وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

خمس بورسيه

خمس بورسيه پرسش 34 . آيا به پولى كه دانشگاه به عنوان بورسيه مى دهد، خمس تعلق مى گيرد؟ همه مراجع: آرى، چنانچه تا سر سال خمسى زياد بيايد، خمس دارد.تبصره. دانشجويان بورسيه دبيرى و غيره كسانى اند كه چند سالى آموزش مى بينند و در اين مدت…

خمس درآمد دانشجو

خمس درآمد دانشجو پرسش 33 . آيا به درآمد دانشجويى كه تحت تكفّل خانواده است، خمس تعلق مى گيرد؟ همه مراجع: چنانچه از درآمد كسب تهيه شده و يك سال از آن گذشته باشد، خمس دارد.تبصره. حكم سودهايى مانند هديه، جايزه و... در بخش خمس هديه خواهد…

خمس حقوق كارمند

خمس حقوق كارمند در نوشتار قبل «خمس درآمد و منفعت از رساله 10 مرجع » مطرح شد از اینجا کلیک کنید و در تکمیل نوشتار حاضر مطالعه نمایید. خمس حقوق بگيران پرسش 29 . آيا به حقوق كارمندان دولت خمس تعلق مى گيرد؟ همه مراجع: آرى، چنانچه تا سر سال خمسى…

خمس درآمد اتفاقي

خمس درآمد اتفاقي پرسش 28 . كسى كه در طول سال يك بار به طور اتفاقى معامله مى كند، از چه زمانى سال خمسى داشته باشد؟ همه مراجع: آغاز سال خمسى براى كسى كه شغلى ندارد و اتفاقا معامله اى مى كند و سود مى برد؛ از هنگام فايده بردن است و چنانچه از…

خمس زن و شوهر شاغل

خمس زن و شوهر شاغل خمس درآمد زن پرسش 39 . آيا به درآمد زنى كه براى خود كسبى داشته و مخارج او را شوهر مى دهد، خمس تعلق مى گيرد؟ همه مراجع: آرى، بايد خمس آن را بدهد؛ ولى اگر مقدارى از آن را در نيازهاى زندگى خرج كرده باشد، تنها بايد خمس باقى…

سال خمسی چند شغل

سال خمسی چند شغل پرسش 27 . بنده دو شغل دارم، هم درس مى دهم و هم با ماشين كار مى كنم، آيا مى توانم براى هر كدام حساب سال جداگانه اى قرار دهم؟ همه مراجع (به جز خامنه اى و مكارم): آرى.|1] آيات عظام خامنه اى و مكارم: بنا بر احتياط واجب، بايد…

احكام قسم خوردن

احكام قسم خوردن احكام قسم خوردن در نوشتار قبل «احکام نذر و عهد مطابق نظر 10 مرجع» مطرح شد از اینجا کلیک کنید و در تکمیل نوشتار حاضر مطالعه نمایید.احکام قسم خوردنمسأله 2670 اگر قسم بخورد که کاری را انجام دهد یا ترک کند، مثلًا قسم بخورد…

سال خمسى كسي كه مخارجش بيش از درآمد است

سال خمسى كسي كه مخارجش بيش از درآمد است سال خمسى فقير پرسش 26 . كسى كه درآمد او كمتر از مخارجش باشد و در عين حال سر سال مقدارى پول، خوراكى و... زياد مى آورد، باز هم واجب است حساب سال داشته باشد و خمس بپردازد؟ همه مراجع (به جز بهجت و نورى):…

خمس افراد نابالغ

خمس افراد نابالغ (قبل از سن تكليف) خمس افراد نابالغ سال خمسى نابالغ  پرسش 25 . آيا به جوان نابالغ كه سرمايه اى داشته و از آن منافعى به دست آورده، خمس واجب است؟ آيات عظام امام، بهجت، خامنه اى و مكارم: بنابر احتياط واجب، بايد خمس آن را پس…

سال خمسى مجرد

سال خمسى مجرد پرسش 24 . آيا تعيين سال خمسى بر جوانان مجردى كه با پدر و مادر خود زندگى مى كنند، واجب است؟ همه مراجع: اگر جوان مجرد، درآمد شخصى ـ هر چند به مقدار كم ـ داشته باشد، بر او واجب است كه سال خمسى داشته باشد و درآمد سالانه خود را…

نيت خمس

نيت خمس نيت در خمس پرسش 23 . آيا در پرداخت خمس، قصد قربت شرط است؟  همه مراجع (به جز سيستانى): آرى، قصد قربت شرط است. آيه اللّه سيستانى: بنابر احتياط واجب قصد قربت شرط است.تبصره. قصد قربت در پرداخت خمس اين است كه آن را به جهت انجام…

تغيير سال خمسي

تغيير سال خمسي تغيير سال خمسي امام خميني قدس سره کسی که مبداء سال خمسی وی روز دهم بهمن است اگر قبل از این که یک سال بگذرد مثلاً 6 ماه بعد از مبداء سال خمسی سود حاصله اموال خود را تخمیس نماید آیا در روز دهم ماه بهمن سال بعد که پایان سال خمسی…

سال خمسي بر اساس قمري يا شمسي

سال خمسي بر اساس قمري يا شمسي سال شمسى و قمرى پرسش 21 . آيا سال خمسى بايد به «قمرى» باشد يا اينكه مى تواند به «شمسى» نيز قرار گيرد؟ همه مراجع (به جز بهجت و وحيد): تفاوتى ميان آن دو نيست و هر دو كفايت مى كند.. آيه اللّه بهجت: كشاورز و هر…

سال خمسى چيست

سال خمسى چيست سال خمسى چيستمبدأ سال خمسى پرسش 20 . شخص از چه زمانى بايد سال خمسى داشته باشد؟ آيات عظام امام، بهجت، خامنه اى، فاضل و صافى: آغاز سال خمسى براى كسانى كه درآمد تدريجى روزانه دارند (مانند تاجر و كاسب) از وقتى است كه شروع به…

فروش مال خمس داده نشده

فروش مال خمس داده نشده فروش مال مخمس پرسش 19 . جنسى كه به آن خمس تعلق گرفته فروخته ام؛ آيا مى توانم در پولى كه به دست آورده ام، تصرف كنم؟ وظيفه ام چيست؟ همه مراجع (به جز تبريزى و سيستانى): معامله يك پنجم جنس فضولى است و نياز به اجازه حاكم…