اسلام آوردن کافر و احکام طهارتReviewed by مهدي يوسف وند on Jul 30Rating: 5.0

اسلام آوردن کافر و احکام طهارت

رساله توضیح المسائل طهارت7 اسلام

[ اگر کافر شهادتین بگوید]

مسأله 207 اگر کافر (1) شهادتین بگوید، یعنی بگوید: «اشهَدُ ان لا إِله َ إِلَّا اللّه ُ وَ اشهَدُ ان َّ مُحَمَّداً رَسُول ُ اللّه ِ» (2) مسلمان می‌شود و بعد از مسلمان شدن، بدن و آب دهان و بینی و عرق او پاک است (3). ولی اگر موقع مسلمان شدن عین نجاست به بدن او بوده، باید برطرف کند و جای آن را آب بکشد، ولی اگر (4) پیش از مسلمان شدن عین نجاست برطرف شده باشد لازم نیست جای آن را آب بکشد. (5)

(1) (فاضل:) اگر مشرک..

(مکارم:) در بحث نجاسات گفتیم احتیاط واجب آن است که از کافر اجتناب شود حال اگر کافر.. (2) (بهجت:) یا معنای این دو جمله را به زبان دیگری بگوید..

(خوئی، سیستانی:) اگر کافر ((تبریزی:) اگر کافر غیر کتابی (زنجانی:) اگر کافر از روی اعتقاد) شهادتین بگوید یعنی به یگانگی خدا و نبوّت خاتم الأنبیاء صلی اللّه علیه و آله و سلم شهادت بدهد، به هر لغتی که باشد..

(3) (سیستانی:) چنانچه قبلًا محکوم به نجاست بوده..

(مکارم:) مسلمان می‌شود و بدن او پاک می‌گردد..

(4) (گلپایگانی، خوئی، صافی، تبریزی، سیستانی:) بلکه اگر..

(فاضل:) و نیز اگر.. (زنجانی:) و اگر..

(5) (خوئی، گلپایگانی، صافی، سیستانی، تبریزی:) احتیاط واجب آن است که جای آن را آب بکشد ((تبریزی:) و بنا بر اظهر کافر کتابی پاک است).

(زنجانی:) احتیاط مستحب است آن است که جای آن را آب بکشد.

(فاضل:) لازم است جای آن را آب بکشد.

[اگر موقعی که کافر بوده لباس او با رطوبت به بدنش رسیده باشد]

مسأله 208 اگر موقعی که کافر بوده (1) لباس او با رطوبت به بدنش رسیده باشد و آن لباس در موقع مسلمان شدن در بدن او نباشد نجس است (2)، بلکه اگر در بدن او هم باشد بنا بر احتیاط واجب (3) باید (4) از آن اجتناب کند.

(1) (فاضل:) اگر موقعی که مشرک بوده..

(2) (اراکی:) بقیه مسأله ذکر نشده. (بهجت:) ولی اگر در بدن او باشد بنا بر اظهر پاک می‌شود.

(نوری:) ولی لباسی که در موقع مسلمان شدن در بدن او بوده است، پاک می‌شود هر چند با عرق بدن او ملاقات کرده باشد.

(سیستانی:) چه آن لباس در موقع مسلمان شدن در بدن او باشد چه نباشد بنا بر احتیاط واجب باید از آن اجتناب کند.

(3) (گلپایگانی، صافی:) بنا بر احتیاط لازم..

[عبارت «بنا بر احتیاط واجب» در رساله آیت اللّه فاضل نیست]

(4) [کلمه «باید» در رساله آیت اللّه زنجانی نیست] (مکارم:) مسأله لباسی که بر تن کافر است، وقتی اسلام آورد، پاک نمی‌شود بنا بر احتیاط واجب.

[ اگر کافر شهادتین بگوید]

مسأله 209 اگر کافر (1) شهادتین بگوید و انسان نداند قلباً مسلمان شده یا نه، پاک است (2) ولی اگر بداند قلباً مسلمان نشده بنا بر احتیاط واجب (3) باید از او اجتناب کرد (4).

(1) (فاضل:) اگر مشرک..

(2) (گلپایگانی، صافی:) بلکه اگر بداند هم که اعتقاد ندارد تا اظهار کفر نکرده بنا بر أقوی پاک است.

(خوئی، سیستانی، تبریزی:) و هم چنین اگر بداند قلباً مسلمان نشده است ولی چیزی که منافی با اظهار شهادتین باشد از او سر نزند.

(نوری:) بلکه اگر انسان بداند که قلباً مسلمان نشده است هنگامی که در ظاهر اسلام را مراعات می‌کند، پاک است.

(3) [عبارت «بنا بر احتیاط واجب» در رساله آیت اللّه اراکی نیست]

(4) (بهجت:) نجس بودن او خالی از وجه نیست. (زنجانی:) بنا بر احتیاط نجس است.

(مکارم:) مسأله هر گاه کافر شهادتین نگوید ولی قلباً به معنی آن ایمان داشته باشد مسلمان است، امّا اگر بر زبان جاری کند و یقین باشد که قلباً به آن ایمان ندارد احتیاط واجب آن است که از او اجتناب شود.

  • توضیح المسائل مراجع مطابق با فتاوای سیزده نفر از مراجع معظم تقلید/ متن اصلی از رساله امام خمینی و مُحشی حضرات آیات: سیستانی، صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی، نوری همدانی، شبیری زنجانی، بهجت،فاضل،  اراکی، خویی، گلپایگانی، تبریزی.

لینک کوتاه مطلب: http://goo.gl/OmIDcp

*- ضمنا شما می توانید از اینجا مشترک  خبرنامه سایت شوید و جدید ترین مطالب را دریافت کنید.

حتما بخوانيد

  1. کافر
  2. ازدواج مسلمان با غير مسلمان
  3. ازدواج موقت با غیر مسلمان
  4. كافركيست
  5. دادن قرآن به کافر چه حکمی دارد
  6. آيا بودايي ها نجس هستند
  7. نیم خورده سگ و خوک و کافــر
  8. آيا فرقه علی‌اللهی كافرو نجس هستند
  9. آيا فرقه اهل حق كافرو نجس هستند


کلید: اسلام آوردن کافر و احکام طهارت اسلام آوردن کافر و احکام طهارت اسلام آوردن کافر و احکام طهارت اسلام آوردن کافر و احکام طهارت اسلام آوردن کافر و احکام طهارت اسلام آوردن کافر و احکام طهارت اسلام آوردن کافر و احکام طهارت اسلام آوردن کافر و احکام طهارت اسلام آوردن کافر و احکام طهارت اسلام آوردن کافر و احکام طهارت اسلام آوردن کافر و احکام طهارت اسلام آوردن کافر و احکام طهارت اسلام آوردن کافر و احکام طهارت اسلام آوردن کافر و احکام طهارت اسلام آوردن کافر و احکام طهارت اسلام آوردن کافر و احکام طهارت 

این مطلب را به دوستان خود معرفی کنید:
افسرانفیس نماکلوب