احکام حنوطReviewed by مهدي يوسف وند on Aug 6Rating: 5.0

احکام حنوط

رساله توضیح المسائل طهارت

[بعد از غسل واجب است میّت را حَنُوط کنند]

مسأله 585 بعد از غسل، واجب است میّت را حنوط کنند، یعنی به پیشانی و کف دستها و سر زانوها و سر دو انگشت بزرگ پاهای او کافور بمالند (1). و مستحب ّ است به سر بینی میّت هم کافور بمالند (2) و باید کافور ساییده (3) و تازه باشد و اگر به واسطه کهنه بودن، عطر او از بین رفته باشد کافی نیست. (4)

(1) (گلپایگانی، صافی:) و بنا بر احتیاط واجب در این چند موضع مقداری کافور هم بگذارند..

(مکارم:) و احتیاط آن است مقداری از کافور روی این اعضاء بگذارند و باید کافور پاک و مباح و تازه باشد، به طوری که عطر معمولی خود را حفظ کند.

(سیستانی:) کافور بزنند به طوری که مقداری از کافور در آنها باقی بماند هر چند به غیر مالیدن باشد..

(2) (سیستانی:) کافور بزنند..

(3) (اراکی، سیستانی:) و پاک و مباح (غیر غصبی)..

(4) (گلپایگانی، صافی:) بنا بر احتیاط کافی نیست.

[در حنوط میت مراعات ترتیب بین اعضای سجود لازم نیست]

مسأله 586 در حنوط میت، مراعات ترتیب بین اعضای سجود لازم نیست اگر چه مستحب ّ (1) است اوّل کافور را به پیشانی میّت بمالند.

(1) (فاضل:) احتیاط مستحب..

(اراکی:) مسأله در حنوط میّت باید اول کافور را به پیشانی میّت بمالند ولی در جاهای دیگر، ترتیب لازم نیست.

(خوئی، گلپایگانی، تبریزی، صافی:) مسأله احتیاط واجب آن است که اول کافور را به پیشانی میّت بمالند ولی در جاهای دیگر، ترتیب لازم نیست.

(بهجت، سیستانی:) احتیاط مستحب ّ..

(نوری:) مستحب..

(سیستانی:) ترتیب معتبر نیست.

(زنجانی:) مسأله مراعات ترتیب در حنوط لازم نیست ولی احتیاط مستحب آن است که اول کافور را به پیشانی میت بمالند.

(مکارم:) مسأله احتیاط آن است که اول کافور را به پیشانی میّت بمالند، بعد به اعضاءِ دیگر و این کار قبل از کفن کردن، یا در اثنای آن باشد، نه بعد از آن.

[بهتر آن است که میّت را پیش از کفن کردن، حنوط نمایند]

مسأله 587 بهتر آن است که میّت را پیش از کفن کردن، حنوط نمایند اگر چه در بین کفن کردن و بعد از آن هم مانعی ندارد.

(مکارم:) رجوع کنید به ذیل مسأله 586.

[ کسی که برای حج احرام بسته است]

مسأله 588 کسی که برای حج احرام بسته است، اگر پیش از تمام کردن سعی بین صفا و مروه بمیرد، حنوط کردن او جایز نیست و نیز اگر در احرام عمره پیش از آن که موی خود را کوتاه کند بمیرد نباید او را حنوط کنند.

(اراکی:) مسأله کسی که برای حج یا عمره احرام بسته است اگر پیش از تمام کردن نماز طواف و سعی بین صفا و مروه بمیرد، حنوط کردن او جایز نیست.

(گلپایگانی:) اگر پیش از تمام کردن طواف بمیرد حنوط کردن او جایز نیست.

(صافی:) اگر پیش از تقصیر در احرام عمره و پیش از انجام سعی در احرام بمیرد حنوط کردن او جایز نیست.

(خوئی، تبریزی:) اگر بمیرد، حنوط کردن او جایز نیست، مگر این که در احرام حج بعد از تمام کردن سعی بمیرد.

(سیستانی:) اگر بمیرد، حنوط کردن او جایز نیست، مگر در دو صورتی که در مسأله [553] گذشت.

(زنجانی:) اگر بمیرد، حنوط کردن او جایز نیست، مگر این که در احرام حج بعد از حلق یا تقصیر و سعی بین صفا و مروه، یا در عمره مفرده پس از حلق یا تقصیر بمیرد.

(مکارم:) اگر بمیرد حنوط و هیچ بوی خوش دیگری برای او جایز نیست.

[زنی که شوهر او مرده]

مسأله 589 زنی که (1) شوهر او مرده و هنوز عدّه اش تمام نشده اگر چه حرام است خود را خوشبو کند، ولی چنانچه بمیرد حنوط او واجب است.

(1) (سیستانی:) معتکف و زنی که..

