قبله هنگام تخلی و جهت قبله دستشوییReviewed by مهدي يوسف وند on Jul 24Rating: 4.0

قبله هنگام تخلی و جهت قبله دستشویی

1-دستشویی کردن به گونه ای که جلو بدن رو به قبله یا پشت به قبله باشد حرام است.

2– محرمات، مکروهات و مستحبات تخلی را از اینجا کلیک کنید و مطالعه نمایید.

3-روش صحیح طهارت در دستشویی را از اینجا کلیک کنید و مطالعه نمایید.

رساله توضیح المسائل طهارت

[احکام تَخَلّی (بول و غائط کردن)/ واجبات تخلی]

مسأله 57 واجب است انسان وقت تخلی و مواقع دیگر، عورت خود را از کسانی که مکلفند، اگر چه مثل خواهر و مادر (1) با او محرم باشند، و هم چنین از دیوانه ممیّز و بچه‌های ممیّز (2) که خوب و بد را می‌فهمند، به پوشاند ولی زن و شوهر (3) لازم نیست عورت خود را از یکدیگر به پوشانند.

 (1) (فاضل:) و برادر..

 (2) (خوئی، گلپایگانی، صافی، بهجت، تبریزی، سیستانی:) هم چنین از دیوانه و بچه‌های ممیّز..

(مکارم:) هم چنین از بچّه های ممیّز..

(3) (خوئی، تبریزی، زنجانی:) و کسانی که در حکم آنها هستند (خوئی، تبریزی: مثل کنیز و مالکش)..

[لازم نیست با چیز مخصوصی عورت خود را به پوشاند]

مسأله 58 لازم نیست با چیز مخصوصی عورت خود را به پوشاند (1)، و اگر مثلًا با دست هم آن را به پوشاند، کافی است (2).

(1) (بهجت:) بلکه در غیر نماز با دست هم اگر آن را به پوشاند کافی است.

(2) (زنجانی:) و هم چنین اگر به جهت تاریکی یا فرو رفتن در گودال و مانند آن عورت دیده نشود، کفایت می‌کند.

(مکارم:) مسأله برای پوشانیدن عورت از هر چیز می‌توان استفاده کرد حتی با دست و آب کدر.

[مسأله تخلی و حرمت رو به قبله بودن]

مسأله 59 موقع تخلّی باید (1) طرف جلوی بدن، یعنی شکم و سینه (2) رو به قبله و پشت به قبله نباشد (3).

(1) (سیستانی:) باید بنا بر احتیاط لازم..

 (2) (گلپایگانی، صافی:) و زانوها.. (فاضل:) مانند شکم و سینه..

(3) (تبریزی:) و مراد از قبله جهتی است که در حال علم و اختیار باید نماز به آن طرف خوانده شود.

(مکارم:) مسأله در موقع تخلّی باید رو به قبله یا پشت به قبله نباشد و برگرداندن عورت به تنهایی کافی نیست، امّا اگر بدن رو به قبله یا پشت به قبله نباشد احتیاط واجب آن است که عورت را رو به قبله یا پشت به قبله نکند.

[ برگرداندن عورت از قبله]

مسأله 60 اگر موقع تخلّی طرف جلوی بدن کسی رو به قبله یا پشت به قبله باشد و عورت را از قبله بگرداند کفایت نمی‌کند (1)، و اگر جلوی بدن او رو به قبله یا پشت به قبله نباشد، احتیاط واجب آن است که عورت را رو به قبله یا پشت به قبله ننماید.

 (1) (بهجت:) بنا بر احتیاط نباید موقع تخلّی طرف جلوی بدن رو به قبله یا پشت به قبله باشد هر چند عورت را از قبله بگرداند..

(سیستانی:) و احتیاط واجب آن است که هنگام تخلّی، عورت را نیز رو به قبله یا پشت به قبله ننماید. (مکارم:) رجوع کنید به ذیل مسأله 59.

[در موقع تطهیرِ مخرج بول و غائط]

مسأله 61 در موقع تطهیرِ مخرج بول و غائط، (1) رو به قبله و پشت به قبله بودن اشکالی ندارد، (2) ولی اگر در موقع استبراء، بول از مخرج بیرون آید (3)، در این حال، رو به قبله و پشت به قبله بودن حرام است.

 (1) (فاضل:) یا استبراء..

(2) (مکارم:) ولی در موقع «استبراء» احتیاط واجب ترک است.

(فاضل:) ولی احتیاط مستحب ّ است که در این حال هم رو به قبله یا پشت به قبله نباشد.

(3) (بهجت:) یا این که بداند بول یا آب مشکوکی در حال استبراء خارج خواهد شد..

(اراکی:) مسأله در موقع تطهیر مخرج بول و غائط، رو به قبله بودن اشکالی ندارد.

(گلپایگانی، خوئی، تبریزی، سیستانی، صافی، زنجانی:) مسأله احتیاط مستحب ّ آن است که طرف جلوی بدن در موقع استبراء که احکام آن بعداً گفته می‌شود و موقع تطهیر مخرج بول و غائط رو به قبله و پشت به قبله نباشد.

[اگر برای آن که نامحرم او را نبیند، مجبور شود رو به قبله بنشیند]

مسأله 62 اگر برای آن که نامحرم او را نبیند، مجبور شود (1) رو به قبله یا پشت به قبله بنشیند باید رو به قبله یا پشت به قبله بنشیند (2) و نیز اگر از راه دیگر (3) ناچار باشد که رو به قبله یا پشت به قبله بنشیند مانعی ندارد.

