جابجا خواندن نماز مغرب و عشاReviewed by مهدي يوسف وند on Apr 20Rating: 2.0

جابجا خواندن نماز مغرب و عشا

[اگر پیش از خواندن نماز مغرب سهواً مشغول نماز عشا شود]

مسأله 738 اگر پیش از خواندن نماز مغرب ، سهواً مشغول نماز عشا شود و در بین نماز بفهمد که اشتباه کرده ، چنانچه به رکوع رکعت چهارم نرفته است (1)، باید نیّت را به نماز مغرب برگرداند و نماز را تمام کند و بعد نماز عشا را بخواند (2) و اگر به رکوع رکعت چهارم رفته باید نماز را تمام کند، بعد نماز مغرب را بخواند (3). اما اگر تمام آن چه را خوانده ، در وقت مخصوص نماز مغرب خوانده باشد (4) و پیش از رکوع رکعت چهارم یادش بیاید، باید نیّت را به نماز مغرب برگرداند و نماز را تمام کند و بعد از آن عشا را بخواند (5)، ولی احتیاط مستحب ّ آن است که بعد از نماز عشا دوباره مغرب و عشا را بخواند و این احتیاط خیلی خوب است .

(1) (گلپایگانی ، صافی ، فاضل ، بهجت ، نوری ) چنانچه تمام آن چه را خوانده یا مقداری از آن را در وقت مشترک خوانده و به رکوع رکعت چهارم نرفته است ..

(2) (زنجانی ) و احتیاط مستحب آن است که اگر مقداری از آن را در وقت مختص مغرب خوانده باشد، نماز مغرب را قبل از نماز عشا اعاده کند ..

(فاضل ) و چنانچه در وقت مختص مغرب بفهمد اشتباه کرده بنا بر احتیاط واجب نمازش باطل است ..

(3) (گلپایگانی ، صافی ) و احتیاط لازم آن است که بعد از نماز مغرب ، نماز عشا را اعاده نماید ..

(اراکی ) اگر به رکوع رکعت چهارم رفته ، نمازش باطل است اگر چه احتیاط مستحب ّ این است که همین نماز را هم قطع نکند ..

(خوئی ، تبریزی ) اگر به رکوع رکعت چهارم رفته باشد، باید نماز را به هم زند و بعد از خواندن نماز مغرب نماز عشا را به جا آورد. [پایان مسأله ]

(زنجانی) اگر به رکوع رکعت چهارم رفته باشد، بنا بر احتیاط باید نماز را تمام کرده و بعد از خواندن نماز مغرب نماز عشا را اعاده کند. [پایان مسأله ]

(سیستانی) اگر به رکوع رکعت چهارم رفته است ، می تواند نماز عشا را تمام کرده و بعد نماز مغرب را به جا آورد. [پایان مسأله ]

(نوری ) اگر به رکوع رکعت چهارم رفته نماز عشای او صحیح است و باید نماز مغرب را بعد از آن بخواند. [پایان مسأله ]

(فاضل ) البته این فرض تنها در صورتی تحقق می یابد که فرد مسافر باشد.

(4) (اراکی ) نمازش باطل است . [پایان مسأله ] (بهجت) نمازش خالی از اشکال نیست . حتی اگر به مغرب عدول کرده باشد. [پایان مسأله ]

(5) (گلپایگانی ، صافی ) (گلپایگانی : می تواند) احتیاطاً نیّت را به نماز مغرب برگرداند و نماز را تمام کند و دوباره نماز مغرب و بعد نماز عشا را بخواند (گلپایگانی : و می تواند رها کند و هر دو نماز را به ترتیب به جا آورد).

(مکارم ) مسأله هر گاه از روی غفلت یا فراموشی شروع به نماز عشا کند و در اثنا بفهمد که نماز مغرب را نخوانده باید نیّت را به نماز مغرب برگرداند، مگر این که وارد رکوع رکعت چهارم شده باشد که در این صورت عدول جایز نیست و باید ادامه دهد و نماز مغرب را بعد به جا آورد.

توضیح المسائل مراجع مطابق با فتاوای سیزده نفر از مراجع معظم تقلید

*- ضمنا شما می توانید از اینجا مشترک  خبرنامه سایت شوید و جدید ترین مطالب را دریافت کنید.

حتما بخوانيد

ويژه نامه احكام نماز

  1. نماز عيد فطر و عيد قربان‏
  2. نماز جمعه چگونه خوانده مي شود
  3. نماز جمعه
  4. اقتدا به اهل سنت‏
  5. وقت نماز
  6. نوافل چيست و چگونه انجام مي گيرد
  7. مسائل متفرقه نماز
  8. اذان و اقامه
  9. نماز مغرب و عشا چه زمانی قضا می شود
  10. وقت نماز مغرب و عشا 


کلید: جابجا خواندن نماز مغرب و عشا جابجا خواندن نماز مغرب و عشا جابجا خواندن نماز مغرب و عشا جابجا خواندن نماز مغرب و عشا جابجا خواندن نماز مغرب و عشا جابجا خواندن نماز مغرب و عشا جابجا خواندن نماز مغرب و عشا جابجا خواندن نماز مغرب و عشا جابجا خواندن نماز مغرب و عشا جابجا خواندن نماز مغرب و عشا اشتباه خواندن نماز عشا به جای مغرب چه حکمی دارد 

این مطلب را به دوستان خود معرفی کنید:
افسرانفیس نماکلوب