مرور رده

احكام روزه

اگر عمدا يا از جهل روزه را باطل کند باید بقیه روز را امساک نماید

اگر عمدا يا از جهل روزه را باطل کند باید بقیه روز را امساک نماید مطابق نظر آيت الله خامنه اي«استفتاء اختصاصی سایت هدانا از دفتر مقام معظم رهبری» پرسش: 1-اگر افطار عمدی کردیم بعدش میتوانیم بخوریم و بیاشامیم یا باید تا اذان مغرب چیزی نخوریم…

خیال کند اذان مغرب شده و روزه را افطار کند

خیال کند اذان مغرب شده و روزه را افطار کندمطابق نظر آيت الله خامنه اي«استفتاء اختصاصی سایت هدانا از دفتر مقام معظم رهبری» پرسش: اگر 10 دقیقه مانده به اذان فکر کنیم اذان شده و دو لیوان آب بخوریم بعد متوجه بشیم تازه دارن اذان میگن-…

کرم واژینال در روزه

کرم واژینال در روزهمطابق نظر آيت الله خامنه اي «استفتاء اختصاصي سايت هدانا از دفتر مقام معظم رهبري». سوال: آیا استفاده از شیاف های رکتال (كرم مقعد ركتول) و کِرم های واژینال، مبطل روزه است؟جواب:شياف اگر مايع نباشد؛ و کرم…

روزه زن در صورت فراموش کردن غسل حیض

روزه زن در صورت فراموش کردن غسل حیضحضرت آیت الله مکارم شیرازیوظیفه زن در صورت فراموشی غسل حیض یا نفاس پرسش : اگر زنى که در حال حیض یا نفاس بوده، پس از پاک شدن غسل را فراموش کند و تا آخر ماه مبارک رمضان به همین شکل روزه بگیرد، و غسل…

حکم اجیر شدن یا گرفتن روزه نذری برای زن مستحاضه

حکم اجیر شدن یا گرفتن روزه نذری برای زن مستحاضهحضرت آیت الله مکارم شیرازیحکم اجیر شدن یا گرفتن روزه نذری برای زن مستحاضه پرسش : چنانچه زن مستحاضه وظائفش را انجام دهد،می تواند روزه ی نذری بگیرد؟آیا می تواند از طرف میّتی اجیر شود؟ پاسخ…

لکه بینی بعد از حیض در روزه

لکه بینی بعد از حیض در روزهحضرت آیت الله مکارم شیرازیوظیفه زن در صورت لکه بینی بعد از حیض در روزه پرسش : چنانچه خانمی در ماه مبارک رمضان بعد از ایام عادت لکه بینی داشته باشد، وظیفه ی او در مورد روزه چیست؟ پاسخ : اگر عادت معین دارد…

روزه زن اگر بعد از نماز ظهر و عصر مستحاضه شود

روزه زن اگر بعد از نماز ظهر و عصر مستحاضه شودحضرت آیت الله مکارم شیرازیوظیفه زن روزه دار در صورت مستحاضه شدن بعد از نماز ظهر و عصر پرسش : چنانچه زن بعد از نماز ظهر و عصر مستحاضه شود، باید برای روزه ی آن روز غسل نماید؟پاسخ : هر گاه…

شرط صحت روزه براى مستحاضه قلیله

شرط صحت روزه براى مستحاضه قلیلهحضرت آیت الله مکارم شیرازیشرط صحت روزه زن مستحاضه پرسش : آیا شرط صحّت روزه مستحاضه کثیره فقط انجام غسل است؟ یا شرائط دیگرى، از قبیل تعویض نوار بهداشتى آلوده، و جلوگیرى از سرایت خون به سایر اعضا، نیز…

خانم به خاطر اشتباه بین استحاضه و حیض غسل نکرده

خانم به خاطر اشتباه بین استحاضه و حیض غسل نکردهحضرت آیت الله مکارم شیرازیحکم امساک برای زن مستحاضه به تصور حائض بودن پرسش : خانمی که در تشخیص حیض و استحاضه اشتباه کرده است و غسل نکرده، امساک کردن بر او واجب است؟ پاسخ : بنابراحتیاط…

روزه خانمی که شک در حیض شدن قبل از مغرب دارد

روزه خانمی که شک در حیض شدن قبل از مغرب داردحضرت آیت الله مکارم شیرازیحکم روزه خانمی که شک در حیض شدن قبل از مغرب دارد پرسش : خانمی اذان مغرب فهمیده پریود شده، اما نمی داند قبل از مغرب بوده یا بعد از آن، روزه ی او چه حکمی دارد؟ پاسخ…

روزه زن در صورت فهمیدن استحاضه بعد از اذان صبح

روزه زن در صورت فهمیدن استحاضه بعد از اذان صبححضرت آیت الله مکارم شیرازیحکم روزه زن در صورت فهمیدن استحاضه بعد از اذان صبح پرسش : اگر خانمی بعد از اذان صبح متوجه استحاضه شود ولی غسل نکرده، حکم روزه ی آن روز او چیست؟ پاسخ : روزه او…

روزه زن اگر بعد از اذان نداند قبل از اذان پاک بوده یا بعد از آن پاک شده

روزه زن اگر بعد از اذان نداند قبل از اذان پاک بوده یا بعد از آن پاک شدهحضرت آیت الله مکارم شیرازیحکم روزه زن در صورت شک در پاکی قبل از اذان صبح پرسش : اگر زن بعد از اذان صبح ببیند پاک شده، اما نمی داند قبل از اذان پاک بوده یا بعد از…

قضای روزه دوران ایام عادت

قضای روزه دوران ایام عادتحضرت آیت الله مکارم شیرازیحکم قضای روزه های دوران ایام عادت پرسش : آیا واجب است زن روزه هایی را که در ایام عادت ترک نموده، قضا نماید؟ پاسخ : واجب است آن قضا کند و اگر تا قبل از ماه رمضان سال بعد به جا نیاورد…

بقاء بر حیض در قضا روزه

بقاء بر حیض در قضا روزهحضرت آیت الله مکارم شیرازیحکم بقاء بر حیض در قضای روزه پرسش : آیا بقاء بر حیض نیز مانند بقاء بر جنابت در قضای روزه ماه رمضان است؟ پاسخ : بقای بر حیض نیز مانند بقای بر جنابت است و شامل قضای روزه ی ماه رمضان نیز…

در ماه رمضان قبل از اذان صبح از حیض پاک شود

در ماه رمضان قبل از اذان صبح از حیض پاک شودحضرت آیت الله مکارم شیرازیحکم بقاء بر حیض و نفاس پرسش : چنانچه در ماه رمضان زن قبل از اذان از حیض یا نفاس پاک شود، وظیفه ی او چیست؟ پاسخ : اگر زنی که از حیض یا نفاس پاک شده عمدا تا اذان صبح…