ذکر سلام نماز چیستReviewed by مهدي يوسف وند on May 5Rating: 3.5

ذکر سلام نماز چیست

رساله توضيح المسائل نماز

[ بعد از تشهد رکعت آخر]

مسأله 1105 بعد از تشهد رکعت آخر نماز مستحب است در حالی که نشسته و بدن آرام است بگوید: «السَّلام ُ عَلَیک َ ایُّهَا النَّبِی ُّ وَ رَحمَهُ اللّه ِ وَ بَرَکاتُه ُ» (1) و بعد از آن باید بگوید: «السَّلام ُ عَلیکُم» و احوط استحبابی آن است که (2) «وَ رَحمَهُ اللّه ِ وَ بَرَکاتُه ُ» را اضافه نماید، یا بگوید: «السَّلام ُ عَلَینا وَ عَلَی عِبادِ اللّه الصّالِحِین َ».

(1) (گلپایگانی، فاضل، صافی:) و بعد از آن واجب است بگوید: «السّلام علیکم و رحمه اللّه و برکاته» یا بگوید: «السّلام علینا و علی عباد اللّه الصّالحین» ولی اگر این سلام را بگوید احتیاط واجب آن است که بعد از آن «السّلام علیکم و رحمه اللّه و برکاته» را هم بگوید (صافی: چنانکه وجوب گفتن «و رحمه اللّه و برکاته» اضافه بر «السلام علیکم» نیز بنا بر احتیاط است).

(خوئی، تبریزی:) و بعد از آن باید بگوید: «السّلام علینا و علی عِبادِ اللّه الصّالحین» و یا بگوید: «السّلام علیکم» و مستحب ّ است که به جمله «السّلام علیکم» جمله «و رحمه اللّه و برکاته» را اضافه نماید و هر دو صیغه را بگوید.

(سیستانی:) و بعد از آن باید بگوید: «السّلام علیکم» و احتیاط مستحب ّ آن است که جمله «و رحمه اللّه و برکاته» را به آن اضافه کند و یا آن که بگوید: «السّلام علینا و علی عباد اللّه الصّالحین» ولی اگر این سلام را بگوید، احتیاط واجب آن است که بعد از آن «السّلام علیکم» را هم بگوید.

(زنجانی:) و بعد از آن باید بگوید: ” السَّلام ُ عَلَینا وَ عَلی عِبادِ اللّه ِ الصّالِحین َ ” و یا بگوید: السَّلام ُ عَلَیکُم ” و احتیاط مستحب آن است که به جمله ” السَّلام ُ عَلَیکُم ” عبارت ” وَ رَحمَهُ اللّه ِ وَ بَرَکاتُه ُ ” را اضافه نماید و به صیغه اول (” السَّلام ُ عَلَینا وَ عَلی عِبادِ اللّه ِ الصّالِحین َ “) اکتفا نکند و مستحب است هر دو صیغه را بگوید.

(2) (نوری:) بنا بر احتیاط واجب..

(اراکی:) مسأله بعد از تشهّد رکعت آخر نماز در حالی که نشسته و بدن آرام است باید بگوید: «السّلام علیکم و رحمه اللّه و برکاته» یا بگوید: «السّلام علینا و علی عباد اللّه الصّالحین». و مقدار واجب سلام یکی از این دو است و اگر سلام اوّل را بگوید، دوّمی مستحب ّ است و اضافه کردن «و رحمه اللّه و برکاته» بعد از «السّلام علیکم» واجب نیست گر چه احتیاط مستحب ّ است، و مستحب ّ است پس از تشهّد و قبل از سلام نماز بگوید: «السّلام علیک أیّها النّبی ّ و رحمه اللّه و برکاته».

(مکارم:) مسأله در رکعت آخر تمام نمازها بعد از تشهّد واجب است سلام بگوید، و سلام دارای سه صیغه است: «السّلام علیک أیّها النّبی ّ و رحمه اللّه و برکاته»، «السّلام علینا و علی عباد اللّه الصّالحین»، «السّلام علیکم و رحمه اللّه و برکاته». سلام واجب همان سلام سوّم است و می تواند به آن قناعت کند ولی اکتفا به سلام دوّم به تنهایی مشکل است و سلام اوّل از مستحبّات است.

(بهجت:) مسأله بعد از تشهد رکعت آخر نماز در حالی که نشسته و بدن آرام است باید سلام نماز را بگوید و مستحب است ابتدا بگوید: «السلام علیک أیها النبی و رحمه اللّه و برکاته» و بعد از آن باید بگوید: «السّلام علینا و علی عباد اللّه الصّالحین» و یا این که بگوید: «السّلام علیکم» و بنا بر اظهر مستحب ّ است، بلکه موافق احتیاط است که بعد از آن بگوید: «و رحمه اللّه و برکاته». و بهتر آن است که هر سه سلام را به ترتیبی که ذکر شد، بگوید.

  • توضیح المسائل مراجع مطابق با فتاوای سیزده نفر از مراجع معظم تقلید/ متن اصلی از رساله امام خمینی و مُحشی حضرات آیات: سیستانی، صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی، نوری همدانی، شبیری زنجانی، بهجت،فاضل،  اراکی، خویی، گلپایگانی، تبریزی.

لینک کوتاه مطلب:  http://goo.gl/5BwxUW

*- ضمنا شما می توانید از اینجا مشترک  خبرنامه سایت شوید و جدید ترین مطالب را دریافت کنید.

حتما بخوانيد

ويژه نامه احكام نمازکلید: ذکر سلام نماز چیست ذکر سلام نماز چیست ذکر سلام نماز چیست ذکر سلام نماز چیست ذکر سلام نماز چیست ذکر سلام نماز چیست ذکر سلام نماز چیست ذکر سلام نماز چیست ذکر سلام نماز چیست ذکر سلام نماز چیست ذکر سلام نماز چیست ذکر سلام نماز چیست ذکر سلام نماز چیست ذکر سلام نماز چیست ذکر سلام نماز چیست ذکر سلام نماز چیست ذکر سلام نماز چیست

این مطلب را به دوستان خود معرفی کنید:
افسرانفیس نماکلوب