مرور رده

1- احكام

حکم مطالبه هزینه های درمان علاوه بر دیه

حکم مطالبه هزینه های درمان علاوه بر دیهمطالبه هزینه های درمان از جانی علاوه بر دیه 816 - آیا در صورت ثابت شدن دیه، علاوه بر آن می توان هزینه هایی مثل طول درمان و هزینه های بیمارستان و... را از جانی مطالبه کرد؟پاسخ چنانچه درمان کامل،…

حکم نجس کردن موکت توسط مستاجر

حکم نجس کردن موکت توسط مستاجراعلان نجاست موکت به صاحب خانه 819 - اگر مستاجری موکت خانه موجر را در زمان اجاره نجس کرده باشد آیا لازم است موقع تحویل منزل به موجر اعلام کند؟ پاسخلازم نيست. البته اگر به طور متعارف در معرض نجس شدن آب یا…

حکم دور ریختن محصول کشاورزی برای گران شدن آن

حکم دور ریختن محصول کشاورزی برای گران شدن آندور ریختن اقلام کشاورزی جهت گران شدن آنها 832 - آیا اقدام برخی از کشاورزان یا دلالان، در دور ریختن اقلام کشاورزی برای تنظیم قیمت بازار یا به عنوان اعتراض و جلب توجه دولت نسبت به مشکلاتشان، مصداق…

حق فسخ نکاح در صورت امکان درمان عیوب

حق فسخ نکاح در صورت امکان درمان عیوبحق فسخ نکاح با قابلیت درمان عیوب 834 - در حال حاضر بعضی از عیوب موجب فسخ نکاح قابل درمان است. آیا به محض اطلاع از این عیوب در یکی از زوجین، طرف دیگر می تواند نکاح را فسخ کند یا به شخص دارای عیب فرصت داده…

حکم غبن در معامله و ضرر رساندن و فریب دادن دیگران

حکم غبن در معامله و ضرر رساندن و فریب دادن دیگران انجام معامله غبنی 835 - اقدام آگاهانه نسبت به معامله غبنی و ضرر رساندن و فریب دادن دیگران در معامله چه حکمی دارد؟پاسخ اگر مصداق فریب یا غش در معامله باشد یا موجب ضرر اساسی بر…

حکم رجوع در زمان عده طلاق خلع بدون رجوع زوجه در بذل

حکم رجوع در زمان عده طلاق خلع بدون رجوع زوجه در بذل رجوع در زوجیت 837 - بین زوجین با طلاق خلع متارکه صورت گرفته است ولی در زمان عده به یکدیگر رجوع کرده و مدتی با هم زندگی کرده‌اند. آیا بدون رجوع زوجه در بذل، طلاق به قوت خود باقی…

فوری بودن پرداخت صدقه عوض دین

فوری بودن پرداخت صدقه عوض دین 839 - دیونی بر عهده دارم و از دسترسی به صاحبانش مأیوس هستم، آیا صدقه دادن آن از طرف صاحبانش وجوب فوری دارد یا خیر؟پاسخ: بله، در اولین وقت ممکن باید با اجازه مجتهد جامع الشرایط پرداخت شود.منبع:…

حکم شرعی مطالبه هزینه های دادرسی

حکم شرعی مطالبه هزینه های دادرسیگرفتن هزینه های دادرسی از محکومٌ علیه 840 - هنگامی که در دادگاه به نفع كسي حکم صادر مي شود آیا اين شخص مي تواند هزينه هاي دادرسي و غیر آن را که براي رسيدن به حقش پرداخت كرده است، از طرف مقابل بگيرد؟پاسخ…

حکم شرعی تصادف با حیوانات

حکم شرعی تصادف با حیواناتجبران خسارت آسیب رساندن به حیوان 841 - در تصادفی که در جاده صورت گرفته، حیوانی آسیب دیده است. آیا راننده باید خسارت وارد شده بر حیوان را که سهوی هم بوده، جبران کند؟پاسخ اگر قرار داشتن حیوان در این مکان وی را…

تعیین تولیت موقوفات عام بر عهده کیست

تعیین تولیت موقوفات عام بر عهده کیستتعیین تولیت موقوفات 842 - تعیین تولیت موقوفات عام بر عهده کیست؟ جزء اموری است که به اداره کشور اسلامی ارتباط دارد یا صرفاً مسئلۀ فردی محض است ؟پاسخ تولیت و نظارت بر موقوفه بر عهده کسانی است که واقف…

وصیت ارث برای فرزند خوانده

وصیت ارث برای فرزند خوانده وصیت برای فرزند خوانده 866 - اگر فردی یک فرزند خوانده داشته باشد و وصیت کند که همه اموال به فرزنده خوانده برسد نه به سایر ورثه، آیا چنین وصیتی نافذ است و باید اجرا شود؟پاسخ وصیت به مقدار ثلث نافذ…

حکم تهیه گزارش به صورت مخفیانه

حکم تهیه گزارش به صورت مخفیانهتهیه خبر بصورت مخفیانه 867 - آیا خبرنگار مجاز است برای تهیه خبر، لباس مبدل بپوشد یا گریم کند تا شناخته نشود و یا مخفیانه با موبایل از آنها فیلم بگیرد؟پاسخ اگر موجب تحقق عنوان حرام -مثل افشای عیب خفی یا…

بعد از طلاق عادل نبودن شاهد طلاق مشخص شود

بعد از طلاق عادل نبودن شاهد طلاق مشخص شودعادل نبودن شاهد طلاق 880 - اگر بعد از طلاق معلوم شود یکی از شهود در هنگام طلاق عادل نبوده، حکم طلاق چیست؟پاسخ طلاق باطل است.منبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات آیت الله العظمی شبیری…

صله رحم شامل چه افرادی است

صله رحم 881 - صله رحم که واجب شمرده شده، شامل چه کسانى مى شود؟پاسخ مقصود از ارحام خویشاوندان نسبی هستند که در طبقات ارث قرار دارند. ارتباط با ارحام باید به گونه ای باشد که عرفا نگویند روابطشان سرد شده است. نسبت به شرائط مختلف،…