گرفتن عکس بدون حجاب برای اخذ ویزا 

طبق نظر آيت الله مكارم شيرازي

طبق نظر آيت الله مكارم شيرازي

پرسش :اگر خانواده ای قصد اخذ ویزای ایالات متحده آمریکا را داشته باشد و طبق پیشنهاد مرتبطین سفارت آمریکا مبنی بر بی حجاب بودن عکس همسر و یا دختر تنها در جهت تسریع در پاسخگویی سفارت یا اطمینان از اخذ ویزا عکس بدون پوشش و حجاب اسلامی تهیه و به سفارت ارائه شود حتی برای یک مورد و یک مرتبه از نظر شرعی مانعی دارد یا خیر ؟ لازم به ذکر است که هویت همسر و دختر مسلمان با پوشش اسلامی نیز توسط سفارت پذیرفتنی است وتنها جهت اطمینان از حصول ویزا این عمل قرار است صورت پذیرد . در ضمن اگر دختر یا همسر بدون اذن ولی قصد چنین عملی را نماید تکلیف چیست ؟

پاسخ :1ـ عکس بدون پوشش اسلامی جایز نیست.
2ـ در این موارد بر طبق مقررات نظام اسلامی عمل نمایید. استفتائات آيت الله مكارم شيرازي.كليد: گرفتن عکس بدون حجاب برای اخذ ویزا عكس پرسنلي کشف حجاب؛ شرط اجباری سفارت فرانسه عکس بدون حجاب شرط ویزای فرانسه عکس روادید آمریکا برای زنان با حجاب چادر و مقنعه؟ گرفتن عکس بدون حجاب برای اخذ ویزا گرفتن عکس بدون حجاب برای اخذ ویزا

 

این مطلب را به دوستان خود معرفی کنید:
افسرانفیس نماکلوب