مرور رده

احكام بارداري و نفاس

کاشت نورپلانت توسط پزشک نامحرم

کاشت نورپلانت توسط پزشک نامحرم مطابق نظر آيت الله خامنه اي قرار دادن «نورپلانت»(۱) توسط پزشک نامحرم س۱۶۴. قرار دادن «نورپلانت» توسط پزشک مرد در صورتی که فقط سطح خارجی بازو مشاهده شود، چه حکمی دارد؟ ج. با وجود پزشک زن، پزشک مرد…

گذاشتن آی یو دی توسط پزشک

گذاشتن آی یو دی توسط پزشک مطابق نظر آيت الله خامنه اي جلوگیری از بارداری با «آی.یو.دی»(۲) س. با توجه به اینکه در قرار دادن «آی.یو.دی»، در حال حاضر، لمس و نظر صورت می گیرد، آیا انجام دادن این عمل توسط پزشک زن، جایز است؟ ج. در فرض…

اجازه شوهر در بستن لوله های زن

اجازه شوهر در بستن لوله های زن مطابق نظر آيت الله خامنه اي اذن شوهر در بستن لوله های زن س. آیا جایز است زن بدون اجازه ی شوهرش از وسایل پیشگیری از بارداری استفاده نماید؟ ج. محل اشکال است. استفاده از روش های جلوگیری از بارداری س۳. آیا…

آیا عمل سزارین با فرض زایمان طبیعی جایز است

آیا  عمل سزارین با فرض زایمان طبیعی جایز است مطابق نظر آيت الله خامنه اي  س. آیا جایز است زن بارداری که قصد دارد لوله های رحم خود را ببندد، از طریق عمل سزارین فرزند خود را به دنیا آورد تا در هنگام آن عمل، لوله های خود را هم ببندد؟ ج. حکم…

آیا صفات خون نفاس همانند حیض و استحاضه است

آیا صفات خون نفاس همانند حیض و استحاضه استحضرت آیت الله مکارم شیرازیعدم شرط صفات خاص در خون نفاس پرسش : آیا لازم است خون نفاس، همانند خون حیض و استحاضه، از نظر رنگ، سرعت، حرارت و برودت و مانند آن، شرایط خاصّى داشته باشد؟ پاسخ : خون…

غسل نفاس چگونه است

غسل نفاس چگونه است سوال: غسل نفاس چگونه انجام میشود؟پاسخ : غسل نفاس همانند سایر غسل هاست فقط به «نیت» غسل نفاس می باشد، با این توضیح فقط نیت آن متفاوت از سایر غسلها هست اما نحوه غسل همانند سایر غسل هاست.نفاس در اصطلاح به خونى گفته مى …

حکم رنگ کردن مو برای زن در ایام نفاس

حکم رنگ کردن مو برای زن در ایام نفاسحضرت آیت الله مکارم شیرازیحکم رنگ کردن مو برای زن نفساء پرسش : رنگ کردن مو برای زن نفساء چه حکمی دارد؟ پاسخ : رنگ کردن مو به حنا و مانند آن برای زن نفساء کراهت دارد؛ البته مکروه بودن این کار مربوط…

قرائت قرآن در زمان نفاس

قرائت قرآن در زمان نفاسحضرت آیت الله مکارم شیرازیحکم قرائت بیش از هفت آیه قرآن توسط زن نفساء پرسش : زن نفساء به غیر از آیات سجده دار، تا چه مقدار می تواند قرآن قرائت نماید؟ پاسخ : چنانچه آیات سجده دار را تلاوت ننماید، می تواند هر…

مستحبات در وقت نماز برای زن در ایام نفاس

مستحبات در وقت نماز برای زن در ایام نفاسحضرت آیت الله مکارم شیرازیمستحبات نفساء در وقت نماز پرسش : چه کارهایی در وقت نماز بر زن نفساء مستحب می باشد؟ پاسخ : مستحب است زن نفساء در وقت نماز خود را از خون پاک کند و دستمال و پنبه را عوض…

دیدن خون نفاس بیش از یک ماه

دیدن خون نفاس بیش از یک ماهحضرت آیت الله مکارم شیرازیوظیفه زنانى که در حيض عادت مرتب دارند و پس از حمل يک ماه خون مى بينند پرسش : چنانچه زنی که دارای عادت ماهانه مرتب می باشد، بعد از زایمان یک ماه یا بیشتر خون ببیند وظیفه ی او چیست؟…

زنی بیشتر از روزهای عادتش خون نفاس ببیند

زنی بیشتر از روزهای عادتش خون نفاس ببیندحضرت آیت الله مکارم شیرازیحکم عبادات زنی که بيشتر از روزهاى عادتش خون نفاس ببيند پرسش : چنانچه زنی بیشتر از روزهای عادتش خون نفاس ببیند، عبادات او چه حکمی دارد؟ پاسخ : زنى که عادت او در حیض…

احتمال وجود خون در باطن پس از پاک شدن از خون نفاس

احتمال وجود خون در باطن پس از پاک شدن از خون نفاسحضرت آیت الله مکارم شیرازیاحتمال وجود خون در باطن پس از پاک شدن از خون نفاس پرسش : چنانچه زنی از خون نفاس پاک شود، اما شک داشته باشد که باطن آلوده به خون است یا نه،وظیفه ی او چیست؟…

وظیفه زن در صورت سقط جنین زیر چهار ماه

وظیفه زن در صورت سقط جنین زیر چهار ماهحضرت آیت الله مکارم شیرازیوظیفه زن در صورت سقط جنین زیر چهار ماه پرسش : اگر خانمی سقط جنین زیر چهار ماه داشته باشد، وظیفه ی او چیست؟ پاسخ : باید طبق وظیفه مستحاضه عمل نموده و عبادات خود را انجام…

وظیفه زنی که از خون نفاس پاک شده

وظیفه زنی که از خون نفاس پاک شدهحضرت آیت الله مکارم شیرازیوظیفه زنی که از خون نفاس پاک شده پرسش : هنگامی زن از خون نفاس پاک شد، وظیفه ی او چیست؟ پاسخ : هنگامى ‏که زن از خون نفاس پاک شد باید غسل کند و عبادت هاى خود را انجام دهد و…

حکم نفاس مادر جانشین

حکم نفاس مادر جانشینحضرت آیت الله مکارم شیرازیحکم نفاس در مورد مادر جانشین پرسش : آیا مادر جانشین نیز باید پس از تولد بچه، به احکام نفاس عمل نماید؟ پاسخ : در فرض سوال باید به احکام نفاس عمل نماید. منبع: سایت هدانا برگرفته از…