وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور رده

احكام تقليد

آیا شنیدن حکم مسئله از دفتر مرجع تقلید حجت است

آیا شنیدن حکم مسئله از دفتر مرجع تقلید حجت است مطابق نظر آيت الله سيستانيپرسش: آیا شنیدن مساله از طریق تلفنی که منسوب به مرجع تقلید است برای مکلف حجیت دارد؟ و آیا می تواند آن مساله ای را که شنیده برای مردم به عنوان حکم شرعی و نظر…

اگر بین دو مرجع تقلید مردد در اعلم بودن باشد

اگر بین دو مرجع تقلید مردد در اعلم بودن باشد مطابق نظر آيت الله سيستانيپرسش: فرض عدم احراز اعلمیت دو مجتهد چه حکمی دارد؟پاسخ: چنانچه هردو مساوی باشند ویکی از دیگری اَورع در مقام فتوا نباشد می تواند عملش را با فتوای هر کدام…

آیا می توان در مسایل شرعی به آسان ترین فتوا عمل کرد

آیا می توان در مسایل شرعی به آسان ترین فتوا عمل کرد مطابق نظر آيت الله سيستاني پرسش: آیا می توان در مسایل شرعی به آسانترین فتوا عمل کرد، یعنی درست بر خلاف احتیاط ؟ پاسخ: خیر.منبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات آیت الله العظمی…

آیا در یک مسئله می توان از مرجع دیگر تقلید کرد

آیا در یک مسئله می توان از مرجع دیگر تقلید کرد مطابق نظر آيت الله سيستاني پرسش: آیا در یک مورد خاص می توان از یک مرجع تقلید ، غیر از مرجع تقلید خود تقلید کرد؟ پاسخ: خیر.منبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات آیت الله العظمی…

اگر در نوجوانی با حرف پدر و مادر مرجع را انتخاب کرده باشد

اگر در نوجوانی با حرف پدر و مادر مرجع را انتخاب کرده باشد مطابق نظر آيت الله سيستاني پرسش: دختری در سن ۹ سالگی بدون تحقیق از مرجع پدر و مادرش تقلید می کرده است بعد از مدتی احساس می کند که مرجع دیگری اعلم هستند آیا می تواند به ایشان برگردد ؟…

در بقاء بر میت حکم مسائل جدید را چگونه بدست آوریم

در بقاء بر میت حکم مسائل جدید را چگونه بدست آوریم مطابق نظر آيت الله سيستانيپرسش: اگر طبق نظر اهل خبره بر تقلید از یکی از مراجع فوت شده باقی بمانیم در مسائلی که در رساله وجود ندارد از چه کسی استفتاء کنیم ؟ پاسخ: در مسائلی که مرجع…

اگر حکم یک مسئله در رساله نبود

اگر حکم یک مسئله در رساله نبود مطابق نظر آيت الله سيستانيپرسش: شخصی که مسئله ای برایش پیش می آید و در توضیح المسائل هم چیزی در آن مورد ذکر نشده باشد آیا بر او واجب است که استفتاء کند ؟ پاسخ: لازم است فتوای مرجع خود را در مسأله…

آیا در احتیاط واجب می توان به مرجع دیگر رجوع کرد

آیا در احتیاط واجب می توان به مرجع دیگر رجوع کرد مطابق نظر آيت الله سيستانيپرسش: آیا در موارد احتیاط واجب و یا مستحب می توانیم به مرجع دیگری مراجعه نمود ؟پاسخ: در موارد احتیاط واجب می توان به مرجع دیگر مراجعه کرد با رعایت اعلم…

آیا می توانم مرجع تقلیدم را تغییر دهم

آیا می توانم مرجع تقلیدم را تغییر دهم مطابق نظر آيت الله سيستانيپرسش: آیا می توانم مرجع تقلیدم را تغییر دهم ؟ پاسخ: اگر مرجع شما اعلم از دیگران است نمی توانید آنرا تغییر دهید و اگر دیگری اعلم است لازم که از او تقلید کنید و ملاک در…

آیا در احتیاط واجب به مرجع میت می توان رجوع کرد

آیا در احتیاط واجب به مرجع میت می توان رجوع کرد مطابق نظر آيت الله سيستاني پرسش: آیا در مسأله ای که معظم له حکم احتیاط واجب داده اند می توان از آیت الله خوئی تقلید نمود؟ پاسخ: در احتیاط واجب نمی توان به مرجع میت رجوع کرد مگر اینکه سابقا مقلد…

احتمال دهیم که فتوی عوض شده آیا باید به احتمال عمل کنیم یا به رساله

احتمال دهیم که فتوی عوض شده آیا باید به احتمال عمل کنیم یا به رساله مطابق نظر آيت الله سيستاني پرسش: اگر احتمال دهیم که فتوی عوض شده آیا باید به احتمال عمل کنیم یا به رساله؟ پاسخ: باید به رساله عمل کرد.منبع: سایت هدانا برگرفته…

آیا انتشار رساله به این معناست که مرجع خود را اعلم می داند

آیا انتشار رساله به این معناست که مرجع خود را اعلم می داندحضرت آیت الله مکارم شیرازیاعلم دانستن از طریق انتشار رساله پرسش : آیا انتشار رساله توسط مجتهدى به معناى این است که او خود را از دیگران اعلم مى داند؟ پاسخ : انتشار رساله توسط…

معنی مجزی بودن عمل به رساله توضیح المسائل چیست

معنی مجزی بودن عمل به رساله توضیح المسائل چیستحضرت آیت الله مکارم شیرازیمعنی مجزی بودن عمل به رساله عملیه پرسش : آیا تصریح به جواز عمل به رساله که معمولا در ابتداى رساله ها نوشته مى شود به معناى نفى دیگران است؟ و آیا مردم نسبت به…

آیا برای انتخاب مرجع باید از دو مجتهد عادل سوال کنیم

آیا برای انتخاب مرجع باید از دو مجتهد عادل سوال کنیمحضرت آیت الله مکارم شیرازیداشتن اجتهاد برای تشخیص اعلم پرسش : براى تشخیص اعلم، آیا اهل فن باید مجتهد باشند؟ پاسخ : اجتهاد در اهل خبره براى تشخیص اعلم شرط نیست. منبع: سایت هدانا…

اگر مرجع اعلم در زمان خودش ناشناس باشد

اگر مرجع اعلم در زمان خودش ناشناس باشدحضرت آیت الله مکارم شیرازیناشناس بودن مرجع اعلم به علت عدم قدرت بیان پرسش : آیا مردم نسبت به مرجعى که ناشناخته مانده چون قدرت بیان نداشته است مسؤول هستند؟ پاسخ : درست است که قدرت بیان باعث معرفى…