وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

پاكي آخر وقت و نبود وقت براي غسل كردن

پاكي آخر وقت و نبود وقت براي غسل كردن

در نوشتار قبل «حیض و قضای نماز» مطرح شد از اینجا کلیک کنید و در تکمیل نوشتار حاضر مطالعه نمایید.

پاكى پايان وقت

پرسش ۱۰۱ . اگر زن در آخر وقت از حيض پاك شود و وقت براى غسل نداشته باشد، آيا خواندن نماز واجب است؟

آيات عظام امام، خامنه اى، صافى، فاضل و نورى: خير، در فرض ياد شده، نماز بر زن واجب نيست [fusion_builder_container hundred_percent=”yes” overflow=”visible”][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=”1_1″ background_position=”left top” background_color=”” border_size=”” border_color=”” border_style=”solid” spacing=”yes” background_image=”” background_repeat=”no-repeat” padding=”” margin_top=”0px” margin_bottom=”0px” class=”” id=”” animation_type=”” animation_speed=”0.3″ animation_direction=”left” hide_on_mobile=”no” center_content=”no” min_height=”none”][و قضا هم ندارد].[۱]

آيات عظام بهجت، تبريزى و وحيد: اگر مى تواند با تيمم نماز بخواند، بنابر احتياط واجب بايد نماز بخواند و اگر نخواند، قضا ندارد.[۲]

 آيه اللّه  سيستانى: بنابر احتياط واجب بايد نماز را با تيمم بخواند و اگر نخواند، بايد قضا كند.[۳]

آيه اللّه  مكارم: اگر به حدى است كه فقط مى تواند تيمم كند و يك ركعت نماز را در وقت و بقيه را در خارج وقت به جا آورد، نماز بر او واجب نيست [و قضا هم ندارد].[۴]

  • [۱]. توضيح المسائل مراجع، م ۴۷۳ و دفتر: خامنه اى.
  • [۲]. تبريزى، توضيح المسائل مراجع، م ۴۷۳ و وحيد، توضيح المسائل، م ۴۷۹ و دفتر: بهجت.
  • [۳]. سيستانى، توضيح المسائل مراجع، م ۴۷۳.
  • [۴]. توضيح المسائل، م ۴۵۴.احكام بانوان،پرسمان.

رساله توضیح المسائل احکام زنان

[اگر زن در آخر وقت نماز از خون پاک شود]

مسأله ۴۷۲ اگر زن در آخر وقت نماز از خون پاک شود (۱) و به اندازه غسل (و وضو و مقدمات دیگر (۲) نماز مانند تهیه کردن لباس یا آب کشیدن آن (۳)) و خواندن یک رکعت نماز یا بیشتر از یک رکعت وقت داشته باشد، باید نماز را بخواند و اگر نخواند باید قضای آن را به جا آورد (۴).

این مسأله، در رساله آیت اللّه بهجت نیست

(۱) (مکارم:) باید غسل کند و نماز را بخواند، حتی اگر به اندازه یک رکعت نماز وقت داشته باشد احتیاط واجب خواندن نماز است. و در صورت نخواندن، قضای آن را به جا آورد.

(۲) (فاضل:) به اندازه غسل و مقدمات دیگر..

(۳) [قسمت داخل پرانتز در رساله آیات عظام: خوئی، تبریزی، سیستانی و زنجانی نیست]

(۴) (گلپایگانی، صافی:) بلکه اگر فقط به اندازه یک رکعت نماز با طهارت از حدث وقت داشته باشد، احتیاط لازم خواندن نماز با طهارت است اگر چه به قدر تهیه سایر مقدمات وقت نداشته باشد و اگر نخواند قضاء آن را به جا آورد.

(زنجانی:) و اگر می‌توانسته با تهیه مقدمات از قبل، نماز را در این وقت بخواند، داشتن وقت برای تهیه مقدمات پس از پاک شدن، لازم نیست و همین مقدار که بتواند نماز اشخاصی را که به خاطر اضطرار و عذر به صورت خاصی خوانده می‌شود مثلًا با لباس نجس یا بدون لباس – بخواند کفایت می‌کند و اگر این مقدار هم وقت نداشته باشد، نماز واجب نیست و اگر می‌توانسته با تحصیل مقدمات قبل از پاک شدن، نمازش را پس از پاک شدن در آخر وقت بخواند ولی چون تحصیل مقدمات نکرده اکنون قادر به خواندن نماز و لو نماز افراد معذور نیست، نماز فعلًا بر او واجب نیست ولی قضای آن واجب است.

