان یا ترک واجبات یا مفسده…