قرآن کریم: «...الحَمدُ لِلَّهِ الَّذي هَدانا لِهٰذا وَما كُنّا لِنَهتَدِيَ لَولا أَن هَدانَا اللَّهُ...» اعراف/43

احكام

نماز در خانه ای که بدون اجازه شریک فروخته شده

نماز در خانه ای که بدون اجازه شریک فروخته شده حضرت آیت الله مکارم شیرازی نماز در خانه ای که بدون اجازه شریک دیگر فروخته شده [احکام شرکت] پرسش :منزلى بین دو نفر مشترک بوده، یکى از شرکا بدون رضایت شریک دیگر سه دانگ خانه خود را به دیگرى مى فروشد، آیا به خاطر راضى [...]

اگر مرد لوازم کار زن را خریده باشد

اگر مرد لوازم کار زن را خریده باشد حضرت آیت الله مکارم شیرازی تامین لوازم کار برای همسر [احکام شرکت] پرسش :این جانب براى همسر خود امکانات کار، اعمّ از خرید چرخ صنعتى و وسائل مورد نیاز، محلّ کار، برق و غیره فراهم نموده ام، آیا در درآمد حاصل از کار خیاطى ایشان شریک هستم؟ [...]

سود سهام رستورانی که در آن مشروب سرو می شود

سود سهام رستورانی که در آن مشروب سرو می شود حضرت آیت الله مکارم شیرازی سود سهام رستورانی که در آن مشروب سرو می شود [احکام شرکت] پرسش :من در شرکتی سهام دارم که صاحب یک رستوران در اروپا می باشد. در آن رستوران نوشابه هایی که در آنها مشروب هم هست در کنار غذا [...]

شرط ضبط سهم الشراکة در صورت تخلف شریک

شرط ضبط سهم الشراکة در صورت تخلف شریک حضرت آیت الله مکارم شیرازی شرط ضبط سهم الشراکة در صورت تخلف شریک [احکام شرکت] پرسش :اگر بنده با شخصی مبادرت به شراکتی ورزم و در این شراکت شرطی وضع گردد به این صورت که اگر هرکدام از طرفین شراکت، قبل از به سر آمدن مورد شراکت [...]

خیانت در شراکت و تکلیف سرمایه و سود

خیانت در شراکت و تکلیف سرمایه و سود حضرت آیت الله مکارم شیرازی حق شرکت در صورت خیانت طرف دیگر شراکت [احکام شرکت] پرسش :فردی با شخص دیگری مطابق عقد شرکت، شریک می شود و هر کدام بخشی از سرمایه مورد نیاز شرکت را تامین می کنند و یکی از این شرکاء به عنوان عامل [...]

خمس سرمایه مضاربه

خمس سرمایه مضاربه              حضرت آیت الله مکارم شیرازی خمس سرمایه مضاربه برای عامل [منافع کسب و کار ] پرسش :شخصی مبلغی پول از کسی گرفته تا برای او کاری انجام دهد و سال خمسی او فرارسیده در حالی که مقداری از پول ها باقی مانده و هنوز در مقابل [...]

خمس پولی که نزد فروشنده بابت تحویل جنس باقی مانده

خمس پولی که نزد فروشنده بابت تحویل جنس باقی مانده              حضرت آیت الله مکارم شیرازی خمس پولی که نزد فروشنده بابت تحویل جنس باقی مانده [منافع کسب و کار ] پرسش :اگر فروشنده پولی را بگیرد تا چند ماه دیگر به مشتری میوه بدهد اما میوه ها نزد فروشنده [...]

خمس وسایل حرام

خمس وسایل حرام حضرت آیت الله مکارم شیرازی خمس پولى که صرف خريد وسايل حرام مى شود [منافع کسب و کار ] پرسش :آیا به پولی که صرف خریدن وسایل حرام می شود خمس تعلّق می گیرد؟ پاسخ :پولى را که خرج خریدن وسایل حرام مى‏کند (مانند انگشتر طلا براى مرد و وسایل لهو و [...]

خمس افزایش قیمت به سبب تورم

خمس افزایش قیمت به سبب تورم حضرت آیت الله مکارم شیرازی خمس افزایش قیمت به سبب تورّم [منافع کسب و کار ] پرسش :چنانچه حجم سرمایه ثابت باشد ولی قیمت آن بر اثر تورّم افزایش پیدا کند مثلاً موجودی یک زرگر ده کیلو طلا بوده و به همین مقدار مانده است ولی قیمت طلا افزوده [...]

خمس افزايش قیمت آنچه خمسش را داده

خمس افزايش قیمت آنچه خمسش را داده              حضرت آیت الله مکارم شیرازی خمس افزايش قيمت غير مال التجاره [منافع کسب و کار ] پرسش :اگر غیر مال التجاره ی که خمس آن پرداخت شده یا خمس ندارد، افزایش قیمت داشته باشد باید خمس آن پرداخت شود؟ پاسخ : هرگاه [...]

آیا حیوانات اهلى چون گاو و گوسفند خمس دارند

آیا حیوانات اهلى چون گاو و گوسفند خمس دارند حضرت آیت الله مکارم شیرازی خمس حیوانات اهلی [منافع کسب و کار ] پرسش: آیا حیوانات اهلى چون گاو و گوسفند خمس دارند؟ پاسخ : چنانچه از شیر و پشم آنها و مانند آن براى مصارف شخصى استفاده مى کنند خمس ندارد اگر تنها براى کود [...]

خمس حق آب زمین کشاورزی

خمس حق آب زمین کشاورزی              حضرت آیت الله مکارم شیرازی خمس حق آب زمین کشاورزی [منافع کسب و کار ] پرسش :در برخی از مناطق که به خاطر جیره بندی، آب چاه کشاورزی خریداری می شود خریدار خمس آن را چگونه حساب کند؟ پاسخ :در هر حال این جزو [...]

خرید زمین به قصد افزایش قیمت

خرید زمین به قصد افزایش قیمت            حضرت آیت الله مکارم شیرازی خرید زمین به قصد افزایش قیمت [منافع کسب و کار ] پرسش :چنانچه شخصى زمينى را بخرد تا در صورت افزایش قیمت آن را بفروشد خمس دارد؟ پاسخ :خمس دارد، چون این یک نوع سرمایه گذارى است. منبع: سایت [...]

خمس سرمایه بازسازی شده

خمس سرمایه بازسازی شده              حضرت آیت الله مکارم شیرازی خمس سرمایه بازسازی شده [منافع کسب و کار ] پرسش : اگر شخصی خمس چاه کشاورزی را داده باشد ولی بخاطر خشک شدن چاه، در همان مکان چاه مجددی حفر نماید و از آن استفاده کند باید خمس چاه جدید [...]

خمس خودرو سرمایه ای بنگاه ماشین

خمس خودرو سرمایه ای بنگاه ماشین حضرت آیت الله مکارم شیرازی خمس خودرو [منافع کسب و کار ] پرسش :آیا طبق مساله 1493 رساله می توان گفت که خودرو همانند سرمایه ای است که از منافع آن استفاده می شود لذا خودرو در هنگام فروش خمس دارد ولیکن شخصی که دلال خودرو است با توجه [...]