قرآن کریم: «...الحَمدُ لِلَّهِ الَّذي هَدانا لِهٰذا وَما كُنّا لِنَهتَدِيَ لَولا أَن هَدانَا اللَّهُ...» اعراف/43

احكام روزه

صفحه اصلی/احكام/احكام روزه

افطار روزه قضا در تنگی وقت قبل از ماه رمضان

افطار روزه قضا در تنگی وقت قبل از ماه رمضان        حضرت آیت الله مکارم شیرازی حکم افطار روزه قضا در تنگی وقت [احکام روزه قضا] پرسش : شخصى سه روز روزه بدهکار مى باشد و سه روز هم به ماه رمضان مانده است، اگر افطار کند، آیا کفّاره دارد؟ و اگر تا [...]

قبل از حد ترخص ندانسته روزه را افطار کند

قبل از حد ترخص ندانسته روزه را افطار کند        حضرت آیت الله مکارم شیرازی وظیفه شخص در صورت افطار قبل از حد ترخّص از روی جهل به حکم [احکام روزه قضا] پرسش : اگر فردی قصد سفر کرده باشد و فراموش کرده یا نداند که تا قبل از حد ترخص خوردن و [...]

اگر به خاطر بیماری روزه نگیرد و بعد بفهمد سالم بوده

اگر به خاطر بیماری روزه نگیرد و بعد بفهمد سالم بوده        حضرت آیت الله مکارم شیرازی وظیفه شخص در صورت ترک روزه به دلیل ضرر و کشف خلاف آن [احکام روزه قضا] پرسش : اگر پزشک فردی را به مدت 5 الی6 سال از روزه گرفتن منع کرده باشد، اما این فرد [...]

قضای روزه در صورتی که نمی دانسته به سن تکلیف رسیده

قضای روزه در صورتی که نمی دانسته به سن تکلیف رسیده        حضرت آیت الله مکارم شیرازی قضای روزه در صورت عدم علم به بلوغ [احکام روزه قضا] پرسش : اگر شخصی موی ضخیم بین عورت و نافش در آمده باشد اما نداند از نشانه های بلوغ است و نشانه های دیگر را [...]

روزه مستحبی برای کسی که احتمالا روزه قضا دارد

روزه مستحبی برای کسی که احتمالا روزه قضا دارد        حضرت آیت الله مکارم شیرازی حکم روزه مستحبی برای کسی که احتمالاً روزه قضا دارد [احکام روزه قضا] پرسش : آیا شخصى که احتمال مى دهد روزه قضا دارد مى تواند روزه مستحبى بگیرد؟ اگر براى روزه مستحبى مانند اعتکاف نذر کند چه [...]

افطار روزه قضا قبل از اذان مغرب

افطار روزه قضا قبل از اذان مغرب        حضرت آیت الله مکارم شیرازی حکم افطار روزه ی قضا قبل از اذان به گمان رسیدن مغرب [احکام روزه قضا] پرسش : فردی روزه قضا گرفته و در دقایقی تا اذان مغرب، به علت تاریکی هوا، گمان کرده که اذان گفته اند و روزه را [...]

گرفتن روزه قضا در روزهایی که روزه گرفتن مستحب است

گرفتن روزه قضا در روزهایی که روزه گرفتن مستحب است        حضرت آیت الله مکارم شیرازی حکم روزه ی قضا در روزهای روزه ی مستحبّی [احکام روزه قضا] پرسش : گرفتن روزه ی قضا در روزهایی که روزه گرفتن مستحب است به این نیت که هم روزه قضا گرفته و هم از ثواب [...]

روزه گرفتن با جنابت بخاطر خجالت از غسل

روزه گرفتن با جنابت بخاطر خجالت از غسل        حضرت آیت الله مکارم شیرازی وظیفه شخص در صورت ترک روزه به خاطرعدم انجام غسل از روی خجالت [احکام روزه قضا] پرسش : چنانچه فردی در مکانی میهمان باشد و جنب شود، اما به علت خجالت غسل و تیمم نکرده است، آیا باید علاوه [...]

خوردن سهوی روزه قضا

خوردن سهوی روزه قضا        حضرت آیت الله مکارم شیرازی حکم انجام مبطلات روزه از روی فراموشی در روزه قضا [احکام روزه قضا] پرسش : اگر فردی قبل از ظهر قصد روزه قضا نموده و از روی فراموش جماع کند،حکم روزه چیست؟ پاسخ : روزه اش صحیح است.   منبع: سایت هدانا برگرفته [...]

تکلیف افرادی که روزه قضای زیاد دارند

تکلیف افرادی که روزه قضای زیاد دارند        حضرت آیت الله مکارم شیرازی وظیفه شخص در صورت تعداد زیاد روزه ی قضا [احکام روزه قضا] پرسش : افرادی که روزه ی قضای زیاد دارند، تکلیف آن ها چیست؟ پاسخ : در روزه قضا باید روزه ها را قضا کند و نسبت به کفّاره [...]

اجازه شوهر در گرفتن روزه قضا زن

اجازه شوهر در گرفتن روزه قضا زن        حضرت آیت الله مکارم شیرازی حکم اجازه ی شوهر براي روزه قضای همسر [احکام روزه قضا] پرسش : آیا زن برای گرفتن روزه ی قضا، باید از شوهرش اجازه بگیرد؟ پاسخ : در روزه های قضایی که وقت آن کم است (مثلا 10 روزه قضا [...]

گرفتن روزه کفاره قسم با داشتن روزه قضا

گرفتن روزه کفاره قسم با داشتن روزه قضا        حضرت آیت الله مکارم شیرازی عدم تعارض کفاره قسم با روزه قضا [احکام روزه قضا] پرسش : اگر فردی قضای روزه ی ماه رمضان داشته باشد و کفاره ی قسم بر عهده ی او واجب شده است، آیا گرفتن روزه ی کفاره صحیح نمی [...]

قضای روزه ایام بیهوشی و کما

قضای روزه ایام بیهوشی و کما        حضرت آیت الله مکارم شیرازی حکم قضای روزه در مدت کما و بیهوشی [احکام روزه قضا] پرسش : کسی که یک ماه بیهوش بوده، وقتی که به هوش بیاید حکم روزه او چیست؟ پاسخ : در فرض سوال قضا ندارد.   منبع: سایت هدانا برگرفته از [...]

تعارف به خوردن هنگام روزه قضا

تعارف به خوردن هنگام روزه قضا        حضرت آیت الله مکارم شیرازی حکم افطار روزه قضا با تعارف برادر مؤمن [احکام روزه قضا] پرسش : حکم استحباب افطار روزه مستحبی در هنگام تعارف برادر دينى، آیا شامل قضاى روزه واجب تا قبل از ظهر نیز می شود؟ پاسخ : این استحباب شامل روزه [...]

قضای روزه را نگرفته و توانایی خود را از دست داده

قضای روزه را نگرفته و توانایی خود را از دست داده        حضرت آیت الله مکارم شیرازی وظیفه ی شخصی که قضای روزه را نگرفته و توانایی خود را از دست داده [احکام روزه قضا] پرسش : اگر فردی در ادای روزه قضا کوتاهی کند و بعد نیز توانایی خود را از دست [...]

Code Center