وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور رده

جریان شناسی سیاسی

ماجرای فتنه 88

ماجرای فتنه 88 فتنه 88ریشه ها و عوامل آشکار و پنهان فتنه 88 چه بود؟ چگونه نظام و رهبری موفق به مهار این توطئه شد؟نکته:یکی از حوادثی که می رفت نظام جمهوری اسلامی را با مشکلات زیادی روبه رو نماید،…

شاخصه های اصول گرایی

شاخصه های اصول گرایی چه ویژگی هایی موجب شد تا این دوره به عنوان دوره اصول گرایی شناخته شود و مهم ترین شاخصه های اصول گرایی چیست؟نکته:احیای شعارهای اصیل انقلاب و گفتمان امام و انقلاب و توجه و تأکید بر اصول و ارزش های…

اصول گرایی از چه زمانی شکل گرفت

اصول گرایی از چه زمانی شکل گرفت دوران اصول گرایی (سال 84- 91) اصطلاح اصول گرا از چه زمانی شکل گرفت، مبانی فکری آن چیست؟ اصول گرایی چه تفاوتی با محافظه کاری و بنیاد گرایی دارد؟نکته:اصطلاح اصول گرا به طور خاص…

اصولگراها چه کسانی هستند

اصولگراها چه کسانی هستند اصطلاح اصول گرا از چه زمانی شکل گرفت، مبانی فکری آن چیست؟ اصول گرایی چه تفاوتی با محافظه کاری و بنیاد گرایی دارد؟اصطلاح اصول گرا به طور خاص از سال 1378 در ادبیات سیاسی کشور رواج پیدا کرد.در این…

جبهه آبادگران ایران اسلامی

جبهه آبادگران ایران اسلامی آبادگران ایران اسلامی چگونه شکل گرفت و چه نقشی در تحولات سیاسی کشور ایفا نمود؟با توجه به عدم اقبال عمومی نسبت به جریان سنتی راست و خسته شدن توده های مردم از منازعات بی ثمر سیاسی جریان…

جناح اصولگرایان جمهوری اسلامی ایران

جناح اصولگرایان جمهوری اسلامی ایران دوران اصول گرایی (سال 84- 91)اصطلاح اصول گرا از چه زمانی شکل گرفت، مبانی فکری آن چیست؟ اصول گرایی چه تفاوتی با محافظه کاری و بنیاد گرایی دارد؟اصطلاح اصول گرا به طور خاص از سال 1378 در…

دوم خردادی ها چه کسانی هستند

دوم خردادی ها چه کسانی هستند جبهه دوم خرداد جبهه دوم خرداد از چه گروه‌هایی تشکیل شد؟ وضعیت آن به کجا کشیده شد؟شکل گیری دوم خرداد را باید معلول چالش های سیاسی، فکری، اجتماعی و اقتصادی دهه قبل از آن دانست که در…

تاریخچه حزب مشارکت ایران اسلامی

تاریخچه حزب مشارکت ایران اسلامی حزب مشارکت چگونه شکل گرفت؟ خط مشی فکری و سیاسی آن چه بود؟ درباره‌ نقش این حزب در دوره موسوم به اصلاحات و فتنه88 توضیح دهید؟«جبهه مشارکت ایران اسلامی» که با نام «مشارکت» نیز شناخته…

جمعیت دفاع از ارزش‌های انقلاب اسلامی

جمعیت دفاع از ارزش‌های انقلاب اسلامیجمعیت دفاع از ارزش‌های انقلاب اسلامی توسط چه کسانی و با چه هدفی تشکیل شد؟ علت تعطیلی آن چه بود؟ جمعیت دفاع از ارزش‌های انقلاب اسلامی قبل از انتخابات دوره‌ پنجم مجلس شورای اسلامی در تاریخ…

جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی

جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی با چه اهدافی تشکیل شد و مهم‌ترین اقدامات این حزب چه بود؟ با پایان یافتن جنگ تحمیلی و به دنبال آن، آغاز دوران بازسازی و سازندگی کشور، شرایط ویژه‌ای در کشور حاکم شده بود از یک…

حزب کارگزاران سازندگی

حزب کارگزاران سازندگی زمینه و اهداف شکل گیری حزب کارگزاران سازندگی چه بود و چه نقشی در تحولات کشور ایفا نموده است؟ نتایج و پیامدهای تسلط آن بر دولت سازندگی را تشریح نمایید؟ کارگزاران سازندگی را می‌توان اولین حزب دولت‌ساخته پس از…

آیت‌الله شریعتمداری

آیت‌الله شریعتمداری حزب خلق مسلمان ماجرای حزب خلق مسلمان و غائله‌ آن در سال‌های اولیه انقلاب چه بود؟ چرا با آیت‌الله شریعتمداری و هوادارانش برخورد شد؟بیست و سه روز بعد از تشکیل حزب جمهوری اسلامی یعنی در 22 اسفند…