وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

یک غسل با چند نیت

آيا كسى كه چند غسل بر ذمه او هست، مى تواند به نيت همه يك غسل انجام دهد؟/ آیا غسل جنابت در حال حیض صحیح است، به‌طوری که مسقط تکلیف زن جنب باشد؟

یک غسل با چند نیت

*- شخص اگر چندين غسل بر ذمه داشته باشد، مي تواند با يك غسل و نيت ساير غسل ها وظيفه اش را انجام دهد اما توجه به اين نكته ضروري است كه برخي از مراجع عظام تقليد مانند حضرت آيت الله خامنه اي، انجام غسل جنابت در حال حيض را صحيح نمي دانند . 

رساله توضیح المسائل طهارت

[ کسی که چند غسل بر او واجب است]

مسأله ۳۸۹ کسی که چند غسل بر او واجب است می‌تواند به نیّت همه آنها یک غسل به جا آورد (۱)، یا آنها را جدا جدا انجام دهد (۲).

(۱) (خوئی، سیستانی:) و ظاهر ((تبریزی:) و أظهر) این است که اگر یکی معیّن از آنها را قصد کند، از بقیه کفایت می‌کند.

(زنجانی:) بلکه اگر یکی معین را نیت کند ظاهراً از دیگر غسلها کفایت می‌کند پس اگر بخواهد غسلها را جدا جدا انجام دهد، غیر از غسل ِ اول، بقیه غسلها را به نیت رجاء انجام دهد.

(۲) (گلپایگانی، صافی، نوری:) ولی اگر در بین آنها، غسل جنابت باشد و به قصد آن غسل کند غسلهای دیگر ساقط می‌شود.

(مکارم:) مسأله چند غسل واجب، یا واجب و مستحب ّ را می‌توان با یک نیّت انجام داد، یعنی یک غسل کند به نیّت جنابت و حیض و مس ّ میّت و غسل جمعه و مانند آن و از همه کفایت می‌کند.

 • توضیح المسائل مراجع مطابق با فتاوای سیزده نفر از مراجع معظم تقلید/ متن اصلی از رساله امام خمینی و مُحشی حضرات آیات: سیستانی، صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی، نوری همدانی، شبیری زنجانی، بهجت،فاضل،  اراکی، خویی، گلپایگانی، تبریزی.

غسل چند منظوره

پرسش ۱۱۲ . آيا كسى كه چند غسل بر ذمه او هست، مى تواند به نيت همه يك غسل انجام دهد؟

همه مراجع: آرى، مى تواند[۱].

پرسش ۱۱۳ . اگر كسى براى انجام غسل خاصى (مانند غسل جنابت) نيت كند و آن را به جا آورد، آيا از ساير غسل ها كفايت مى كند؟

آيات عظام امام، خامنه اى، صافى و مكارم: اگر غسل جنابت باشد و به قصد آن غسل كند، از ساير غسل ها كفايت مى كند؛ ولى اگر غير غسل جنابت باشد بنا بر احتياط واجب از ساير غسل ها كفايت نمى كند.[۲]

آية اللّه  بهجت: اگر غسل واجب باشد و به قصد آن غسل كند، از ساير غسل ها كفايت مى كند؛ ولى اگر غسل مستحبى را قصد كند، تنها از غسل هاى مستحبى كفايت مى كند.[۳]

آيات عظام تبريزى، سيستانى، فاضل و وحيد: به قصد هر كدام انجام دهد از ساير غسل ها كفايت مى كند.

 • [۱]. امام، تحريرالوسيلة، ج ۱، واجبات الغسل، م ۲۲ ؛ خامنه اى، اجوبة، س ۱۸۷ ؛ مكارم، تعليقات على العروة، ج۱، مستحبات غسل الجنابة، م ۱۵ ؛ صافى، توضيح المسائل مراجع، م ۳۸۹؛ نورى، توضيح المسائل، م ۳۹۰.
 • [۲]. توضيح المسائل مراجع، م ۳۸۹؛ وحيد، توضيح المسائل، م ۳۹۵ ؛ فاضل، تعليقات على العروة، ج ۱، مستحبات غسل الجنابة، م ۱۵.
 • [۳]. بهجت، وسيلة النجاة، ج ۱، م ۲۲۱..(احكام وضو، غسل و تيمم-پرسمان).

