وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

پرداخت خمس بدون اجازه مرجع تقلید

پرداخت خمس بدون اجازه مرجع تقلید

پرسش ۱۱۵ . خمس را بايد به چه كسى پرداخت كنيم؟

امام: بايد به مرجع تقليد خود يا مجتهدى كه مانند او از نظر كميّت و كيفيت به مصرف مى رساند، بپردازد و نيز مى تواند در جايى مصرف كند كه مرجع تقليدش اجازه مى دهد.
آيات عظام بهجت، فاضل، مكارم، وحيد و نورى: بايد سهم امام را به مرجع تقليد خود يا مجتهدى كه مانند او از نظر كميّت و كيفيت به مصرف مى رساند، بدهد و نيز مى تواند در جايى مصرف كند، كه مرجع تقليدش اجازه مى دهد و سهم سادات را بنابر احتياط واجب، بايد به مرجع تقليد خود و يا با اجازه او به سادات بدهد.
آيه اللّه تبريزى: بايد سهم امام را به مرجع تقليد خود يا به مصرفى كه او اجازه مى دهد، برساند و چنانچه بخواهد به مجتهد ديگرى بدهد، بنابر احتياط واجب بايد از مرجع تقليد خود، اجازه بگيرد و سهم سادات را مى توان به خود آنان داد.[۳]
آيه اللّه خامنه اى: بايد خمس را به ولى امر مسلمين يا وكيل او بدهد و اگر به فتواى مرجع تقليد خود نيز عمل كند، موجب برائت ذمه مى شود.[۴]
آيه اللّه سيستانى: بايد سهم امام را به مرجع تقليد خود يا به مصرفى كه او اجازه مى دهد، برساند و احتياط واجب آن است كه او مرجع اعلم و آگاه بر جهات عامه باشد و سهم سادات را مى توان به خود آنان داد.[۵]
آيه اللّه صافى: بايد سهم امام را به مرجع تقليد خود يا مجتهدى كه مانند او از نظر كميت و كيفيت به مصرف مى رساند، بدهد و نيز مى تواند در جايى مصرف كند كه مرجع تقليدش اجازه مى دهد و سهم سادات را مى توان به خود آنان داد.[۶]

تبصره. خمس دو قسمت مى شود: نصف آن سهم امام و نصف ديگر سهم سادات است. آيات عظام سيستانى، تبريزى و صافى در پرداخت سهم سادات، اجازه مجتهد را لازم نمى دانند.

پرسش ۱۱۶ . آيا خمس (سهم امام) را بايد به مجتهد اعلم داد؟
همه مراجع (به جز تبريزى، خامنه اى و سيستانى): خير، لازم نيست به مجتهد اعلم (مرجع تقليد) داد، بلكه جايز است به مجتهد ديگرى كه همانند مجتهد اعلم به مصرف مى رساند، پرداخت كرد.[۷]
آيه اللّه تبريزى: بايد خمس را به مجتهد اعلم (مرجع تقليد) داد و اگر بخواهد به مجتهد ديگرى بدهد بنا بر احتياط واجب بايد از مجتهد اعلم اجازه بگيرد.[۸]
آيه اللّه خامنه اى: بايد خمس را به ولى امر مسلمين يا وكيل او بدهد و اگر به فتواى مجتهد اعلم (مرجع تقليد) نيز عمل كند، موجب برائت ذمه مى شود.[۹]
آيه اللّه سيستانى: بايد سهم امام را به مجتهد اعلم (مرجع تقليد) يا به مصرفى كه او اجازه مى دهد، برساند و احتياط واجب آن است كه او مرجع اعلم و آگاه بر جهات عامه باشد و سهم سادات را مى توان به خود آنان داد.[۱۰]

 • [۱].توضيح المسائل مراجع، م ۱۸۳۴.
 • ۲. توضيح المسائل مراجع، م ۱۸۳۴؛ نورى، توضيح المسائل، م ۱۸۳۰؛ وحيد، توضيح المسائل، م ۱۸۴۳.
 • ۳. توضيح المسائل مراجع، م ۱۸۳۴.
 • ۴. خامنه اى، اجوبة، س ۱۰۰۴ و ۱۰۰۲.
 • ۵. همان.
 • ۶. همان.
 • ۷. توضيح المسائل مراجع، م ۱۸۳۴.
 • ۸. توضيح المسائل مراجع، م ۱۸۳۴.
 • ۹. اجوبة الاستفتاآت، س ۱۰۰۲ و ۱۰۰۴.
 • ۱۰. توضيح المسائل مراجع، م ۱۸۳۴.(احكام خمس،پرسمان).