[ اگر زن حائض به اندازه غسل و وضو وقت ندارد]

مسأله ۴۷۳ اگر زن حائض (۱) به اندازه غسل و وضو وقت ندارد (۲)، ولی می‌تواند با تیمم نماز را در وقت بخواند آن نماز بر او واجب نیست، (۳) اما اگر گذشته از تنگی وقت (۴) تکلیفش تیمم است، مثل آن که آب برایش ضرر دارد، باید تیمم کند و آن نماز را بخواند. (۵)

این مسأله، در رساله آیت اللّه بهجت نیست

(۱) (گلپایگانی، صافی:) بعد از پاک شدن..

(۲) (خوئی، سیستانی، تبریزی:) اگر زن حائض بعد از پاکی به اندازه غسل وقت ندارد..

(فاضل:) اگر زن حائض به اندازه غسل وقت ندارد..

(۳) (خوئی، تبریزی:) احتیاط واجب آن است که آن نماز را با تیمم بخواند ولی در صورتی که نخواند قضا بر او واجب نیست..

(سیستانی:) احتیاط واجب آن است که نماز را با تیمم بخواند، و در صورتی که نخواند قضا نماید..

(مکارم:) هر گاه در آخر وقت پاک شود، امّا وقت برای غسل ندارد فقط می‌تواند تیمم کند و یک رکعت نماز را در وقت و بقیه را در خارج وقت به جا آورد نماز بر او واجب نیست..

(۴) (خوئی، زنجانی، سیستانی:) از جهت دیگر..

(۵) (خوئی، سیستانی، زنجانی، تبریزی:) و در صورتی که نخواند لازم است قضا نماید.

(فاضل:) و اگر نخواند واجب است قضای آن را به جا آورد.

[ اگر زن حائض بعد از پاک شدن شک کند]

مسأله ۴۷۴ اگر زن حائض بعد از پاک شدن شک کند که برای نماز وقت دارد یا نه، باید نمازش را بخواند.

این مسأله، در رساله آیت اللّه بهجت نیست

[اگر به خیال این که به اندازه تهیه مقدمات نماز وقت ندارد]

مسأله ۴۷۵ اگر به خیال این که به اندازه تهیه مقدمات نماز (۱) و خواندن یک رکعت وقت ندارد (۲) نماز نخواند و بعد بفهمد وقت داشته، باید قضای آن نماز را به جا آورد.

این مسأله، در رساله آیات عظام: مکارم و بهجت نیست

(۱) (سیستانی:) به اندازه تحصیل طهارت از حدث..

(۲) (زنجانی:) اگر به خیال این که برای خواندن یک رکعت نماز با خصوصیاتی که در مسأله [۴۷۱] گفته شد وقت ندارد..

  • توضیح المسائل مراجع مطابق با فتاوای سیزده نفر از مراجع معظم تقلید/ متن اصلی از رساله امام خمینی و مُحشی حضرات آیات: سیستانی، صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی، نوری همدانی، شبیری زنجانی، بهجت،فاضل،  اراکی، خویی، گلپایگانی، تبریزی.

