گفتن چند بار الله اکبر در نماز مستحب است

گفتن چند بار الله اکبر در نماز مستحب است

طبق نظر آيت الله مكارم شيرازي

حضرت آیت الله مکارم شیرازی

گفتن هفت تکبیر در اول نماز

پرسش : آیا گفتن هفت تکبیر در اول نماز مستحب است و به چه نیتی باید گفته شود؟

پاسخ : مستحب است؛ به نیت ذکر مطلق بگویند و می توانند هفتمی را تکبیره الاحرام نماز قرار دهند.

منبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات آیت الله العظمی مکارم شیرازی


مطابق نظر آيت الله سيستانيمطابق نظر آيت الله سيستاني

پرسش: در نمازهای پنج گانه چند بار الله اکبر میگوئیم؟

پاسخ: تکبیر واجب همان تکبیرة الاحرام است که دراول نماز گفته میشود و تکبیرهای دیگر مستحب است.

 

منبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات آیت الله العظمی سیستانی.

حتما بخوانيد

ويژه نامه احكام نماز

ویژه نامه و بخش احکام جامع سایت هدانا

نظر شما درباره این مطلب:

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.