پرداخت خمس بدون اجازه مرجع تقلیدReviewed by مهدي يوسف وند on Mar 15Rating: 2.0

پرداخت خمس بدون اجازه مرجع تقلید

پرسش 115 . خمس را بايد به چه كسى پرداخت كنيم؟
امام: بايد به مرجع تقليد خود يا مجتهدى كه مانند او از نظر كميّت و كيفيت به مصرف مى رساند، بپردازد و نيز مى تواند در جايى مصرف كند كه مرجع تقليدش اجازه مى دهد.

[1]
آيات عظام بهجت، فاضل، مكارم، وحيد و نورى: بايد سهم امام را به مرجع تقليد خود يا مجتهدى كه مانند او از نظر كميّت و كيفيت به مصرف مى رساند، بدهد و نيز مى تواند در جايى مصرف كند، كه مرجع تقليدش اجازه مى دهد و سهم سادات را بنابر احتياط واجب، بايد به مرجع تقليد خود و يا با اجازه او به سادات بدهد.[2]
آيه اللّه تبريزى: بايد سهم امام را به مرجع تقليد خود يا به مصرفى كه او اجازه مى دهد، برساند و چنانچه بخواهد به مجتهد ديگرى بدهد، بنابر احتياط واجب بايد از مرجع تقليد خود، اجازه بگيرد و سهم سادات را مى توان به خود آنان داد.[3]
آيه اللّه خامنه اى: بايد خمس را به ولى امر مسلمين يا وكيل او بدهد و اگر به فتواى مرجع تقليد خود نيز عمل كند، موجب برائت ذمه مى شود.[4]
آيه اللّه سيستانى: بايد سهم امام را به مرجع تقليد خود يا به مصرفى كه او اجازه مى دهد، برساند و احتياط واجب آن است كه او مرجع اعلم و آگاه بر جهات عامه باشد و سهم سادات را مى توان به خود آنان داد.[5]
آيه اللّه صافى: بايد سهم امام را به مرجع تقليد خود يا مجتهدى كه مانند او از نظر كميت و كيفيت به مصرف مى رساند، بدهد و نيز مى تواند در جايى مصرف كند كه مرجع تقليدش اجازه مى دهد و سهم سادات را مى توان به خود آنان داد.[6]

تبصره. خمس دو قسمت مى شود: نصف آن سهم امام و نصف ديگر سهم سادات است. آيات عظام سيستانى، تبريزى و صافى در پرداخت سهم سادات، اجازه مجتهد را لازم نمى دانند.

پرسش 116 . آيا خمس (سهم امام) را بايد به مجتهد اعلم داد؟
همه مراجع (به جز تبريزى، خامنه اى و سيستانى): خير، لازم نيست به مجتهد اعلم (مرجع تقليد) داد، بلكه جايز است به مجتهد ديگرى كه همانند مجتهد اعلم به مصرف مى رساند، پرداخت كرد.[7]
آيه اللّه تبريزى: بايد خمس را به مجتهد اعلم (مرجع تقليد) داد و اگر بخواهد به مجتهد ديگرى بدهد بنا بر احتياط واجب بايد از مجتهد اعلم اجازه بگيرد.[8]
آيه اللّه خامنه اى: بايد خمس را به ولى امر مسلمين يا وكيل او بدهد و اگر به فتواى مجتهد اعلم (مرجع تقليد) نيز عمل كند، موجب برائت ذمه مى شود.[9]
آيه اللّه سيستانى: بايد سهم امام را به مجتهد اعلم (مرجع تقليد) يا به مصرفى كه او اجازه مى دهد، برساند و احتياط واجب آن است كه او مرجع اعلم و آگاه بر جهات عامه باشد و سهم سادات را مى توان به خود آنان داد.[10]

  • [1].توضيح المسائل مراجع، م 1834.
  • 2. توضيح المسائل مراجع، م 1834؛ نورى، توضيح المسائل، م 1830؛ وحيد، توضيح المسائل، م 1843.
  • 3. توضيح المسائل مراجع، م 1834.
  • 4. خامنه اى، اجوبة، س 1004 و 1002.
  • 5. همان.
  • 6. همان.
  • 7. توضيح المسائل مراجع، م 1834.
  • 8. توضيح المسائل مراجع، م 1834.
  • 9. اجوبة الاستفتاآت، س 1002 و 1004.
  • 10. توضيح المسائل مراجع، م 1834.(احكام خمس،پرسمان).