مطابق نظر آيت الله خامنه اي

مطابق نظر آيت الله خامنه اي

س ۱۰۰۳: با توجه به نظر مبارک حضرت امام راحل(قدّس‏ سرّه) و نظر مبارک حضرتعالی و بعضی فقهای دیگر که امر و جوهات راجع به ولی امر مسلمین است، پرداخت وجوهات به غیر ولی امر چه حکمی دارد؟

ج: مقلدين هر يک از مراجع محترمِ تقليد(دامت برکاتهم)، اگر در پرداخت سهمين مبارکين به استناد فتواى مرجع تقليد خود عمل کنند، موجب برائت ذمّه مى‏شود.

۱۰۰۵: آیا اجازه گرفتن از مجتهدی که مقلد از او تقلید می‏کند، برای مصرف سهم امام(علیه‌السلام) در عمل خیر مثلاً در حوزه علمیه یا دارالایتام، ضرورت دارد و یا اجازه هر مجتهدی کافی است؟ و اصولاً آیا اجازه مجتهد ضروری است؟

ج: سهم سادات مانند سهم مبارک امام(عليه‌السلام) در اختيار ولىّ امر مسلمين است و در صورتى که اذن خاص باشد، مصرف سهم سادات در آنچه ذکر شده، اشکال ندارد.

س ۱۰۰۶: آیا وکلای حضرتعالی یا اشخاصی که وکیل در اخذ حقوق شرعی نیستند، مکلّف به دادن قبض رسید سهمین به پرداخت کنندگان آن هستند یا خیر؟

ج: اختيار سهمين مبارکين به‌طور کلى مربوط به ولى امر مسلمين است و کسى که بر عهده او و يا در مال وى مقدارى حق امام(عليه‌السلام) يا سهم سادات باشد، بايد آن را به ولىّ امر خمس يا وکيلى که از طرف او اجازه دارد، تسليم کند، و اگر مى‏ خواهد آن را در يکى از موارد مقرر مصرف کند، بايد ابتدا راجع به آن اجازه بگيرد، و در عين حال مکلّف بايد فتواى مرجع تقليد خود را در آن رعايت نمايد.

س ۱۰۰۷: هنگامی که خمس را به وکلای حضرتعالی در منطقه تحویل می‏دهیم، گاهی سهم امام(علیه‌السلام) را به ما بر می‏گردانند و می‏گویند که از طرف حضرتعالی در این کار مجاز هستند، آیا مصرف مبلغی که به ما برگردانده شده، در امور خانواده جایز است؟

ج: کسانى که حقوق شرعى خود را به وکلاى محترم ما يا به اشخاص ديگر به قصد وصول به دفتر ما مى‏دهند، از آنها قبضى را که داراى مهر ما مى‏باشد، مطالبه کنند. اجوبه الاستفتائات


مطابق نظر آيت الله سيستانيمطابق نظر آيت الله سيستاني

۲۴پرسش: مبلغ خمس را به کی باید داد و در کجا باید مصرف شود؟
پاسخ:

نصف خمس سهم سادات است که خود می توانید به سادات فقیر بدهید، و نصف دیگر آن سهم امام (علیه‏ السلام) است که در این زمان باید به مجتهد اعلم یا وکیل ایشان بدهید، و براى مصرف سهم امام (علیه السلام) در موارد تأمین نیازهای ضروری مؤمنین متدین باید اجازه بگیرید.

منبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات آیت الله العظمی سیستانی.

 مسئله ۵۹۱ـ آیا بدون اجازه مرجع تقلید ، می توان مقداری از سهم امام را برای مصرفی که امام (ع) بدان خشنود است ، هزینه کرد ؟
جواب : چنان کاری ، جایز نیست و احراز رضای امام (ع) در زمینه مصرف سهم او بدون اجازه گرفتن از مرجع تقلید اعلم با احتمال دخالت اذن او در رضای امام ، ممکن نمی باشد .

مسئله ۵۸۹ـ حدود مبلغی که به وکلای خود اجازه می دهید از وجوه شرعی، به مصرف برسانند چقدر است؟
جواب: آنچه در اجازه های ما آمده است یک سوّم و یا نصف است که مجاز به مصرف آن می باشند و معنای جمله آن نیست که آن سهم مذکور، به مجاز اختصاص دارد بلکه آن در مصارف مقرّره باید هزینه شود که گاهی خود او مورد آن مصرف نیست مثل این که شخص مجاز، علوی است و زکات اشخاص غیر علوی را گرفته است. و در پرتو این بیان، اگر شخص مجاز ، بین خود و خدا خویشتن را مورد مصرف آن سهم دید و مطابق ضوابط شرعی ، عمل کرد مثل اینکه او فقیر به معنای شرعی کلمه است و یا او از مصارف زکات یا سهم سادات و یا رد مظالم باشد می تواند به اندازه احتیاج و در شأن خود برداشت و هزینه کند نه زیادتر .م به این ترتیب اگر او خدمت شرعی کرده و در اعلای کلمه دین کوشیده است به تناسب عمکلکرد و خدمت دینی اش استحقاق دریافت سهم امام (ع) را دارد . اما اگر او استحقاق وجهی را که دریافت کرده است نداشته باشد فقط می تواند سهم تعیین شده در اجازه نامه را در موارد مقرره شرعی به مصرف برساند .