طبق نظر آيت الله مكارم شيرازي
طبق نظر آيت الله مكارم شيرازي

مسأله ـ هر گاه در آخر وقت نماز پاک شود باید غسل کند و نماز را بخواند. حتّى اگر به اندازه یک رکعت نماز وقت داشته باشد احتیاط واجب خواندن نماز است. و در صورت نخواندن، قضاى آن را به جا آورد.
مسأله ـ هر گاه در آخر وقت پاک شود، امّا براى غسل وقت ندارد و فقط مى‌تواند تیمّم کند و یک رکعت نماز را در وقت و بقیّه را در خارج وقت به جا آورد نماز بر او واجب نیست، ولى اگر گذشته از تنگى وقت تکلیفش تیمّم است، مثل این که آب براى او ضرر دارد، باید تیمّم کند و نماز را به جا آورد.
مسأله ـ هر گاه زن پاک شود و شک کند که به مقدار کافى وقت براى نماز باقى مانده یا نه، باید نمازش را بخواند.
سؤال ـ زنى که در حین سفر، مثلا در هواپیما یا قطار، از حیض پاک مى‌شود و نمى‌تواند غسل کند چه وظیفه‌اى دارد؟
جواب : چنانچه بتواند، تیمّم مى‌کند و نماز خود را با همان حال انجام مى‌دهد، و اگر نتواند تیمّم کند نماز را احتیاطآ با همان حال مى‌خواند و بعد قضا مى‌کند (این در حال تنگى وقت است). احکام بانوان (جدید) آيت الله مكارم شيرازي.


مطابق نظر آيت الله سيستاني
مطابق نظر آيت الله سيستاني

مسأله ۴۶۲ ـ اگر زن در آخر وقت نماز، از خون پاک شود و به‌اندازه غسل و خواندن یک رکعت نماز یا بیشتر از یک رکعت وقت داشته باشد، باید نماز را بخواند، و اگر نخواند باید قضای آن را بجا آورد.

مسأله ۴۶۳ ـ اگر زن حائض بعد از پاکی به‌اندازه غسل وقت ندارد، ولی می‌تواند با تیمم نماز را در وقت بخواند، احتیاط واجب آن است که آن نماز را با تیمم بخواند، و در صورتی که نخواند قضا نماید، و اگر گذشته از تنگی وقت از جهت دیگر تکلیفش تیمم است ـ مثل آنکه آب برایش ضرر دارد ـ باید تیمم کند و آن نماز را بخواند، و در صورتی که نخواند لازم است قضا نماید.

مسأله ۴۶۴ ـ اگر زن بعد از پاک شدن از حیض، شک کند که برای نماز وقت دارد یا نه، باید نمازش را بخواند.

مسأله ۴۶۵ ـ اگر به خیال اینکه به‌اندازه تحصیل طهارت از حدث و خواندن یک رکعت وقت ندارد، نماز نخواند و بعد بفهمد وقت داشته، باید قضای آن نماز را بجا آورد.

مسأله ۴۶۶ ـ مستحب است زن حائض در وقت نماز خود را از خون پاک نماید، و پنبه و دستمال را عوض کند و وضو بگیرد، و اگر نمی‌تواند وضو بگیرد تیمم نماید، و در جای نماز رو به قبله بنشیند و مشغول ذکر و دعا و صلوات شود. رساله توضيح المسائل آيت ايت الله سيستاني.

لينك كوتاه مطلب:http://hadana.ir/?p=22212

*- ضمنا شما می توانید از اینجا مشترک  خبرنامه سایت شوید و جدید ترین مطالب را دریافت کنید.

حتما بخوانيد

زمان دقيق ترك عبادت براي خانم حائض

ديدن خون و يقين به استمرار تا سه روز

زن حائض چه کارهایی را باید ترک کند

آيا زن حائض مي تواند نماز ميت بخواند

وظيفه زني كه از خون حيض پاك شده

غسل كردن با احتمال وجود خون در واژن

احتمال گذشت عادت بيش از ده روز

اطمينان از ديدن خون پس از پاك شدن

با چه غسل هايى مى توان نماز خواند

آيا تمام موها را بايد در غسل شستكليد: پاكي آخر وقت و نبود وقت براي غسل كردن پاكي آخر وقت و نبود وقت براي غسل كردن پاكي آخر وقت و نبود وقت براي غسل كردن پاكي آخر وقت و نبود وقت براي غسل كردن پاكي آخر وقت و نبود وقت براي غسل كردن  پاكي آخر وقت و نبود وقت براي غسل كردن پاكي آخر وقت و نبود وقت براي غسل كردن پريود قائدگي[/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]

نظر مخاطبان درباره این مطلب:

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط سایت هدانا منتشر خواهد شد.

آدرس ایمیل شما به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.