[مکروه است میّت را با مشک و عنبر و عود و عطرهای دیگر خوشبو کنند]

مسأله 590 مکروه است میّت را با مشک و عنبر و عود و عطرهای دیگر خوشبو کنند یا برای حنوط اینها را با کافور مخلوط نمایند (1).

(1) (اراکی:) بلکه احتیاط مستحب ّ، ترک آن است.

(خوئی، فاضل، تبریزی:) مسأله احتیاط واجب آن است که میّت را با مشک و عنبر و عود و عطرهای دیگر خوشبو نکنند و نیز اینها را با کافور هم مخلوط ننمایند.

(گلپایگانی، سیستانی، صافی:) احتیاط مستحب..

(مکارم، زنجانی:) احتیاط..

[مخلوط تربت حضرت سید الشهداء علیه السلام با کافور]

مسأله 591 مستحب ّ است، قدری تربت (1) حضرت سید الشهداء علیه السلام با کافور مخلوط کنند، ولی باید از آن کافور به جاهایی که بی احترامی می شود نرسانند و نیز باید تربت به قدری زیاد نباشد، که وقتی با کافور مخلوط شد، آن را کافور نگویند.

(1) (سیستانی:) تربت قبر..

(مکارم:) مسأله شایسته است قدری تربت حضرت سید الشهداء علیه السلام را با کافور مخلوط کنند، اما به قدری زیاد نباشد که آن را کافور نگویند.

[اگر کافور به اندازه غسل و حنوط نباشد]

مسأله 592 اگر کافور به اندازه غسل و حنوط نباشد بنا بر احتیاط واجب (1) غسل را مقدّم دارند و اگر برای هفت عضو نرسد بنا بر احتیاط واجب (2) پیشانی را مقدم دارند.

(1) (فاضل:) باید.. (2) [عبارت «بنا بر احتیاط واجب» در رساله آیات عظام: اراکی، فاضل، بهجت و مکارم نیست] (گلپایگانی، صافی:) مسأله اگر کافور پیدا نشود یا فقط به اندازه غسل باشد، حنوط لازم نیست و چنانچه از غسل زیاد بیاید ولی به همه هفت عضو نرسد باید اول به پیشانی و اگر زیاد آمد به جاهای دیگر بمالند.

(خوئی، تبریزی، زنجانی:) باید بنا بر احتیاط..

(سیستانی:) بنا بر احتیاط مستحب..

[مستحب ّ است دو چوب تر و تازه]

مسأله 593 مستحب ّ است دو چوب تر و تازه در قبر (1) همراه میّت بگذارند. (2)

(1) (بهجت:) در کفن.. (2) (اراکی:) و بهتر است که هر کدام به طول یک ذراع باشد.

(مکارم:) خواه داخل کفن باشد یا بیرون آن.

(بهجت:) یکی را در تَرقُوَه طرف چپ بین پیراهن و لنگ و یکی را در تَرقُوَه راست به بدن میت برسانند.

 • توضیح المسائل مراجع مطابق با فتاوای سیزده نفر از مراجع معظم تقلید/ متن اصلی از رساله امام خمینی و مُحشی حضرات آیات: سیستانی، صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی، نوری همدانی، شبیری زنجانی، بهجت،فاضل،  اراکی، خویی، گلپایگانی، تبریزی.

لینک کوتاه مطلب: http://goo.gl/zrQJ9B

*- ضمنا شما می توانید از اینجا مشترک  خبرنامه سایت شوید و جدید ترین مطالب را دریافت کنید.

حتما بخوانيد

 1. احکام محتضر / رساله 10 مرجع
 2. آيا رو به قبله نمودن محتضر واجب است
 3. دعا و سوره برای راحت جان دادن محتضر
 4. مستحبات بعد از مرگ
 5. وجوب غسل و کفن و نماز و دفن مسلمان
 6. اجازه ولی یا وصی میت در دفن میت
 7. احکام غسل میت / رساله 10 مرجع
 8. روش تيمم ميت
 9. غسل ارتماسي ميت
 10. مادر حين زايمان فوت كند تكليف جنين چيست
 11. احکام اموات‏ (نظر رهبری)
 12. استفاده از اموال ميت در مجلس ترحيم
 13. نبش قبر و انتقال اجساد چه حكمى دارد
 14. حكم قبر چند طبقه


کلید: احکام حنوط احکام حنوط احکام حنوط احکام حنوط احکام حنوط احکام حنوط احکام حنوط احکام حنوط احکام حنوط احکام حنوط احکام حنوط احکام حنوط احکام حنوط احکام حنوط احکام حنوط احکام حنوط احکام حنوط احکام حنوط احکام حنوط احکام حنوط

این مطلب را به دوستان خود معرفی کنید:
افسرانفیس نماکلوب