وضو در دانشگاه و يا محل كارReviewed by مهدي يوسف وند on Aug 23Rating: 5.0

وضو در دانشگاه و يا محل كار

وضو در دانشگاه

پرسش 39 . آيا جايز است در دانشگاه وضو بگيريم و بيرون از دانشگاه با آن نماز بخوانيم؟

همه مراجع: اگر آب دانشگاه براى خصوص وضو گرفتن در دانشگاه و نماز خواندن در آن وقف نشده، اشكال ندارد.