منبع: سایت هدانا برگرفته از کتاب فقه برای غرب نشینان، آیت الله العظمی سیستانی.


آيت الله شبيري زنجانيآيت الله شبيري زنجاني

سوال
۲۷۵ – آیا مکلف می‌تواند سهم سادات را خودش بدون اجازه مرجع تقلید به فقیر سیّد بدهد؟

پاسخ

اجازه لازم است.

منبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات آیت الله العظمی شبیری زنجانی.

حتما بخوانيد 

*- ويژه نامه احكام خمسکلید: پرداخت خمس بدون اجازه مرجع تقلید پرداخت خمس بدون اجازه مرجع تقلید پرداخت خمس بدون اجازه مرجع تقلید پرداخت خمس بدون اجازه مرجع تقلید پرداخت خمس بدون اجازه مرجع تقلید پرداخت خمس بدون اجازه مرجع تقلید پرداخت خمس بدون اجازه مرجع تقلید پرداخت خمس بدون اجازه مرجع تقلید پرداخت خمس بدون اجازه مرجع تقلید پرداخت خمس بدون اجازه مرجع تقلید پرداخت خمس بدون اجازه مرجع تقلید  آیا خمس و سهم سادات را می توان بدون اجازه مرجع تقلید پرداخت  می خواستم بدانم که پول خمس را دقیقا به چه کسی باید بدهیم؟ آیا می توان بخشی از خمس را خودمان به فقرا بدهیم مصرف خمس به تشخیص کیست؟ مصرف خمس خمس و زكات رو به چه کسی باید می خواستم بدانم که پول خمس را دقیقا به چه کسی باید بدهیم؟ خمس را به که بدهیم؟ پرداخت خمس بدون اجازه مرجع تقلید

🔗 لینک کوتاه

نظر مخاطبان درباره این مطلب:

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط سایت هدانا منتشر خواهد شد.

آدرس ایمیل شما به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.

3 نظرات
 1. محمد می گوید

  سلام و عرض ادب خدمت جناب یوسف وند
  من مقلد آقای سیستانی هستم ولی به دلایلی فقط از لحاظ مسایل علمی ایشان را اعلم می دانم و چون نسبت به دفتر ایشان برای پرداخت وجوهات شبهاتی دارم باید چکار کنم؟ لطفا اگر لازمه سوال را تغییر بدهید که قابل درج شدن باشه و مشکلی پیش نیاد و من با اسمم جواب را پیدا می کنم تشکر بسیار

  1. حجت الاسلام مهدی یوسف وند می گوید

   سلام علیکم برادر عزیز
   تا زمانی که یقین به خطا در دیگران نکرده اید، هیچگاه به نفس اجازه ندهید که درباره دیگران شک و شبهه داشته باشید، ثانیا اگر شما یک مرجع را عادل و با شرایط دانستید، اگر گفت خمس یا فلان واجب مالی را به دفتر من، یا فلان شخص بدهید، دیگربرای ما وشما نباید شک و شبهه ایجاد بشود.
   خمس حق بنده و شما نیست، اگر در مال ماست برای امام زمان هست و ما به دفتر رسمی مرجع می دهیم، دیگر اگر اشکالی باشد به مرجع مرتبط هست و شما شرعا تکلیف خود را ادا کرده اید بین خودتان و خدای خودتان.
   از همه اینها گذشته بنده از دور با دفتر آیت الله سیستانی در قم ارتباط دارم، روحانیون عالم، مومن و متقی هستند اگر قرار بر شک و شبهه باشد اولی این هست که ما در خودمان شک کنیم که چطور شیطان در نفس ما چنین شبهاتی را ایجاد کرده است و خودمان را بهتر از آنها می بینیم، انسان باید از این شبهات از شر شیطان به خدا پناه ببرد که چطور مانع انجام واجبات می شود.
   برادر عزیز من، با خیال راحت واجبات خود را ادا کنید و ادا کنیم و به این حرف و حدیثها یا شبهات توجه نکنید. آیت الله سیستانی رسما در طی یک نامه در قم حضرت آیت الله شهرستانی را نماینده خود معرفی کرده است اگر در شهر خودتان هم نمی خواهید به دفتر ایشان بدهید، به دفتر قم با خیال راحت بپردازید.
   وفقکم الله لکل الخیر

   1. محمد می گوید

    بله صحیح می فرمایید خدا من رو عفو کنه
    تشکر از پاسختون