دیوانگی شوهر و حق طلاق پدرReviewed by مهدي يوسف وند on Apr 9Rating: 1.5

دیوانگی شوهر و حق طلاق پدر

رساله توضيح المسائل زن و شوهر
[مسأله 2541]

مسأله 2541 پدر و جدّ پدری دیوانه ، اگر مصلحت باشد می توانند زن او را طلاق بدهند. (اراکی ): مسأله پدر و جدّ پدری دیوانه می توانند زن او را طلاق بدهند ولی بنا بر احتیاط واجب باید طلاق ، با اجازه حاکم و به مصلحت دیوانه باشد و دیوانگی او متّصل به زمان قبل از بلوغ وی باشد.

(خوئی )، (تبریزی )، (زنجانی ): مسأله پدر و جدّ پدری دیوانه می توانند زن او را طلاق بدهند ( (زنجانی ): مگر آن که طلاق زن برای دیوانه مفسده داشته باشد).

(گلپایگانی )، (صافی ): مسأله پدر و جد پدری دیوانه که دیوانگی او متصل به زمان صغیر بودنش باشد می توانند زن او را طلاق بدهند و اگر متّصل نباشد با حاکم شرع است و احتیاط لازم آن است که حاکم هم از آنان اذن بگیرد.

(فاضل ): اگر مصلحت باشد می توانند زن او را طلاق بدهند. و اگر متصل نباشد، با مجتهد جامع الشرائط است و احتیاط آن است که مجتهد جامع الشرائط هم از آنان اذن بگیرد.

(بهجت ): مسأله پدر و جدّ پدری دیوانه در صورتی که مفسده و ضرری در کار نباشد، می توانند زن او را طلاق بدهند.

(سیستانی ): مسأله پدر و جدّ پدری دیوانه دائمی می توانند زن او را در صورتی که به صلاح او باشد طلاق بدهند.

  • توضیح المسائل مراجع مطابق با فتاوای سیزده نفر از مراجع معظم تقلید

*- ضمنا شما می توانید از اینجا مشترک  خبرنامه سایت شوید و جدید ترین مطالب را دریافت کنید.

حتما بخوانيد

*- ويژه نامه احکام ازدواج 

ویژه نامه احکام زن و شوهر

  1. حكم طلاق در حال حيض
  2. طلاق زنی که حیض نمی شود
  3. اگر مرد طلاق ندهد تکلیف چیست
  4. طلاق غیابی بدون حضور همسر
  5. اجبار در طلاق دادن چه حکمی دارد
  6. حکم پیشنهاد طلاق به زن متاهل
  7. عده طلاق دختر باکره
  8. شرط عدم اعتیاد و حق طلاق
  9. طلاق ازدواج موقت

نحوه خواندن صیغه ازدواج دائم (متن+ترجمه)

نحوه خواندن صیغه ازدواج موقت(متن+ترجمه)کلید: دیوانگی شوهر و حق طلاق پدر دیوانگی شوهر و حق طلاق پدر دیوانگی شوهر و حق طلاق پدر دیوانگی شوهر و حق طلاق پدر دیوانگی شوهر و حق طلاق پدر دیوانگی شوهر و حق طلاق پدر دیوانگی شوهر و حق طلاق پدر دیوانگی شوهر و حق طلاق پدر

 

این مطلب را به دوستان خود معرفی کنید:
افسرانفیس نماکلوب