قرآن کریم: «...الحَمدُ لِلَّهِ الَّذي هَدانا لِهٰذا وَما كُنّا لِنَهتَدِيَ لَولا أَن هَدانَا اللَّهُ...» اعراف/43

احكام

کم و زیاد کردن غیر رکن نماز

کم و زیاد کردن غیر رکن نماز حضرت آیت الله مکارم شیرازی کم و زیاد کردن چیزى که رکن نیست [کم یا زیاد کردن ارکان نماز ] پرسش : کم و زیاد کردن چیزی که در نماز رکن نیست آیا موجب بطلان نماز می شود؟ پاسخ : کم و زیاد کردن چیزى که رکن نیست [...]

کم و زیاد کردن رکن نماز

کم و زیاد کردن رکن نماز حضرت آیت الله مکارم شیرازی کسی که رکنی را در نماز کم یا زیاد کند [کم یا زیاد کردن ارکان نماز ] پرسش : کم و زیاد کردن رکن نماز آیا موجب بطلان نماز می شود؟ پاسخ : اگر رکنى از ارکان نماز را کم یا زیاد کند عمداً [...]

اگر قبل سلام نماز یادش بیاید که یک رکعت از نماز را نخوانده

اگر قبل سلام نماز یادش بیاید که یک رکعت از نماز را نخوانده حضرت آیت الله مکارم شیرازی آگاهی از نقصان نماز قبل یا بعد از سلام [کم یا زیاد کردن ارکان نماز ] پرسش : در صورتی که قبل یا بعد از سلامِ نماز متوجه شود که نمازش ناقص است تکلیف نمازگزار چیست؟ پاسخ [...]

مبطل نماز سر زنده اما شک دارد در نماز بوده یا بعد از آن

مبطل نماز سر زنده اما شک دارد در نماز بوده یا بعد از آن حضرت آیت الله مکارم شیرازی شک در سر زدن مبطل در نماز [شک مبطل نماز ] پرسش : اگر مبطل نماز بی اختیار از نمازگزار سر زده باشد و نداند که در نماز بوده یا بعد از آن وظیفه چیست؟ پاسخ [...]

شک های باطل کننده نماز

شک های باطل کننده نماز حضرت آیت الله مکارم شیرازی شک های مبطل نماز [شک مبطل نماز ] پرسش : چه شکهایی موجب بطلان نماز می شود؟ پاسخ : از مبطلات نماز شک در رکعتهاى نماز دو رکعتى، یا سه رکعتى، همچنین شک در رکعت اوّل و دوم نماز چهار رکعتى است. منبع: سایت هدانا [...]

شک کند نماز باطل شده یا نه

شک کند نماز باطل شده یا نه حضرت آیت الله مکارم شیرازی شک در انجام مبطلات بعد از نماز [شک مبطل نماز ] پرسش : اگر نماز گزار شک کند مبطلات را انجام داده یا نه حکم چیست؟ پاسخ : هرگاه بعد از نماز شک کند که چیزى از مبطلات را در نماز انجام داده [...]

وجود غذای غصبی در دهان هنگام نماز

وجود غذای غصبی در دهان هنگام نماز حضرت آیت الله مکارم شیرازی ذرات غذای غصبی در دهان نمازگزار [خوردن و آشامیدن ] پرسش : اگر ذرّات غذاى غصبى در دهان نمازگزار باشد، نماز او چه حکمی دارد؟ پاسخ : این گونه ذرّات، حتّى اگر علم به بقاى آن وجود داشته باشد، مشمول احکام غصب نیست، [...]

آدامس در دهان هنگام نماز

آدامس در دهان هنگام نماز حضرت آیت الله مکارم شیرازی جویدن آدامس در هنگام نماز [خوردن و آشامیدن ] پرسش : جویدن آدامس در حال نماز چه حکمی دارد؟ پاسخ : هرگاه نماز گزار مشغول جویدن باشد برای نماز اشكال داردولی اگر در گوشه دهانباشد و جویده نشود نماز صحیح است. منبع: سایت هدانا برگرفته [...]

استفاده از اسپری تنفسی حین نماز چه حکمی دارد

استفاده از اسپری تنفسی حین نماز چه حکمی دارد حضرت آیت الله مکارم شیرازی استفاده از اسپری تنفسی در نماز [خوردن و آشامیدن ] پرسش : استفاده از اسپری تنفسی حین نماز چه حکمی دارد؟ پاسخ : مانعی ندارد. منبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات آیت الله العظمی مکارم شیرازی. ويژه نامه احكام نماز ویژه نامه [...]

در نماز خم شود و مهر را درست کند

در نماز خم شود و مهر را درست کند حضرت آیت الله مکارم شیرازی خم شدن برای تنظیم مکان مهر [به هم خوردن صورت نماز ] پرسش : اگر کسی وسط نماز خم شود و مهرش را درست کند آیا باید نماز را اعاده نماید؟ پاسخ : اشکالی ندارد ولی تکرار نکند. منبع: سایت هدانا [...]

نماز گزار شک کند که صورت نماز به هم خورده یا نه

نماز گزار شک کند که صورت نماز به هم خورده یا نه حضرت آیت الله مکارم شیرازی شک در به هم خوردن صورت نماز [به هم خوردن صورت نماز ] پرسش : اگر نماز گزار شک کند که صورت نماز به هم خورده یا نه تکلیف چیست؟ پاسخ : اگر کارى انجام داده که شک [...]

برداشتن موبایل از روی زمین هنگام نماز

برداشتن موبایل از روی زمین هنگام نماز حضرت آیت الله مکارم شیرازی برداشتن گوشی همراه از روی زمین هنگام نماز [به هم خوردن صورت نماز ] پرسش : اگر در نماز جماعت هنگام قیام نماز گوشی موبایل روی زمین باشد و شروع به زنگ زدن کند به طوریکه باعث عدم حضور قلب و حواس پرتی [...]

شیر دادن بچه در نماز

شیر دادن بچه در نماز حضرت آیت الله مکارم شیرازی شیر دادن بچه در نماز [به هم خوردن صورت نماز ] پرسش : آیا نمازگزار در تنگی وقت برای این که بچه آرام کند در حال نماز می تواند به او شیر دهد؟ پاسخ : می تواند در حالی که کودک را شیر می دهد [...]

بوسیدن چیزی در هنگام نماز

بوسیدن چیزی در هنگام نماز حضرت آیت الله مکارم شیرازی بوسیدن چیزی در هنگام نماز [به هم خوردن صورت نماز ] پرسش : آیا بوسیدن چیزی در نماز مانند قرآن و بچه موجب بطلان می شود؟ پاسخ : ضرری به نماز نمی زند مگر اینکه زیاد تکرار شود. منبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات آیت الله [...]

سکوت کردن در نماز

سکوت کردن در نماز حضرت آیت الله مکارم شیرازی سکوت در نماز [به هم خوردن صورت نماز ] پرسش : آیا سکوت کردن در نماز موجب بطلان نماز می شود؟ پاسخ : هرگاه در اثناء نماز آنقدر سکوت کند که از صورت نمازگزار خارج شود نمازش باطل است، امّا اگر مقدارى سکوت کند و شک [...]

Code Center