مطابق نظر آيت الله خامنه اي

مطابق نظر آيت الله خامنه اي

س 1003: با توجه به نظر مبارک حضرت امام راحل(قدّس‏ سرّه) و نظر مبارک حضرتعالی و بعضی فقهای دیگر که امر و جوهات راجع به ولی امر مسلمین است، پرداخت وجوهات به غیر ولی امر چه حکمی دارد؟

ج: مقلدين هر يک از مراجع محترمِ تقليد(دامت برکاتهم)، اگر در پرداخت سهمين مبارکين به استناد فتواى مرجع تقليد خود عمل کنند، موجب برائت ذمّه مى‏شود.

1005: آیا اجازه گرفتن از مجتهدی که مقلد از او تقلید می‏کند، برای مصرف سهم امام(علیه‌السلام) در عمل خیر مثلاً در حوزه علمیه یا دارالایتام، ضرورت دارد و یا اجازه هر مجتهدی کافی است؟ و اصولاً آیا اجازه مجتهد ضروری است؟

ج: سهم سادات مانند سهم مبارک امام(عليه‌السلام) در اختيار ولىّ امر مسلمين است و در صورتى که اذن خاص باشد، مصرف سهم سادات در آنچه ذکر شده، اشکال ندارد.

س 1006: آیا وکلای حضرتعالی یا اشخاصی که وکیل در اخذ حقوق شرعی نیستند، مکلّف به دادن قبض رسید سهمین به پرداخت کنندگان آن هستند یا خیر؟

ج: اختيار سهمين مبارکين به‌طور کلى مربوط به ولى امر مسلمين است و کسى که بر عهده او و يا در مال وى مقدارى حق امام(عليه‌السلام) يا سهم سادات باشد، بايد آن را به ولىّ امر خمس يا وکيلى که از طرف او اجازه دارد، تسليم کند، و اگر مى‏ خواهد آن را در يکى از موارد مقرر مصرف کند، بايد ابتدا راجع به آن اجازه بگيرد، و در عين حال مکلّف بايد فتواى مرجع تقليد خود را در آن رعايت نمايد.

س 1007: هنگامی که خمس را به وکلای حضرتعالی در منطقه تحویل می‏دهیم، گاهی سهم امام(علیه‌السلام) را به ما بر می‏گردانند و می‏گویند که از طرف حضرتعالی در این کار مجاز هستند، آیا مصرف مبلغی که به ما برگردانده شده، در امور خانواده جایز است؟

ج: کسانى که حقوق شرعى خود را به وکلاى محترم ما يا به اشخاص ديگر به قصد وصول به دفتر ما مى‏دهند، از آنها قبضى را که داراى مهر ما مى‏باشد، مطالبه کنند. اجوبه الاستفتائات

لينك كوتاه مطلب: http://hadana.ir/?p=26453

*- ضمنا شما می توانید از اینجا مشترک  خبرنامه سایت شوید و جدید ترین مطالب را دریافت کنید.

حتما بخوانيد 

*- ويژه نامه احكام خمسکلید: پرداخت خمس بدون اجازه مرجع تقلید پرداخت خمس بدون اجازه مرجع تقلید پرداخت خمس بدون اجازه مرجع تقلید پرداخت خمس بدون اجازه مرجع تقلید پرداخت خمس بدون اجازه مرجع تقلید پرداخت خمس بدون اجازه مرجع تقلید پرداخت خمس بدون اجازه مرجع تقلید پرداخت خمس بدون اجازه مرجع تقلید پرداخت خمس بدون اجازه مرجع تقلید پرداخت خمس بدون اجازه مرجع تقلید پرداخت خمس بدون اجازه مرجع تقلید  آیا خمس و سهم سادات را می توان بدون اجازه مرجع تقلید پرداخت  می خواستم بدانم که پول خمس را دقیقا به چه کسی باید بدهیم؟ آیا می توان بخشی از خمس را خودمان به فقرا بدهیم مصرف خمس به تشخیص کیست؟ مصرف خمس خمس و زكات رو به چه کسی باید می خواستم بدانم که پول خمس را دقیقا به چه کسی باید بدهیم؟ خمس را به که بدهیم؟ پرداخت خمس بدون اجازه مرجع تقلید