مطابق نظر آيت الله خامنه اي
مطابق نظر آيت الله خامنه اي

س ۱۸۷: کسی که غسلهای متعددی اعم از واجب یا مستحب بر ذمّه او باشد، آیا یک غسل، کفایت از غسل‏های دیگر می‏کند؟

ج: اگر به نيت همه آنها يک غسل بجا آورد، کفايت مى‏کند و اگر در بين آنها غسل جنابت باشد و به نيت آن غسل کند، از بقيه غسلها هم کفايت مى‏کند. اگر چه احتياط اين است که همه آنها را نيّت نمايد.

س ۱۷۵: آیا غسل جنابت در حال حیض صحیح است، به‌طوری که مسقط تکلیف زن جنب باشد؟

ج: صحّت‏ غسل در فرض مذکور محل اشکال است.

س ۱۸۸: غیر از غسل جنابت، آیا بقیه غسلها هم کفایت از وضو می‏کنند؟

ج: کفايت نمى‏ کنند. اجوبه الاستفتائات .

انجام يک غسل به چند نيت

س. آيا مى‌‌توان يك غسل را به چند نيّت انجام داد؟ مثلاً غسل روز جمعه، غسل جمعه و جنابت را با هم انجام داد و يك غسل كنيم؟

ج. اشكال ندارد.

منبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات آیت الله العظمی خامنه ای


طبق نظر آيت الله مكارم شيرازي
طبق نظر آيت الله مكارم شيرازي

مسأله ۱۳۰ـ تمام شرطهایى که براى صحیح بودن وضو گفته شد،(۱) در صحیح بودن غسل هم شرط است، بجز موالات. و همچنین لازم نیست بدن را از بالا به پایین بشوید.

مسأله ۱۳۱ـ اگر در بین غسل، کارى که وضو را باطل مى کند انجام دهد مثلا ادرار کند غسل او باطل نمى شود، ولى براى نماز و مانند آن باید وضو بگیرد.

مسأله ۱۳۲ـ تمام غسلهاى واجب و همچنین غسلهاى مستحبّى که با دلیل معتبر ثابت شده (مثل غسل جمعه، غسل احرام، غسل شبهاى قدر و مانند آن) کفایت از وضو مى کند.

مسأله ۱۳۳ـ کسى که چند غسل بر او واجب است، مى تواند به نیّت همه آنها یک غسل بجا آورد. و اگر تنها یکى از آنها بخاطرش باشد و براى آن غسل کند بقیّه از او ساقط مى شود هرچند نیّت نکرده باشد.

مسأله ۱۳۴ـ در غسل ارتماسى باید تمام بدن پاک باشد، ولى در غسل ترتیبى پاک بودن تمام بدن لازم نیست، بنابراین اگر هر قسمتى را پیش از غسل دادنِ همان قسمت، آب بکشد کافى است. رساله احكام (پسران)، آيت الله مكارم شيرازي .

. كفايت يك غسل از تمام غسل‌هايى كه بر ذمّه داشته : اگر بر كسى چند غسل واجب باشد هر گاه يك غسل واجب يا غسل مستحبّى كه با دليل معتبر ثابت شده انجام دهد كفايت مى‌كند،هرچند بقيّه را نيّت نكند. 

منبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات آیت الله العظمی مکارم شیرازی.


مطابق نظر آيت الله سيستاني
مطابق نظر آيت الله سيستاني

مسأله ۳۸۷ ـ کسی که چند غسل بر او واجب است می‌تواند به نیت همه آنها یک غسل بجا آورد، و ظاهر این است که اگر یکی معین از آنها را قصد کند، از بقیه کفایت می‏کند. رساله توضيح المسائل حضرت آيت الله سيستاني.

