مرور رده

احكام روزه

ترک روزه به خاطر ضعف جسمی

ترک روزه به خاطر ضعف جسمی ترک روزه به خاطر ضعف جسمی س۶. من دختری هستم که از نظر جسمی تقریباً در تمام سال های زندگی ضعیف بوده ام و از سن ۹ سالگی که باید روزه می گرفتم به دلایل مختلف از جمله سهل انگاری و ضعف و درس و بهم…

حکم خوردن پوست لب در حال روزه

حکم خوردن پوست لب در حال روزهوارد کردن پوست لب در دهان برای روزه دار 979 - آیا وارد شدن پوستهای کنده شدهی لب در دهان، روزه را باطل میکند؟پاسخ روزه باطل نمی شود مگر عمداً آن را فرو دهد.منبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات آیت الله…

اگر در اول اذان متوجه نباشیم اذان شده چیزی بخوریم روزه باطل است؟

اگر در اول اذان متوجه نباشیم اذان شده چیزی بخوریم روزه باطل است؟ در نوشتار قبل نظر مراجع عظام تقلید در باره این موضوع مطرح شد از اینجا کلیک کنید و به صورت کامل بخوانیداعتماد به ساعت در وقت سحر981 - اگر…

فراموشی نیت روزه ماه رمضان

فراموشی نیت روزه ماه رمضان در نوشتار قبل نظر مراجع عظام تقلید در باره این موضوع مطرح شد از اینجا کلیک کنید و به صورت کامل بخوانیدفراموشی نیت روزه ماه رمضان 982 - اگر کسی فراموش کند در روزه ماه رمضان نیت روزه کند، حکمش…