وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

صرف ثلث ماترک برای خرید قبرستان

صرف ثلث ماترک برای خرید قبرستانحضرت آیت الله مکارم شیرازیصرف ثلث ماترک برای خرید قبرستان  پرسش :اگر میت وصیت کرده از ثلث اموال او زمینی برای قبرستان عمومی در شهری خریداری شود در حالی که دفن و کفن میت در آن شهر برای همه رایگان است، آیا…

وصیت به نگهداری ثلث مال و استفاده ازعواید آن

وصیت به نگهداری ثلث مال و استفاده ازعواید آنحضرت آیت الله مکارم شیرازیوصیت به نگهداری ثلث مال و استفاده ازعواید آن  پرسش :اگرشخص وصيّت كند ثلث مال او را نگه دارند و عايدى آن را به مصرفى برسانند حکم چیست؟پاسخ :هرگاه وصیّت کند ثلثمال…

وصیت به استفاده کفن بیش از مقدار متعارف

وصیت به استفاده کفن بیش از مقدار متعارفحضرت آیت الله مکارم شیرازیوصیت به استفاده کفن بیش از مقدار متعارف  پرسش :اگر ميّت وصیت به کفن زايد بر متعارف کند در صورتی که صغیر دارد آیا عمل به آن لازم می باشد.پاسخ :کفن را بطور متعارف از…

وصیت به نبش قبر

وصیت به نبش قبرحضرت آیت الله مکارم شیرازیوصیت به نبش قبر  پرسش :اگر ميّت وصيّت‏ كند كه بعد از دفن، قبر او را نبش كرده و بدن او را به مشاهد مشرفه يا نقطه ديگر ببرند آیا عمل به آن لازم می باشد.پاسخ :هرگاه کسى وصیّت‏ کند که بعد از…

وصیت به دفن با لباس خاص

وصیت به دفن با لباس خاصحضرت آیت الله مکارم شیرازیوصیت به دفن با لباس خاص  پرسش :بعضى از مسلمانها در لبنان وصيّت‏ مى‏كنند كه در لباس عروسى دفن شوند آيا اين وصيّت‏ جايز است؟ و بر فرض جواز آيا عمل به اين وصيّت‏ بر وصىّ لازم است؟پاسخ…

وصیت به دفن قرآن همراه میت

وصیت به دفن قرآن همراه میتحضرت آیت الله مکارم شیرازیوصیت به دفن قرآن همراه میت  پرسش :شخصى وصیّت کرده که قرآنهایى که مدّتها آنها را مى خوانده است با او در قبر بگذارند، آیا عمل به این وصیّت جایز است؟پاسخ :اگر قرآنهاى متعدّدى باشد…

وصیت به کفن با بوریا 

وصیت به کفن با بوریاحضرت آیت الله مکارم شیرازیوصیت به کفن با بوریا  پرسش :ميشود وصيت كرد بجاي كفن ادمو تو بوريا بپيچند؟پاسخ :اگر منظور این است که کفن های سه گانه واجب را انجام دهند وسپس او را در بوریا بپیچند و دفن کنند مانعی ندارد…

وصیت به دفن در حسینیه اهدایی

وصیت به دفن در حسینیه اهداییحضرت آیت الله مکارم شیرازیوصیت به دفن در زمینی که به حسینیه اهداء کرده است  پرسش :شخصی زمینی به حسینیه اهدا کرده و وصیت نموده است خود و فرزند و همسرش در آنجا دفن شوند. آیا صحیح است؟ ضمنا از اداره بهداشت و…

روش وصیت کردن

روش وصیت کردنحضرت آیت الله مکارم شیرازیکیفیت تحقق وصیت  پرسش :روش وصیت کردن چگونه است؟پاسخ :نوشتن وصیّت مستحب است، مگر این که چیز واجبى از حقّ الله یا حقّ النّاس بر عهده او باشد و بدون وصیّت خطر از بین رفتن آن باشد و کسى که مى‏…

تاخیر دفن برای عمل به وصیت دفن در جمعه

تاخیر دفن برای عمل به وصیت دفن در جمعهحضرت آیت الله مکارم شیرازیتاخیر دفن برای عمل به وصیت دفن در جمعه  پرسش :من به شوهرم وصیت کرده ام هر وقت مردم جنازه ام را در سردخانه نگهدارند تا شب جمعه خاکم کنند مثلا اگر شنبه باشد تا جمعه صبر کنند…

وصیت عهدیه چیست

وصیت عهدیه چیستحضرت آیت الله مکارم شیرازیوصيّت عهديه  پرسش :وصیت عهدیه چه نوع وصیتی است؟پاسخ :وصیتی است که انسان سفارش کند بعد از مرگش کارهایى را انجام دهند (و آن را وصیّت عهدیه گویند) مانند وصیّت‏هایى که براى کفن و محلّ دفن و…

لزوم داخل بودن موارد وصیت در ثلث اموال وصیت کننده

لزوم داخل بودن موارد وصیت در ثلث اموال وصیت کنندهحضرت آیت الله مکارم شیرازیلزوم داخل بودن موارد وصیت در ثلث اموال وصیت کننده  پرسش :اگر شخصى در وصيّت‌نامه‌اش بنويسد «پس از مرگ من، فلان ملك وقف مسجد باشد» آيا براى نفوذ چنين وصيّتى لازم…

حکم وصیت در مرض متصل به موت

حکم وصیت در مرض متصل به موتحضرت آیت الله مکارم شیرازیحکم وصیت در مرض متصل به موت  پرسش :آيا تنظیم صلح نامه، قولنامه و وصيّت در مرض متّصل به موت نافذ و صحيح است؟پاسخ :در صورتى که از عقل و هوش کافى برخوردار بوده وصیّتنامه…

عدم اعتبار وصیت نامه بدون امضا

عدم اعتبار وصیت نامه بدون امضاحضرت آیت الله مکارم شیرازیعدم اعتبار وصیت نامه بدون امضا  پرسش :شخصى وصيّت نامه‌اى نوشته، امّا آن را امضا نكرده، آيا وصيّت نامه مذكور معتبر و لازم الاجرا است؟پاسخ :وصیّت نامه بدون امضا اعتبارى ندارد.…

تعیین برخی از اموال برای ثلث

تعیین برخی از اموال برای ثلثحضرت آیت الله مکارم شیرازیتعیین برخی از اموال برای ثلث  پرسش :آیا انسان مى تواند ثلث مالش را هنگام وصیّت در اشیاى خاصّى قرار دهد؟پاسخ :براى هر موردى که مشروع و مباح است مى تواند وصیّت کند، و ثلثرا در مال…