مسأله ۴۶۵. انسان می‌تواند با غسل هایی كه مستحب بودن آنها شرعاً ثابت شده مانند موارد مسأله (۴۶۳)، بدون این که وضو بگیرد، كاری مانند نماز، که وضو لازم دارد را انجام دهد و امّا غسل‌هایی كه رجاءً به جا آورده می‌شود مانند موارد مسأله (۴۶۴)، چنین نیست؛ بنابراین برای انجام کاری که وضو لازم دارد، نمی‌توان به این غسل اکتفاء کرد؛ بلکه باید وضو گرفته شود.

مسأله ۴۶۶. اگر چند غسل بر كسی مستحب باشد و به نیّت همه یک غسل به جا آورد كافی است مگر در غسل‌هایی كه به سبب كاری كه مكلّف انجام داده بر او مستحب شده، مثل غسل كسی كه جایی از بدنش را به بدن میّتی كه غسل داده شده رسانده باشد که در این گونه غسل‌ها احتیاط واجب آن است که برای چند سبب مختلف به یک غسل اکتفا نکند. توضيح المسائل جامع حضرت آيت الله سيستاني .

پرسش: همانطور که می دانید می توان چند نیت غسل را با یک بار غسل کردن انجام داد آیا ترتیب در نیتها مهم است یا خیر چگونه ؟

پاسخ: ترتیب در نیت لازم نیست .
 
۲پرسش: الف ـ آیا می توان چند غسل مستحب را با هم نیت کرده و یک غسل انجام داد؟
ب ـ چند غسل واجب با هم چه طور؟
ج ـ چند غسل واجب و مستحب با هم چه طور؟
د ـ یا اینکه برای هر نیت، یک غسل جداگانه باید انجام داد؟
پاسخ: الف و ب و ج – جایز است.
د ـ لازم نیست.

پرسش: اگر بر من دو غسل واجب باشد (غسل حیض و جنابت) آیا می توانم در یک غسل بگویم نیت می کنم غسل حیض و جنابت انجام دهم و با دو نیت یک غسل انجام دهم؟

پاسخ: اشکال ندارد بلکه اگر یکی از آنها را هم انجام دهید و دیگری را اصلاً نیت نکنید هم کافی است.

پرسش: آیا می توان یک غسل با چند نیت انجام داد ؟

پاسخ: بله می تواند .
منبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات آیت الله العظمی سيستاني .

حتما بخوانيد

 1. غسل‌ های واجب
 2. غسل جنابت
 3. چیزهایی که بر جنب حرام است
 4. کارهایی که بر جنب مکروه است
 5. جایی از بدن را نشسته
 6. آموزش غسل (ترتیبی+ارتماسی)
 7. غسل ارتماسی
 8. قسمتی از بدن در غسل شسته نشده باشد
 9. شرایط غسل

🔗 لینک کوتاه

5 نظرات
 1. . می گوید

  چند بار جنب شویم چه نیت کنیم برای هرکدام یک نیت کنیم و یا یک نیت کافی است و تعداد مهم نیست.

  1. حجت الاسلام مهدی یوسف وند می گوید

   سلام علیکم
   تعداد مهم نیست، برای هر بار که جنب شده اید یک غسل جنابت انجام بدهید، کافی است.
   وفقکم الله لکل الخیر

   1. . می گوید

    با عرض معذرت اما منظور من این بود که مثلا سه بار جنب میشویم و میرویم غسل میکنیم نیت کنیم سه غسل جنابت به جا می آورم… و یا غسل جنابت به جا می آورم…

    1. حجت الاسلام مهدی یوسف وند می گوید

     سلام علیکم
     هم می توانید نیت کنید سه غسل بجا می آورم، و هم می توانید نیت کنید غسل جنابت می کنم قربه الی الله و همین یک نیت هم بجای آن دو تای دیگر کافی است.
     وفقکم الله لکل الخیر

 2. ستاره می گوید

  وای خدا خیرتون بدههههههه

نظر شما درباره این مطلب:

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط سایت هدانا منتشر خواهد شد.

آدرس ایمیل شما به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.