موضوع علوم سیاسی

موضوع علوم سیاسی دین و سیاستآیا علم سیاست با دین پیوند دارد؟ با توجه به اینکه سیاست قواعد علمی خود را دارد و این قواعد مشخص و تعریف شده است، چه نیازی به تعریف سیاست دینی داریم؟نکته:…

تفاوت معارف تجربی و معارف فلسفی و دینی در چیست

اکثر علومی که در دانشگاه‌ها تدریس می‌شوند، اعم از علوم طبیعی یا انسانی، با پیش‌فرض‌های سکولاریستی پدید آمده و تکامل یافته‌اند.برخی چنین پنداشته‌اند که علوم تجربی موجود، خنثی هستند؛ حال آن که چنین نیست و اساس این علوم اکنون، فلسفه…

پیوند دین و سیاست

پیوند دین و سیاست با توجه به توسعه موضوعی و تکثر رهیافت روش و نظریه در علوم سیاسی، پیوند این دانش ها با رشته های مختلف مانند جامعه شناسی، روان شناسی اجتماعی، اخلاق، حقوق، اقتصاد، جغرافی آمار و... آشکار می گردد. اکنون بازگردیم…

معنای فلسفه علم

معنای فلسفه علمهنگامی که مباحث علم و دین را مطالعه می‌کنیم به عناوینی چون: فلسفه علم، فلسفه دین، نظریه، پارادایم، مکتب و فرضیه برمی‌خوریم، این عناوین با یکدیگر چه نسبتی دارند؟نکته:«فلسفه علم» …

رابطه علم و دین

رابطه علم و دین آیا همیشه گزاره‌های علمی و گزاره‌های دینی همدیگر را تأیید می‌کنند؟ و آیا دامنه مطالعات علمی(Scientific)، شامل تفسیر وحی نیز می‌شود؟بحث رابطه علم و دین بحثی بسیار مفصل و دقیق است، آنچه به‌طور فشرده…

معنای علم و دین

معنای علم و دین تعریف مشخص علم و دین به ویژه هنگامی‌که از نسبت میان این دو در کلام جدید سخن می گوییم چیست؟الف. علم در زبان فارسی گاهی معادل هر نوعی از دانش (Knowledge) است. واژه علم در این مفهوم کلی شامل هر نوع…

خودارضايي چيست

«استمنا» يا «خودارضايى» يكى از راه هاى انحرافى در ارضاى ميل جنسى است كه نسل جوان را در معرض آسيب هاى جدى قرار مى دهد. اين كار عادت بسيار زشت و زيان آوري است كه مي تواند استعداد و توانايي هاي فراوان يك جوان را به نابودي بكشاند و حال و آينده او…

انواع آسيب هاي ناشي از خودارضايي

«استمنا» يا «خودارضايي» يكي از راه هاي انحرافي در ارضاي ميل جنسي است كه نسل جوان را در معرض آسيب هاي جدي قرار مي دهد. از همين رو مي توان آن را نوعي انحراف جنسي يا بيماري ناميد كه با جديت بايد در درمان آن كوشيد.

آثار و نحوه ترك استمناء

كمكي كه اكنون از دست ما بر مي آيد دادن يك سري اطلاعات در زمينه گناه بودن, آثار و عواقب اين عمل نا شايست و روش هاي كنترل و درمان است. اين خود شما هستيد كه باعزمي راسخ به مبارزه با اين انحراف جنسي خواهيد پرداخت.

گناه خود ارضايي چيست

«استمنا» يا «خودارضايى» يكى از راه هاى انحرافى در ارضاى ميل جنسى است كه نسل جوان را در معرض آسيب هاى جدى قرار مى دهد. اين كار عادت بسيار زشت و زيان آوري است كه مي تواند استعداد و توانايي هاي فراوان يك جوان را به نابودي بكشاند و حال و آينده او…

اعتیاد به فیلمهای مبتذل و استمنا

اعتیاد به فیلمهای مبتذل و استمنامن پسري 21 ساله هستم و دو سال تا پايان تحصيلم در رشته مهندسي صنايع باقي مانده است و سربازي هم نرفته ام. وضع مالي خانواده ام بد نيست به طوري كه در صورت ازدواج مي توانم در يكي از طبقات خانه پدرم زندگي…