وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور رده

حکومت دینی و ولایت فقیه

اختلاف نظر ولى  فقيه با نظر مرجع تقليد

اختلاف نظر ولى  فقيه با نظر مرجع تقليد  در موارد تعارض بين نظر ولى فقيه با نظر مرجع تقليد چه بايد كرد؟احكام و مسائل اسلامى را مى توان به دو دسته احكام «شرعى فردى» و احكام «اجتماعى و سياسى» تقسيم نمود. در احكام شرعى فردى، هر شخصى براى تعيين…

اعلميت ولايت  فقيه

اعلميت ولايت  فقيه  منظور از اعلميت ولايت فقيه چيست؟مقصود از اعلم در بحث «ولايت فقيه»، اعلم در مرجعيت نيست.حضرت على (علیه السلام)  مى فرمايد:«ايها الناس ان احقّ الناس بهذالامر أقواهم عليه و أعلمهم بأمراللّه  فيه».«اى مردم!…

وجود چند فقیه برای تصدی ولایت فقیه

وجود چند فقیه برای تصدی ولایت فقیهاگر يكى از فقيهان اعلم باشد، چه مى شود؟ آيا مى توان گفت كه فقيه اعلم بايد از ولى فقيه پيروى كند؟بر اساس ادله «ولايت فقيه»، فقيه جامع شرايط از طرف امام معصوم (علیه السلام)  منصوب به نصب عام است،…

آیا با وجود ولى  فقيه نقش سایر مراجع ساقط می شود

آیا با وجود ولى  فقيه نقش سایر مراجع ساقط می شود ولى فقيه و مراجع تقليد  اگر ولايت فقيه اقدام به تصدى حكومت كرد، آيا وظايف بقيه فقيهان و مراجع ساقط مى شود؟به اعتقاد بيشتر فقهاى شيعه، در روايات سه منصب براى فقيهان مشخص شده است:1. منصب…

تبعیت اهل سنت از ولی فقیه

تبعیت اهل سنت از ولی فقیه  آيا لازم است اهل سنت از ولى فقيه در همه امور تبعيت كنند؟يكم. به طور مسلم در احكام فردى ـ فقهى، كسى آنان را ملزم به پيروى از ولى فقيه نمى داند؛ بلكه الزام در ناحيه مسائل اجتماعى و حكومتى است. اين امرى اجتناب …

چند حكومت اسلامى و ولایت فقیه

چند حكومت اسلامى و ولایت فقیه در صورت تشكيل چند حكومت اسلامى در دنيا، ولايت فقيه چه جايگاهى پيدا مى كند؟حل اين مسئله در گرو توجه به چندين متغير است كه در ذيل به بعضى از آنها اشاره مى شود:يك. نظريه مشروعيتدر رابطه با مبناى مشروعيت…

آیا ولایت فقیه برای مسلمانان شایر جهان نیز هست

آیا ولایت فقیه برای مسلمانان شایر جهان نیز هست ولايت فقيه و مسلمانان جهان چرا ولى فقيه با اينكه به وسيله خبرگان منتخب مردم ايران انتخاب شده است، بر تمام شيعيان جهان ولايت دارد؟مسئله ولايت فقيه از دو ديدگاه، قابل بررسى است و هر يك نتايج…

ولايت فقيه و دخالت در امور شخصى

ولايت فقيه و دخالت در امور شخصى آيا ولى فقيه حق دخالت در امور شخصى و نظر دادن در اين امور را دارد يا نه؟امام خمينى در رابطه با گستره ولايت فقيه در كتاب البيع مى نويسد: «جميع اختيارات حكومتى و سياست گذارى پيامبر اكرم و ائمه…

اختيارات ولى  فقيه

اختيارات ولى  فقيه  اختيارات ولى فقيه با اينكه ارتباط با وحى ندارد، چگونه قابل توضيح است؟براى روشن شدن اين موضوع، لازم است به صورت مختصر، اين نكته بررسى شود كه اصولاً هدف از ارتباط با وحى و عالم غيب چيست و اين ارتباط  چه كار ويژه مهمى را…

ولايت مطلقه فقيه

ولايت مطلقه فقيه  ولايت مطلقه فقيه؛ يعنى اينكه او فوق قانون است در اين صورت همه قوانين بى فايده خواهد بود؟!ولى فقيه فوق قانون در همه مراتب آن نيست. اساسا فلسفه ولايت فقيه آن است كه شخصى قانون شناس و متعهد به قوانين و احكام الهى، اداره امور…

ولايت فقيه يا نظارت فقيه

ولايت فقيه يا نظارت فقيه گستره و اختيارات ولايت فقيه ولايت فقيه يا نظارت فقيه، كدام يك صحيح است؟نظريه نظارت فقيه:خلاصه استدلال هاى مدافعان نظريه «نظارت فقيه» به شرح زير است:يكم. منظور از «ولايت» در نظريه ولايت فقيه، ولايت فقهى است…

تغییر رای مردم و حکومت اسلامی

تغییر رای مردم و حکومت اسلامی اگر حكومت و حاكميت اسلامى خواست مردم است؛ چنانچه رأى مردم عوض شد، حاكميت اسلامى چه جايگاهى پيدا مى كند؟بر اساس آيات و روايات متعدّد، مشروعيت حكومت و حاكم اسلامى ـ اعم از امام معصوم يا نايب او مانند…

آیا نظريه انتصاب تضعیف ولایت فقیه است

آیا نظريه انتصاب تضعیف ولایت فقیه است آيا نظريه انتصاب لطمه زدن به ولى فقيه نيست؟در اينجا دو احتمال وجود دارد:يك. تضعيف اصل ولايت فقيهنظريه انتصاب، مقبوليت اصل ولايت فقيه را در عقيده مردم تضعيف مى كند؛ زيرا مردم نمى پذيرند خدا كسى…

آیا نظریه انتصاب ولایت فقیه با قانون اساسی تضادی دارد

آیا نظریه انتصاب ولایت فقیه با قانون اساسی تضادی دارد آيا نظريه انتصاب ولى فقيه با قانون اساسى تضادى ندارد؟قانون اساسى جمهورى اسلامى، به گونه اى تنظيم شده است كه با هر دو نظريه انتصاب و انتخاب سازگار است؛ يعنى، در اصل 107 قانون اساسى وظيفه…

نظريه نصب و انتخاب

نظريه نصب و انتخاب  درباره ولايت فقيه فرق بين دو نظريه نصب و انتخاب چيست و نقش خبرگان رهبرى بر اساس هر يك از دو ديدگاه چگونه توجيه مى شود؟هر دو نظريه معتقد به «ولايت عامه فقيه» مى باشند؛ ليكن تفاوت آنها در مسئله ملاك و منبع مشروعيت ولايت …