وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

مستحبات و مکروهات آشامیدن آب

مستحبات و مکروهات آشامیدن آب مستحبات و مکروهات آشامیدن آبمستحبات آب آشامیدن مسأله 2638 در آشامیدن آب چند چیز مستحب ّ است (1): اوّل آب را به طور مکیدن بیاشامد. دوم در روز ایستاده آب بخورد. سوم پیش از آشامیدن آب «بسم اللّه» و بعد از…

مستحب و مکروه خوردن و آشامیدن و آداب آن

مستحب و مکروه خوردن و آشامیدن و آداب آن مستحب و مکروه خوردن و آشامیدن و آداب آنچیزهایی که موقع غذا خوردن مستحب ّ است مسأله 2636 چند چیز در غذا خوردن مستحب ّ است: (1) اوّل هر دو دست را پیش از غذا بشوید. دوم بعد از غذا دست خود را بشوید…

وجوب حفظ جان مسلمان تشنه و گرسنه

وجوب حفظ جان مسلمان تشنه و گرسنه وجوب حفظ جان مسلمان تشنه و گرسنهمسأله 2635 بر هر مسلمان واجب است مسلمان دیگری را که نزدیک است از گرسنگی یا تشنگی بمیرد، نان و آب داده (1) و او را از مرگ نجات دهد (2) . این مسأله، در رساله آیت اللّه (بهجت)…

حکم نشستن و خوردن غذا بر سفره شراب

حکم نشستن و خوردن غذا بر سفره شراب حکم نشستن و خوردن غذا بر سفره شرابمنظور از شراب، هر مایع مست کننده‌ای است ، حتّی نوشیدن یک قطره شراب و کمتر از آن نیز حرام است.مسأله 2633 آشامیدن شراب (1) حرام و (2) در بعضی از اخبار بزرگترین…

حکم حیوان وطی شده

حکم حیوان وطی شده حکم حیوان وطی شدهمسأله 2631 خوردن گوشت اسب و قاطر و الاغ مکروه است و اگر کسی با آنها وطی کند، یعنی نزدیکی نماید حرام می‌شوند (1) و باید آنها را از شهر بیرون ببرند و در جای دیگر بفروشند. (1) (اراکی): و باید قیمت آن را به…

خوردن چیزی که برای انسان ضرر دارد

خوردن چیزی که برای انسان ضرر دارد خوردن چیزی که برای انسان ضرر دارد2626 مسأله 2630 خوردن چیزی که برای انسان ضرر دارد حرام است (1). این مسأله، در رساله آیت اللّه (بهجت) نیست (1) (گلپایگانی)، (نوری): ولی اگر ضرر، کم باشد که عقلاء اعتنا…

فرو بردن آب بینی و خلط سینه

فرو بردن آب بینی و خلط سینه فرو بردن آب بینی و خلط سینهدر نوشتار قبل «حکم فرو بردن خلط و آب بینی در روزه» مطرح شد از اینجا کلیک کنید و در تکمیل نوشتار حاضر مطالعه نمایید.مسأله 2629 فرو بردن آب بینی و خلط سینه که در دهان آمده، حرام…

کجای حیوان قابل خوردن است

کجای حیوان قابل خوردن است کجای حیوان قابل خوردن استدر نوشتار قبل « شیوه ذبح شرعی حیوانات» مطرح شد از اینجا کلیک کنید و در تکمیل نوشتار حاضر مطالعه نمایید.مسأله 2626 پانزده چیز از حیوانات حلال گوشت، حرام است (1): 1 خون 2…

بریدن قسمتی از بدن حیوان زنده مثل دنبه

بریدن قسمتی از بدن حیوان زنده مثل دنبه بریدن قسمتی از بدن حیوان زنده مثل دنبهمسأله 2625 اگر چیزی را که روح دارد از حیوان زنده جدا نمایند، مثلًا دنبه یا مقداری گوشت از گوسفند زنده ببرند، نجس و حرام می‌باشد. (مکارم): مسأله اگر از حیوانی…

پرندگان حلال و حرام گوشت

پرندگان حلال و حرام گوشت پرندگان حلال و حرام گوشت1-در نوشتار قبل « شیوه ذبح شرعی حیوانات» مطرح شد از اینجا کلیک کنید و در تکمیل نوشتار حاضر مطالعه نمایید. 2-هر پرنده‌ای که مثل شاهین و عقاب و باز درنده هست و چنگال دارد یا هنگام پرواز بال…

حکم خوردن ملخ

حکم خوردن ملخ حکم خوردن ملخدر نوشتار قبل « شیوه ذبح شرعی حیوانات» مطرح شد از اینجا کلیک کنید و در تکمیل نوشتار حاضر مطالعه نمایید.صید ملخ مسأله 2622 اگر ملخ را با دست یا به وسیله دیگری زنده بگیرند، بعد از جان دادن، خوردن آن حلال…

احکام شرعی صید ماهی

احکام شرعی صید ماهی احکام شرعی صید ماهی1-در نوشتار قبل « شیوه ذبح شرعی حیوانات» مطرح شد از اینجا کلیک کنید و در تکمیل نوشتار حاضر مطالعه نمایید. 2-نکته: منظور از فَلس، همان پولک است که روی پوست برخی از ماهیان می‌باشد. ماهی حلال آن ماهی…

احکام شکار کردن با سگ شکاری

احکام شکار کردن با سگ شکاری احکام شکار کردن با سگ شکاریدر نوشتار قبل « شیوه ذبح شرعی حیوانات» مطرح شد از اینجا کلیک کنید و در تکمیل نوشتار حاضر مطالعه نمایید.مسأله 2609 اگر سگ شکاری حیوان وحشی (1) حلال گوشتی را شکار کند پاک بودن و…

احکام شکار کردن با اسلحه

احکام شکار کردن با اسلحه احکام شکار کردن با اسلحهدر نوشتار قبل « شیوه ذبح شرعی حیوانات» مطرح شد از اینجا کلیک کنید و در تکمیل نوشتار حاضر مطالعه نمایید.مسأله 2584 حیوان حلال گوشت وحشی مانند آهو و کبک و بز کوهی و حیوان حلال گوشتی که…

مستحبات و مکروهات ذبح حیوانات

مستحبات و مکروهات ذبح حیوانات مستحبات و مکروهات ذبح حیواناتدر نوشتار قبل «ذبح شرعی حیوانات» مطرح شد از اینجا کلیک کنید و در تکمیل نوشتار حاضر مطالعه نمایید.چیزهایی که موقع سر بریدن حیوانات مستحب  است مسأله 2599 چند چیز در سر…