وصیت به نحوه تقسیم ارث

وصیت به نحوه تقسیم ارثحضرت آیت الله مکارم شیرازیوصیت به نحوه تقسیم ارث  پرسش :آیا وصیّت به تقسیم ارث قبل از فوت جایز است؟ مثل این که زید وصیّت کند که پس از فوتش، فلان باغش مال فلان پسرش، و فلان خانه اش مال فلان دخترش باشد. آیا چنین…

وصیت به تساوی دختر و پسر در ارث

وصیت به تساوی دختر و پسر در ارثحضرت آیت الله مکارم شیرازیوصیت به تساوی دختر و پسر در ارث  پرسش :اگر میت وصیت کند که دختر و پسر در ارث به طور یکسان ارث ببرند آیا وصیت او صحیح است؟پاسخ :در صورتی که این وصیّت به ضمیمه سایر وصایای میّت…

وصیت به محروم کردن از ارث

وصیت به محروم کردن از ارثحضرت آیت الله مکارم شیرازیوصیت به محروم کردن از ارث  پرسش :مرحوم پدرم به علّت عدم آگاهى از مسائل شرعى دختران را از ارث محروم كرده است، حكم اين مسأله چيست؟پاسخ :پدر نمى‏تواند هیچ یک از فرزندانش را از ارث…

وصیت به عدم تقسیم ارث تا زمان خاص

وصیت به عدم تقسیم ارث تا زمان خاصحضرت آیت الله مکارم شیرازیوصیت به عدم تقسیم ارث تا زمان خاص  پرسش :اگر میت وصیت کند که ورثه تقسیم ارث تا زمان خاص به تاخیر بیندازند آیا وصیت او صحیح است؟پاسخ :این وصیّت به انضمام سایر وصایای میّت…

واجب شدن وصیت برای امانتدار

واجب شدن وصیت برای امانتدارحضرت آیت الله مکارم شیرازیواجب شدن وصیت برای امانتدار  پرسش :هرگاه کسی که امانتدار است نشانه‏هاى مرگ را در خود ببيند تکلیف او در مورد امانت های گرفته شده چیست؟پاسخ :هرگاه امانتدار نشانه‏هاى مرگ را در خود…

مواردی که وصیت کردن واجب است 

مواردی که وصیت کردن واجب استحضرت آیت الله مکارم شیرازیمواردی که وصیت کردن واجب است  پرسش :نوشتن وصیت و وصیت کردن در چه مواردی واجب است؟پاسخ :1- اگر خمس و زکات و مظالم بدهکار است.2-اگر نماز و روزه قضا دارد بنا بر احتیاط…

وجوب وصیت کسی که مال پنهانی دارد

وجوب وصیت کسی که مال پنهانی داردحضرت آیت الله مکارم شیرازیوجوب وصیت کسی که مال پنهانی دارد  پرسش :كسى كه آثار مرگ را در خود مى‏بيند اگر مالى نزد كسى دارد، يا در جايى پنهان كرده آیا اطلاع دادن در این زمینه بر او واجب است؟پاسخ :کسى…

حضور وراث در زمان تنظیم وصیت نامه

حضور وراث در زمان تنظیم وصیت نامهحضرت آیت الله مکارم شیرازیحضور وراث در زمان تنظیم وصیت نامه  پرسش :در زمان تنظیم صلح نامه یا وصیّت نامه، آیا حضور تمامى ورثه الزامى است؟پاسخ :حضور ورثه لزومى ندارد، مگر این که وصیّت زاید بر ثلث باشد…

استفاده از هدیه ای که نامحرم داده

استفاده از هدیه ای که نامحرم دادهحضرت آیت الله مکارم شیرازیتصرف در هدایایی که نامحرم داده  پرسش :اگر دختری پول به حساب پسری بریزد و یا بر عکس و پسر یا دختر از آن استفاده کنند آیا این پول حلال است؟پاسخ :در صورتی که رضایت داشته باشند…

چگونه وصیت نامه بنویسم

چگونه وصیت نامه بنویسمحضرت آیت الله مکارم شیرازیکیفیت تحقق وصیت  پرسش :روش وصیت کردن چگونه است؟پاسخ :نوشتن وصیّت مستحب است، مگر این که چیز واجبى از حقّ الله یا حقّ النّاس بر عهده او باشد و بدون وصیّت خطر از بین رفتن آن باشد و کسى…

احکام و حدود اراضی

احکام و حدود اراضیحضرت آیت الله مکارم شیرازیساخت بنا در حریم اراضی دیگران  پرسش :شخصى در حریم زمین و قریه دیگران ساختمانى درست مى کند، در ابتدا کسى از اهل قریه از ساختن عمارت جلوگیرى نمى کند ولى بعد از ساختن آن اعلام نارضایتى مى کنند،…

حق اهالی روستا از معادن مکشوفه محدوده روستا

حق اهالی روستا از معادن مکشوفه محدوده روستاحضرت آیت الله مکارم شیرازیحق اهالی روستا از معادن مکشوفه محدوده روستا  پرسش :در حومه شهر ما معادن عدیده اى وجود دارد. معادن یاد شده جزء معادن اکتشافى و زیرزمینى نیست، و نحوه بهره بردارى از…

احیای نهر و چاه و مالکیت آن

احیای نهر و چاه و مالکیت آنحضرت آیت الله مکارم شیرازیمالکیت چاهی که با حمایت های دولتی حفر شده  پرسش :فردی یک حلقه چاه عمیق در زمین اهدایى توسّط یک نفر از اهالى، صرفاً به قصد تأمین آب لوله کشى روستا، با بودجه و سرمایه گذارى على السویه…

احیای زمینهای بایر

هبهحضرت آیت الله مکارم شیرازیتملک مراتع بدون اجازه دولت  پرسش :زمین هایى که قبلا مرتع عمومى بوده، دولت اسلامى آنها را تقسیم نموده و به کسانى که واجد شرایط هستند واگذار مى کند ولى عدّه اى بدون اجازه دولت خودسرانه آنها را شخم زده و تملّک…

احکام احیای زمین موات

احکام احیای زمین مواتحضرت آیت الله مکارم شیرازیملکیت حریم روستا به واسطه جمع آوری علوفه آنجا  پرسش :اگر کسی که علف هاى نقطه اى از کوه را براى نگهدارى دام جمع آورى کند و این کار به گونه ای باشد که در رسوم آن منطقه او را مالک علفهاى آن…