وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
معنی النکاح سنتى و نفی رهبانیت در اسلام معنی النکاح سنتى و نفی رهبانیت در اسلام1- در نوشتار قبل «شیوه عقد ازدواج توسط عاقد در مراسمات» مطرح شد از اینجا کلیک کنید و در تکمیل نوشتار حاضر مطالعه نمایید.رهبانیت در اسلام نیست!  بهره گیرى سالم از غریزه جنسى، و همچنین خوردن و آشامیدن از…
ادامه مطلب ...