وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
نیت زکات نیت زکاتنیَّت زکات مسأله 1957 انسان باید زکات را به قصد قربت یعنی برای انجام فرمان خداوند عالم بدهد (1) و در نیّت معین کند (2) که آنچه را می‌دهد زکات مال است، یا زکات فطره (3) ولی اگر مثلًا زکات گندم و جو بر او واجب باشد، لازم نیست معین کند چیزی را که می‌دهد زکات گندم است یا زکات…
ادامه مطلب ...