وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور رده

جریان شناسی سیاسی

شکل گیری جامعه اسلامی دانشجویان

جامعه اسلامی دانشجویان جامعه اسلامی دانشجویان چگونه شکل گرفت و چه فعالیت‌هایی انجام می‌دهد؟نکته:جامعه اسلامی دانشجویان در سال 1368 به منظور ایجاد پایگاهی برای فعالیت فرهنگی و سیاسی نیروهای حزب اللهی و ارزشی در دانشگاه…

بسیج دانشجویی

بسیج دانشجویی هدف از تشکیل بسیج دانشجویی در دانشگاه‌های کشور چیست؟نکته:بسیج دانشجویی از جمله تشکل‌های دانشجویی اسلامی است که با فرمان حضرت امام خمینی(ره) در دوم آذرماه 1367 با هدف پاسداری از اصول انقلاب و اسلام، دعوت…

دفتر تحکیم وحدت

دفتر تحکیم وحدت دفتر تحکیم وحدت از چه زمانی شکل گرفت و چه دوره‌هایی را پشت سر گذاشته است؟ چرخش فکری و سیاسی آن ریشه در چه عواملی دارد؟نکته:در سال‌های آغازین انقلاب اسلامی جریان عمده دانشجویی که پیرو خط امام بودند در…

تشکل های دانشجویی

تشکل های دانشجویی شکل گیری تشکل‌های دانشجویی به چه زمانی برمی گردد؟جنبش دانشجویی در ایران پیش از انقلاب را می‌توان به چهار دوره تقسیم کرد:1. از زمان تأسیس دانشگاه تهران تا پایان سلطنت رضاشاه در شهریور…

حزب اعتماد ملی

حزب اعتماد ملی حزب اعتماد ملی توسط چه کسی و با چه هدفی تشکیل گردید؟نکته:این حزب چند ماه پس از برگزاری انتخابات نهمین دوره ریاست جمهوری در سال84 توسط مهدی کروبی تشکیل گردید.نکته:…

جبهه بندی‌های اصول گرایان

جبهه بندی‌های اصول گرایان در مورد جبهه بندی‌های اصول گرایان و دلایل آن توضیح دهید؟اصول گرایان دارای چند طیف‌ عمده می باشند که عبارتند از:1. اصول گرایان سنتی:این طیف شامل افراد، گروه‌ها و احزاب…

ماجرای فتنه 88

ماجرای فتنه 88 فتنه 88ریشه ها و عوامل آشکار و پنهان فتنه 88 چه بود؟ چگونه نظام و رهبری موفق به مهار این توطئه شد؟نکته:یکی از حوادثی که می رفت نظام جمهوری اسلامی را با مشکلات زیادی روبه رو نماید،…

شاخصه های اصول گرایی

شاخصه های اصول گرایی چه ویژگی هایی موجب شد تا این دوره به عنوان دوره اصول گرایی شناخته شود و مهم ترین شاخصه های اصول گرایی چیست؟نکته:احیای شعارهای اصیل انقلاب و گفتمان امام و انقلاب و توجه و تأکید بر اصول و ارزش های…

اصول گرایی از چه زمانی شکل گرفت

اصول گرایی از چه زمانی شکل گرفت دوران اصول گرایی (سال 84- 91) اصطلاح اصول گرا از چه زمانی شکل گرفت، مبانی فکری آن چیست؟ اصول گرایی چه تفاوتی با محافظه کاری و بنیاد گرایی دارد؟نکته:اصطلاح اصول گرا به طور خاص…

اصولگراها چه کسانی هستند

اصولگراها چه کسانی هستند اصطلاح اصول گرا از چه زمانی شکل گرفت، مبانی فکری آن چیست؟ اصول گرایی چه تفاوتی با محافظه کاری و بنیاد گرایی دارد؟اصطلاح اصول گرا به طور خاص از سال 1378 در ادبیات سیاسی کشور رواج پیدا کرد.در این…

جبهه آبادگران ایران اسلامی

جبهه آبادگران ایران اسلامی آبادگران ایران اسلامی چگونه شکل گرفت و چه نقشی در تحولات سیاسی کشور ایفا نمود؟با توجه به عدم اقبال عمومی نسبت به جریان سنتی راست و خسته شدن توده های مردم از منازعات بی ثمر سیاسی جریان…

جناح اصولگرایان جمهوری اسلامی ایران

جناح اصولگرایان جمهوری اسلامی ایران دوران اصول گرایی (سال 84- 91)اصطلاح اصول گرا از چه زمانی شکل گرفت، مبانی فکری آن چیست؟ اصول گرایی چه تفاوتی با محافظه کاری و بنیاد گرایی دارد؟اصطلاح اصول گرا به طور خاص از سال 1378 در…

دوم خردادی ها چه کسانی هستند

دوم خردادی ها چه کسانی هستند جبهه دوم خرداد جبهه دوم خرداد از چه گروه‌هایی تشکیل شد؟ وضعیت آن به کجا کشیده شد؟شکل گیری دوم خرداد را باید معلول چالش های سیاسی، فکری، اجتماعی و اقتصادی دهه قبل از آن دانست که در…

تاریخچه حزب مشارکت ایران اسلامی

تاریخچه حزب مشارکت ایران اسلامی حزب مشارکت چگونه شکل گرفت؟ خط مشی فکری و سیاسی آن چه بود؟ درباره‌ نقش این حزب در دوره موسوم به اصلاحات و فتنه88 توضیح دهید؟«جبهه مشارکت ایران اسلامی» که با نام «مشارکت» نیز شناخته…