وصیت بیشتر از ثلث با وجود فرزند صغیر

وصیت بیشتر از ثلث با وجود فرزند صغیر

مطابق نظر آيت الله سيستاني

مطابق نظر آيت الله سيستاني

۸پرسش: وضعیت وصیت ما زاد بر ثلث میتی که فرزند صغیر دارد آیا نافذ میباشد یا نه؟

پاسخ:

اگر ورثه کبار اجازه بدهند در مقدار سهم خودشان وصیت نافذ است.

منبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات آیت الله العظمی سیستانی.

حتما بخوانيد

ویژه نامه احکام اموات و تقسیم ارث و میراث 

ویژه نامه احکام جامع سایت هدانا 

نظر شما درباره این مطلب:

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.