وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

پیشنهاد ما برای مطالعه شما

آخرین نوشتارهای بخش احکام اموات و تقسیم ارث و میراث:

عمل ورثه به وصیت مازاد بر ثلث

عمل ورثه به وصیت مازاد بر ثلثحضرت آیت الله مکارم شیرازیعمل ورثه به وصیت مازاد بر ثلث  پرسش :شخصی وصیت کرده از درآمد تنها…

وصیت برای بچه در شکم مادر

وصیت برای بچه در شکم مادرحضرت آیت الله مکارم شیرازیوصیت برای بچه در شکم مادر  پرسش :آیا وصیت برای براى بچه ‏اى كه در شكم…

وصیت کسی که خودکشی کرده

وصیت کسی که خودکشی کردهحضرت آیت الله مکارم شیرازیوصیت کسی که خودکشی کرده  پرسش :وصیت کسی که خودکشی کرده یا به قصد خود کشی…

وصیت برای سکونت همسر در منزل

وصیت برای سکونت همسر در منزلحضرت آیت الله مکارم شیرازیوصیت به اسکان زوجه در خانه مادام العمر  پرسش :اگر کسى بخواهد همسرش…

صرف ثلث ماترک برای خرید قبرستان

صرف ثلث ماترک برای خرید قبرستانحضرت آیت الله مکارم شیرازیصرف ثلث ماترک برای خرید قبرستان  پرسش :اگر میت وصیت کرده از ثلث…

وصیت به نبش قبر

وصیت به نبش قبرحضرت آیت الله مکارم شیرازیوصیت به نبش قبر  پرسش :اگر ميّت وصيّت‏ كند كه بعد از دفن، قبر او را نبش كرده و…

وصیت به دفن با لباس خاص

وصیت به دفن با لباس خاصحضرت آیت الله مکارم شیرازیوصیت به دفن با لباس خاص  پرسش :بعضى از مسلمانها در لبنان وصيّت‏ مى‏كنند…

وصیت به دفن قرآن همراه میت

وصیت به دفن قرآن همراه میتحضرت آیت الله مکارم شیرازیوصیت به دفن قرآن همراه میت  پرسش :شخصى وصیّت کرده که قرآنهایى که…
 1. احکام جامع مس میت / رساله ۱۰ مرجع
 2. آيا تماس با جنين سقط شده غسل مس ميت دارد
 3. آيا دست زدن به بيمار مرگ مغزى غسل دارد
 4. مس ميت با دستكش
 5. آيا دست زدن به استخوان ميت سبب غسل است
 6. آيا با مس ميت كافر غسل واجب مي شود

“احكام اموات”

 1. احکام محتضر / رساله ۱۰ مرجع
 2. آيا رو به قبله نمودن محتضر واجب است
 3. دعا و سوره برای راحت جان دادن محتضر
 4. مستحبات بعد از مرگ
 5. وجوب غسل و کفن و نماز و دفن مسلمان
 6. اجازه ولی یا وصی میت در دفن میت
 7. احکام غسل میت / رساله ۱۰ مرجع
 8. غسل ميت توسط محارم 
 9. روش تيمم ميت
 10. غسل ارتماسي ميت
 11. احکام کفن میت / رساله ۱۰ مرجع
 12. احکام حنوط / رساله ۱۰ مرجع
 13. نماز میت / رساله ۱۰ مرجع
 14. احکام دفن / رساله ۱۰ مرجع
 15. دفن مسلمان در قبرستان کفار و بلعکس
 16. تلقین میت
 17. حکم خراشیدن و لطمه زدن صورت
 18. احکام نبش قبر
 19. نماز شب اول (نماز وحشت)
 20. احکام شهید و کسانی که غسل ندارند
🔗 لینک کوتاه