نگاه به بدن ورزشکاران مثل فوتبال و كشتي

نگاه به بدن ورزشکاران مثل فوتبال و كشتي ، وزنه برداري، واليبال ، شنا …

نگاه به بدن ورزشکاران مثل فوتبال و كشتي

نگاه به ورزشكاران ‍[مرد]

پرسش 36. آيا ديدن ورزش فوتبال، كشتى و مانند آن، كه مردان با شورت و زيرپوش بازى مى كنند، از نزديك براى زنان جايز است؟

همه مراجع (به جز بهجت، تبريزى و سيستانى): خير، نگاه زن به بدن مرد نامحرم، جايز نيست؛ هر چند بدون قصد لذت باشد.[1]

آيه اللّه  بهجت: بنابر احتياط واجب جايز نيست.[2]

آيه اللّه  تبريزى: اگر به قصد لذت يا ترس افتادن به گناه باشد، نگاه به بدن آنان جايز نيست.[3]

آيه اللّه  سيستانى: در ورزش فوتبال اگر نگاه با قصد لذت يا ترس افتادن به گناه باشد، حرام است و در ورزش كشتى بنابر احتياط واجب، بدون قصد لذت نيز جايز نيست.[4]

نگاه به فيلم ورزشى ‍[ديدن به صورت مستقيم و غير مستقيم از تلويزيون]

پرسش 37. حكم تماشاى كشتى گيران و ساير ورزشكاران با بدن نيمه برهنه از تلويزيون براى بانوان چگونه است؟

آيات عظام امام، سيستانى، فاضل، نورى و وحيد: اگر بدون قصد لذت و ترس افتادن به حرام باشد و باعث مفسده هم نشود، اشكال ندارد.[5] 

آيات عظام بهجت، صافى و مكارم: با توجه به اينكه نگاه به اين نوع برنامه ها باعث فساد و تهييج شهوت مى شود، جايز نيست.[6]

آيات عظام تبريزى و خامنه اى: اگر به طور غير زنده پخش شود و قصد لذت و ترس افتادن به حرام نباشد، اشكال ندارد.[7]

تبصره. پاسخ ياد شده در جايى است كه مردان ورزشكار و كشتى گير، ناشناس باشند وگرنه به فتواى مراجع تقليد، تماشاى آن حرام است.

  • [1]. خامنه اى، استفتاء، س 487؛ امام، استفتائات، ج3، نظر، س6 و 39؛ صافى، جامع الاحكام، ج2، س1652 و 1712؛ وحيد، توضيح المسائل، م 2442؛ نورى، توضيح المسائل، م 2442؛ مكارم، تعليقات على العروة، (النكاح) م51؛ دفتر: فاضل.
  • [2]. بهجت، توضيح المسائل، م 1933.
  • [3]. تبريزى، صراط النجاة، ج1، س1487.
  • [4]. دفتر: سيستانى.
  • [5]. نورى، استفتائات، ج1، س458؛ امام، استفتائات، ج3، نظ ر، س12؛ تبريزى، صراط النجاة، ج2، س897 و ج1، س1487؛ مكارم، استفتائات، ج2، س1030؛ دفتر: سيستانى، وحيد.
  • [6]. بهجت، توضيح المسائل، متفرقه، م 2؛ صافى، جامع الاحكام، ج2، س1607 و 1622 و دفتر: مكارم.
  • [7]. خامنه اى، اجوبه الاستفتائات، س1189.(احكام نگاه و پوشش، پرسمان).

مطابق نظر آيت الله خامنه اي
مطابق نظر آيت الله خامنه اي

نگاه زن به مرد نامحرم

352. نگاه به سر و صورت و گردن و دست‌ها تا جايى كه معمولاً نمى‌پوشانند بدون قصد لذت و ريبه اشكال ندارد. استفتائات جديد.

س 1190: آیا برای زنان، دیدن کشتی مردان جایز است؟

ج: اگر مشاهده آن باحضور در ميدان کشتى و به‌طور مستقيم باشد و يا آن را به‌طور زنده و مستقيم از تلويزيون ببينند و يا به قصد لذت و ريبه بوده و يا در آن خوف ارتکاب گناه و فساد وجود داشته باشد، جايز نيست و در غير اين صورت اشکال ندارد. اجوبه الاستفتائات.

مشاهده کشتى مردان توسط زنان
357. مشاهده كشتى مردان توسط زنان اگر به صورت حضورى در ميدان كشتى باشد و يا آن را به‌طور زنده و مستقيم از تلويزيون ببينند (بنا بر احتياط واجب) و يا به قصد لذت و ريبه بوده و يا در آن خوف ارتکاب گناه و فساد وجود داشته باشد، جايز نيست و در غير اين صورت اشکال ندارد. 

هدانا/تبصره: ساير ورزشكاران مرد كه پوشش شرعي مناسب را در برابر زنان ندارند در حكم كشتي هستند.

ديدن تصوير برهنه

356. نگاه‌‏ کردن به فيلم‏‌ها و تصاوير، حکم نگاه‏‌ کردن به اجنبى را ندارد و در صورتى که از روى شهوت و ريبه نباشد و مفسده‏اى هم بر آن مترتب نشود، شرعاً اشکال ندارد، ولى با توجه به اينکه ديدن تصوير برهنه‏‌اى که شهوت برانگيز است، غالباً از روى شهوت بوده و به همين دليل مقدمه ارتکاب گناه مى‏‌باشد، حرام است. استفتائات جديد .