(1) (بهجت:) ناچار شود..

(2) (سیستانی:) بنا بر احتیاط لازم باید پشت به قبله بنشیند. [پایان مسأله] (گلپایگانی، صافی، نوری:) اگر برای آن که نامحرم او را نبیند، مجبور شود رو به قبله یا پشت به قبله بنشیند اشکال ندارد (نوری: مانعی ندارد)..

(3) (فاضل: اگر به علت دیگر.. بهجت:) اگر از جهت دیگر..

(مکارم:) رجوع کنید به مسأله اختصاصی 69، صفحه 58.

(زنجانی:) مسأله اگر انسان به جهتی مانند پوشاندن عورت خود از نامحرم ناچار باشد که در حال تخلی رو به قبله یا پشت به قبله بنشیند مانعی ندارد ولی بنا بر احتیاط در صورت امکان پشت به قبله بنشیند، و در صورتی که یا باید نامحرم غیر عورت او را ببیند و یا رو به قبله یا پشت به قبله بنشیند، مخیر است رو به قبله و پشت به قبله ننشیند و نامحرم او را ببیند یا این که خود را از نامحرم به پوشاند و در این صورت بنا بر احتیاط در صورت امکان پشت به قبله بنشیند.

[حکم تخلی بچه]

مسأله 63 احتیاط واجب (1) آن است که بچه را در وقت تخلّی رو به قبله یا پشت به قبله ننشانند (2)، ولی اگر خود بچه بنشیند، جلوگیری از او واجب نیست (3).

(1) (تبریزی، سیستانی:) احتیاط مستحب ّ.. (زنجانی:) احتیاط..

(2) (سیستانی:) بقیه مسأله ذکر نشده.

(3) (مکارم:) هر چند بهتر است.

مسائل اختصاصی

(مکارم:) مسأله 68 در منزلهایی که مستراح آن رو به قبله یا پشت به قبله ساخته شده (خواه از روی عمد باشد، یا اشتباه، یا ندانستن مسأله) باید طوری بنشینند که رو به قبله یا پشت به قبله نباشد و الّا حرام است.

(مکارم:) مسأله 69 اگر قبله را نمی‌داند باید جستجو کند، و اگر طریقی برای جستجو نیست اگر می‌تواند تأخیر بیندازد، امّا در صورت ضرورت به هر طرف بنشیند اشکالی ندارد، در هواپیماها و قطارها نیز باید همین معنا را مراعات کرد.

  • توضیح المسائل مراجع مطابق با فتاوای سیزده نفر از مراجع معظم تقلید/ متن اصلی از رساله امام خمینی و مُحشی حضرات آیات: سیستانی، صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی، نوری همدانی، شبیری زنجانی، بهجت،فاضل،  اراکی، خویی، گلپایگانی، تبریزی.

مطابق نظر آيت الله خامنه ايمطابق نظر آيت الله خامنه اي

احکام تخلی (بول و غایط کردن)
۱. رعایت قبله
انسان در هنگام تخلی باید رو به قبله و پشت به قبله نباشد.
۲. پوشش
واجب است انسان در هنگام تخلی – و مواقع دیگر – عورت (شرمگاه) خود را از دیگران غیر از همسر خود بپوشاند، چه مرد باشد و چه زن، و چه محرم و چه نامحرم، حتی از بچه‌ی نابالغ که دارای قدرت تشخیص می‌باشد.
توجه:
زن و شوهر لازم نیست عورت خود را از یکدیگر بپوشاند.
۳. برخی از مکروهات تخلی
۱. ایستاده ادرار کردن.
۲. ادرار کردن در زمین سخت و سوراخ جانوران.
۳. ادرار کردن در آب، مخصوصاً آب ایستاده.
۴. خودداری از دفع بول و غایط.
۵. تخلی در جاده‌ها و معابر و زیر درخت میوه دار. رساله آموزشی.

لینک کوتاه مطلب: http://goo.gl/jgBi6K

*- ضمنا شما می توانید از اینجا مشترک  خبرنامه سایت شوید و جدید ترین مطالب را دریافت کنید.

حتما بخوانيد

  1. اگر سنگ توالت روبه قبله باشد وظيفه چيست
  2. آيا ترشحات دستشویی نجس است
  3. وضو گرفتن در دستشويي
  4. وسواس در ترشحات ادرار
  5. احكام واجب و حرام دستشويي
  6. رعايت قبله در دستشويي قطار و هواپيما
  7. حكم شرعي ايستاده ادرار كردن
  8. نزديكي رو به قبله زن و شوهر
  9. اگر قبله مشخص نباشد تکلیف چیست


کلید: قبله هنگام تخلی و جهت قبله دستشویی قبله هنگام تخلی و جهت قبله دستشویی قبله هنگام تخلی و جهت قبله دستشویی قبله هنگام تخلی و جهت قبله دستشویی قبله هنگام تخلی و جهت قبله دستشویی قبله هنگام تخلی و جهت قبله دستشویی قبله هنگام تخلی و جهت قبله دستشویی قبله هنگام تخلی و جهت جهت قرارگیری توالت جهت توالت نسبت به قبله ادرار رو به قبله احکام ادرار آموزش شستن خود در دستشویی احکام استبراء حکم خروج مایع بعد از ادرار شک در خروج ادرار حکم سرپا کردن بچه رو به قبله

این مطلب را به دوستان خود معرفی کنید:
افسرانفیس نماکلوب