وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور رده

احكام خريد و فروش

به هم زدن معامله بخاطر دروغ فروشنده

به هم زدن معامله بخاطر دروغ فروشندهمطابق نظر آيت الله خامنه اي س. اگر فروشنده در انجام معامله، دروغ گفته باشد آیا علاوه بر حرمت دروغ گفتن، معامله هم باطل خواهد بود؟ ج. دروغ گفتن حرام است، ولی در صورتی که شرایط صحت معامله مراعات شده…

چانه زدن با فروشنده نامحرم

 چانه زدن با فروشنده نامحرممطابق نظر آيت الله خامنه اي س. چانه زدن در معامله با نامحرم چه حکمی دارد؟ ج. با حفظ حدود و ضوابط شرعی مانع ندارد. منبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات آیت الله العظمی خامنه ای.ویژه نامه احکام متفرقه…

شرط بندی در بازی رایانه ای

شرط بندی در بازی رایانه ایشرط بندی در بازی رایانه ای س. دو گروه در کلوپ، بازی رایانه ای انجام می دهند و شرط می کنند که هر گروهی که باخت، هزینه این بازی را به صاحب رایانه بپردازد، حکمش چیست؟ ج. حرام است.منبع: سایت هدانا…

حکم خرید وفروش مکمل های دارویی و ورزشی

حکم خرید وفروش مکمل های دارویی و ورزشیمکمل های دارویی و ورزشی س. حکم خرید وفروش مکمل های دارویی و ورزشی چیست؟ ج. در صورتی که اطمینان به وجود چیزی در آن که خوردنش حرام است ندارد، فی نفسه اشکال ندارد.منبع: سایت هدانا برگرفته…

حکم جایزه مسابقه پیامکی

حکم جایزه مسابقه پیامکیجایزه مسابقه پیامکی س. حکم دریافت جوایزی که به ازای مسابقات پیامکی داده می شود چیست؟ ج. اگر در قبال شرکت در قرعه کشی چیزی دریافت نشود و کسر نمودن پول در قبال هزینه پیامک باشد فی نفسه اشکال ندارد ولی اگر…

حکم پیش ­بینی نتیجه مسابقات

حکم پیش ­بینی نتیجه مسابقاتورزشی پیش ­بینی نتیجه مسابقات س. پیش ­بینی نتیجه مسابقات و قرعه کشی بین کسانی که درست پیش­ بینی کرده اند و جایزه دادن به برندگان قرعه چه حکمی دارد؟ج. شرکت در پیش بینی برد و باخت تیم ها اشکال…

حکم پول باقیمانده در دست تحویلدار بانک

حکم پول باقیمانده در دست تحویلدار بانکحضرت آیت الله مکارم شیرازیحکم پول های اضافی در دست تحویلدار بانک  پرسش :این جانب تحویلدار بانک هستم، در طىّ ایّام تحویلدارى، روزهایى پیش مى آید که در آخر روز مبلغى پول اضافه داریم، یا این که کسر مى…

احکام قرض مطابق نظر آیت الله خامنه ای

احکام قرض مطابق نظر آیت الله خامنه ای در نوشتار قبل نظر 10 مرجع درباره قرض گفته شد از اینجا کلیک کنید و در تکمیل نوشتار زیر بخوانید قرض آنچه در زیر می‌آید، دروس "شصت‌ونهم" از جلد دوم «رساله‌ی آموزشی» احکام و مسائل شرعی است که مطابق با…

حکم درآمد تن فروشی پس از توبه

حکم درآمد تن فروشی پس از توبه درآمد از راه تن فروشی حرام و از کثیف ترین درآمد ها می باشدحضرت آیت الله مکارم شیرازیمجهول المالک بودن درآمد نامشروع پرسش :زنى به اعتراف خود سالهاى متمادى مبتلا به اعمال منافى عفّت بوده و از این…

شرط بندی در تیر اندازی با تفنگ بادی

شرط بندی در تیر اندازی با تفنگ بادیس. آیا شرط بندی در تیر اندازی با تفنگ بادی جایز است؟   ج. شرط بندی بین مسابقه دهندگان با هر وسیله ای که موجب تقویت بنیه دفاعی و نظامی است ـ اگرچه تفنگ بادی باشد ـ، اشکال ندارد. منبع: سایت…

ضامن شدن به شرط گرفتن مبلغی از وام

ضامن شدن به شرط گرفتن مبلغی از واممطابق نظر آيت الله خامنه ايپرسش: اگر کسی بگوید من ضامن گرفتن وام بانک شما میشوم به شرطی که پس از دریافت وام درصدی از آن را به من بدهی، چه حکمی دارد؟پاسخ: در فرض مذکور گرفتن مبلغی جهت…

استفاده از هدیه ای که نامحرم داده

استفاده از هدیه ای که نامحرم دادهحضرت آیت الله مکارم شیرازیتصرف در هدایایی که نامحرم داده  پرسش :اگر دختری پول به حساب پسری بریزد و یا بر عکس و پسر یا دختر از آن استفاده کنند آیا این پول حلال است؟پاسخ :در صورتی که رضایت داشته باشند…

احیای زمینهای بایر

هبهحضرت آیت الله مکارم شیرازیتملک مراتع بدون اجازه دولت  پرسش :زمین هایى که قبلا مرتع عمومى بوده، دولت اسلامى آنها را تقسیم نموده و به کسانى که واجد شرایط هستند واگذار مى کند ولى عدّه اى بدون اجازه دولت خودسرانه آنها را شخم زده و تملّک…

احکام احیای زمین موات

احکام احیای زمین مواتحضرت آیت الله مکارم شیرازیملکیت حریم روستا به واسطه جمع آوری علوفه آنجا  پرسش :اگر کسی که علف هاى نقطه اى از کوه را براى نگهدارى دام جمع آورى کند و این کار به گونه ای باشد که در رسوم آن منطقه او را مالک علفهاى آن…

استفتائات متفرقه هبه

استفتائات متفرقه هبهحضرت آیت الله مکارم شیرازیحکم خمس هدیه  پرسش :آیا به هدیه هم خمس تعلق می گیرد؟پاسخ :چنانچه هدیه تا پایان سال خمسى مورد استفاده قرار نگیرد، و سال خمسى بر آن بگذرد، بنابر احتیاط واجب خمس دارد.…