طبق نظر آيت الله مكارم شيرازي
طبق نظر آيت الله مكارم شيرازي

 تماشاى مسابقات ورزشى براى بانوان : تماشاى مسابقاتى نظير كشتى و شنا و جز آن براى زنان از تلويزيون جايز نيست، ولى مسابقاتى نظير فوتبال و واليبال و جز آن كه قسمت عمده بدن بازيكنان پوشيده است جايز است، مشروط بر اينكه مفسده خاصّى نداشته باشد. احکام ویژه ( 600 مسئله كثير الابتلاء).

لمس و تماس با بدن ورزشکار مرد توسط داور زن در مسابقات المپیک 

پرسش :آن چه در مسابقات المپیک و نظیر آن مشاهده می شود، در برخی رشته ها از جمله رشته ی کشتی مردان، گاهی یک داور زن، قضاوت مسابقه را به عهده دارد. از آن جایی که بازرسی بدنی ورزشکار قبل از شروع مسابقه توسط داور، جزو قوانین بوده و برای شرکت در مسابقه، گذشتن از این مرحله(بازرسی بدن ورزشکار که مستلزم تماس است. و نیز بلند کردن دست پیروز توسط داور) ضروری است و ورزشکار باید به آن تن دهد، حکم شرعی آن برای ورزشکار ایرانی و مسلمان شرکت کننده چیست؟ آیا این عمل جزو ضرورت حساب شده و یا کشتی گیر باید از مسابقه اجتناب کند؟

پاسخ :می بایست مسیولین ورزش قبلاً فرهنگ دینی ما را برای آنها توضیح می دادند و این گونه مشکلات را حل می کردند. استفتائات آيت الله مكارم شيرازي.

سؤال 44. دیده مى شود که گاهى تلویزیون شناگران را با بدن هاى عریان و یا فیلم هاى خارجى، زنان را نیمه عریان نشان مى دهد، دیدن این مناظر چه حکمى دارد؟

جواب: چنانچه دیدن آنها منشأ فساد گردد جایز نیست.

سؤال 45. نگاه کردن به بدن نیمه عریان زنان در فیلم هاى غربى از نظر شرعى چه حکمى دارد؟ حدّ مجاز نگاه کردن به آن چقدر است؟ آیا بین زنان مسلمان و غیر مسلمان و اهل کتاب تفاوتى وجود دارد؟ نگاه کردن زنان به بدن نیمه عریان مردان در مسابقات ورزشى از قبیل شنا، وزنه بردارى و کشتى چه حکمى دارد؟

جواب: با توجّه به این که نگاه به فیلم ها مشاهده مستقیم نیست، نگاه کردن به آنها مصداق نگاه به نامحرم نمى باشد، مگر این که منشأ فسادى گردد، که در این صورت نگاه کردن به آنها در هر دو صورت حرام است. احکام خانواده در پرتو فقه اسلامى، آيت الله مكارم شيرازي.


مطابق نظر آيت الله سيستاني
مطابق نظر آيت الله سيستاني

پرسش: آیا بانوان می توانند به انواع مختلف ورزش کشتی بپردازند و آیا آنان می توانند اندام لخت کشتی گیران را مستقیم و یا در صفحه تلوزیون بدون لذت جنسی تماشا کند؟

پاسخ: هر چیزی که به انسان ضرر بزند حرام است و بنابر احتیاط واجب، زن، اندام مرد نامحرم را بدون لذت حتی در صفحه تلوزیون هم ننگرد مگر دست و پا آنچه که معمولاً، پوشانده نمی شود. استفتائات آيت الله سيستاني .

حتما بخوانيد

*- ويژه نامه احكام نگاه و ارتباط با نامحرم 

 كليد: ديدن بدن ورزشکاران مثل فوتبال و كشتي نگاه به بدن ورزشکاران مثل فوتبال و كشتي نگاه به بدن ورزشکاران مثل فوتبال و كشتي نگاه به بدن ورزشکاران مثل فوتبال و كشتي نگاه به بدن ورزشکاران مثل فوتبال و كشتي نگاه به بدن ورزشکاران مثل فوتبال و كشتي نگاه به بدن ورزشکاران مثل فوتبال و كشتي نگاه به بدن ورزشکاران مثل فوتبال و كشتي نگاه به بدن ورزشکاران مثل فوتبال و كشتينگاه به بدن ورزشکاران مثل فوتبال و كشتي نگاه به بدن ورزشکاران مثل فوتبال و كشتينگاه به بدن ورزشکاران مثل فوتبال و كشتينگاه به بدن ورزشکاران مثل فوتبال و كشتي نگاه به بدن ورزشکاران مثل فوتبال و كشتي نگاه به بدن ورزشکاران مثل فوتبال و كشتي نگاه به بدن ورزشکاران مثل فوتبال و كشتي نگاه به بدن ورزشکاران مثل فوتبال و كشتي نگاه به بدن ورزشکاران مثل فوتبال و كشتي نگاه به بدن ورزشکاران مثل فوتبال و كشتي نگاه به بدن ورزشکاران مثل فوتبال و كشتي نگاه به بدن ورزشکاران مثل فوتبال و كشتي نگاه 

نظر شما درباره این مطلب:

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.