وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

محدودیت عقل بشر در شناخت دین به چه معناست

محدودیت عقل بشر در شناخت دین به چه معناستآيا اين درست است كه عقل ما ناقص است؟پاسخ اجمالى: عقل انسان محدود است و نمى تواند تمام حقايق را به دست آورد و از همين جاست كه وجود انبياء ضرورت پيدا مى كند. ولى بايد توجّه داشت كه محدود بودن به معنى نقص نيست. همچنين بايد توجّه داشت كه…
ادامه مطلب ...